Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.18.2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Przebudowie przepustu na rzece Rurzyca na terenie działek nr 152, 157/1, 185, 198/9, 202, 209 obr. Rurka."

 Chojna, dnia 8 stycznia 2014r.

BPI.6733.18.2013          

     

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 8 stycznia 2014 r. została  wydana decyzja Nr BPI.6733.18.2013
o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na:

 

„Przebudowie przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 1374Z Baniewice – Chojna na terenie działek nr 152, 157/1, 185, 198/9, 202, 209, położonych w obrębie ewidencyjnym Rurka, gm. Chojna.”

 

 

Inwestor: Powiat Gryfiński, z siedziba przy ul. Sprzymierzonych 4,
74-100 Gryfino

 

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

 

                                                        Burmistrz Gminy Chojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Andreatto 08-01-2014 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Adamczyk 08-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Andreatto 08-01-2014 15:11