Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele biurowe i garażowe - lokal biurowy o pow. 53,50 m2 i garaż o pow. 35,60 m2 położony na nieruchomości oznaczonej numerem działki 201/21 i 201/25 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Jagiellońska.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity

Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nz rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - 25466 i 33158

Lokal użytkowy wraz z garażem, położony w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerami działek 201/21 i 201/25 (części), położonej w obrębie 7 m. Chojna, przy ul. Jagiellońskiej 2

Powierzchnia nieruchomości

Lokal użytkowy (biuro) o pow. 53,50 m2

Garaż o pow. 35,60 m2

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy wraz z garażem, położony na nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerami działek 201/21 i 201/25 (części), położonej w obrębie 7 m. Chojna, przy ul. Jagiellońskiej 2. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bi.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej numerami działek 201/201 i 201/25 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Lokal użytkowy przeznaczony jest na biuro.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz miesięczny

877,15 zł + 23% podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Do dnia 15 każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Lokal użytkowy wraz z garażem, położony w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerami działek 201/21 i 201/25, położonej w obrębie 7 m. Chojna został przeznaczony do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 09 grudnia 2013 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 11-12-2013 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2013 14:29