Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.21.2020 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Paderewskiego w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 214/3, 232/4, 233/5, 233/6, 233/7, 235 obręb 6 m. Chojna
2 Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
3 Uchwała Nr XXI.59.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna
4 Uchwała Nr XXI.58.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Chojna na 2021 rok
5 Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2021 r.
6 Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r.
7 Klauzula informacyjna RODO dot. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych
8 Sesja XXIX - 28.01.2021 r.
9 Petycja Nr 152.1.2021 w sprawie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Chojna oraz uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
10 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej, działka nr 207/29 o pow. 0,1744ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067629/8 w udziale do 219/1000 części wraz z udziałem do 1008/10000 części w działce nr 207/30 o pow.0,2123ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067628/1