Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

wykaz nieruchomości niezabudowanej, połozonej w Chojnie -działka nr 36/151, przeznaczonej do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Chojna, dnia 19.12.2013r.

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r. ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

oznaczenie nieruchomości

Obręb 8 m. Chojna, ul. Przemysłowa, działka
nr 36/151 o pow. 3247m2 niezabudowana

opis nieruchomości

Dostęp do urządzeń infrastruktury - w zasięgu ulicy, dostęp do działki drogą utwardzoną, teren równinny, regularny

nr księgi wieczystej

KW SZ1Y/00038653/3

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

brak planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy,
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jako teren byłego lotniska w Chojnie, zorganizowana działalność inwestycyjna, obszar rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych,

w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako „Bp”

cena nieruchomości

60 200,00zł

nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy
o VAT

obciążenia nieruchomości

___________________________________

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem

5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercą, pod warunkiem złożenia wniosku, w terminie do dnia 30.01.2014r.

Sporządziła Aneta Brzezińska

Sprawdziła Małgorzata Juzyszyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 19-12-2013 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2013 09:18