Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Materiały na sesję - 27.01.2022 r. godz. 13.00
2 Materiały na posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Chojnie - 25.01.2022 r. godz. 13.00
3 DIR.17 Wydanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4 DIR.16 Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy
5 DIR.15 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
6 DIR.14 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
7 Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 239 o pow.0,0400ha, obręb Narost
8 Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.21.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 896 i 897 położonych w obrębie Nawodna w gminie Chojna.
9 Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.22.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 23 i 24 położonych w obrębie Stoki w gminie Chojna.
10 Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.79 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 3 stycznia 2022 r., w którym podaje się do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski.