Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 207/22 o pow. 0,0065 ha, położonej w obrebie 7 miasta Chojna


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00046331/9

nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 207/22 położona w obrębie 7 miasta Chojna.

Powierzchnia nieruchomości

0,0065 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym 7 miasta Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek - Ba.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowana przestrzennego. Na działce znajduje się stacja transformatorowa oraz urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

4 710,00

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 207/22 została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXV/311/2013 z dnia 28.11.2013 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia

21 lutego 2014 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą, w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz z usunięciem
z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Chojna, dnia 10 stycznia 2014 r.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 13-01-2014 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 13-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2014 08:44