Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Nawodna gm.Chojna, działka nr 433 o pow. 0,04ha


Chojna, 05.11.2013r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 433
o pow. 0,04ha, położonej w obrębie Nawodna gm. Chojna, nieruchomość zabudowana jest dwom
a budynkami o funkcji mieszkalny i inny niemieszkalny, dla której Sąd Rejonowy
V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie prowadzi Księgę wieczystą Nr SZ1Y/00045561/3.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - tereny zabudowane w strefie
B pośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicach terenów miejscowości rozwojowych.

Nieruchomość sklasyfikowana jest jako Bi-0,04ha.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz.1054 z 2011r.
ze zmianami).

Cena wywoławcza wynosi 20.000,00zł.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 200,00zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojna
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium w wysokości 2.000,00zł należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 09.12.2013r. (liczy się data wpłaty).

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości uczestnika, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania ( pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

  • Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Nabywca dokona na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości. Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej w porozumieniu z ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-
komunikaty.pl
,oraz www. monitorurzędowy.pl

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414-10-35 wew. 60.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 05-11-2013 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2013 14:57