Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi doręczania korespondencji na terenie miasta Chojna
2 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiej w Chojnie ? na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna . . .
3 Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. organizacji oświaty i sekretariatu w dziale administracyjno - organizacyjnym
4 Zarządzenie nr 307/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
5 Zarządzenie nr 306/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok.
6 Zarządzenie nr 304/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej.
7 Zarządzenie nr 304/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej.
8 Zarządzenie nr 303/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie.
9 Zarządzenie nr 302/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie.
10 Zarządzenie nr 301/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.