Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej numerem działki 199 o pow. 1,0967 ha, położonej w obrębie 6 miasta Chojna


Chojna, dnia 6 grudnia 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Chojna:

- działka nr 199 o pow. 1,0967 ha, KW SZ1Y/00029260/5, rodzaj użytków ŁIV, W.

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna nieruchomość zapisana jako użytki zielone, zasięg leja depresji eksploatacyjnego ujęcia wody, obszar wyłączony z zabudowy, o niekorzystnych warunkach wykonawstwa (grunty samonośne, płytkie zwierciadło wód gruntowych), w granicach wewnętrznej strefy ochrony pośredniej ujęcia komunalnego.

Nieruchomość obciążona umową dzierżawy, zawartą na czas określony do 31.12.2015 r.

CENA WYWOŁAWCZA - 27 000,00 zł, WADIUM - 2 700,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 270,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 23 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1015.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 stycznia 2014 r. (liczy się data wpłaty) na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl oraz monitorurzedowy.pl. Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 09-12-2013 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 09-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2013 09:14