Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 262/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2 Zarządzenie Nr 263/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
3 Zarządzenie Nr264/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
4 Zarządzenie Nr 255/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
5 Materiały na sesję Rady Miejskiej w Chojnie, która odbędzie się 26 września 2019r. o godz. 13:00
6 Materiały na posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Chojnie, które odbędzie się 24 września 2019r. o godz. 13:00
7 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr: 93, 84/1, 85/1,85/2 oraz 436, położonych w obrębie Krajnik Dolny, gm. Chojna
8 Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami pozostałymi niemieszkalnymi (budynek gospodarczo-garażowy i garażowy), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 160/5 o pow. 0,0411ha, położona w obrębie 4 miasta Chojna, ul. Słowiańska, KWSZ1Y/00045252/4
9 Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1A, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 60, w działce nr 38/74 o pow. 0,1176ha, obręb 8m. Chojna, KW SZ1Y/00048506/1
10 Uchwała Nr CCCXVI.576.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 września 2019r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojna za pierwsze półrocze 2019 roku