Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.3.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna
2 ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. Nr 233/VIII/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Chojnie
3 ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r.
4 ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2021 r.
5 ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 roku. w sprawie: harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury
6 ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
7 ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 roku. w sprawie: powołania Komisji przetargowej
8 ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 BURMISTRZA MINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Chojnie
9 ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji doręczania korespondencji miejscowej
10 ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna