Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.19.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla iwnestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 36/104, 36/121, 36/122, 36/136, 36/137, 36/205 położonych w obr. 8 m. Chojna

 Chojna, dnia 30 grudnia 2013 r.

BPI.6733.19.2013                 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U.
z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami),  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30 grudnia 2013 r. została  wydana decyzja Nr BPI.6733.19.2013 o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

       rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 kV - o długości ok. 1150m,

       rozbiórce istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

       budowie nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

       rozbudowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV - o długości ok. 100m,

na terenie działek nr: 36/104, 36/121, 36/122, 36/136, 36/137, 36/205, płożonych w obrębie ewidencyjnym nr 8 m. Chojna.

 

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o. o , ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

 

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

 

 

Burmistrz Gminy Chojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Andreatto 31-12-2013 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Andreatto 31-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2013 08:04