Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie nr 366/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
2 Zarządzenie nr 365/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnie.
3 Zarządzenie nr 364/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.
4 Zarządzenie nr 363/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Chojna jest organem prowadzącym.
5 Zarządzenie nr 362/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.
6 Zarządzenie nr 361/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
7 Zarządzenie nr 360/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Chojna.
8 Zarządzenie nr 360/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Chojna.
9 Zarządzenie nr 359/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok.
10 Zarządzenie nr 358/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020.