Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym (zdewastowany), położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Hangarowa, działka nr 36/227 o pow. 64,5476ha, KW SZ1Y/00049758/9.


Chojna, dnia 15.01.2014r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym (zdewastowany), położonej w obrębie 8m. Chojna,
ul. Hangarowa, działka nr 36/227 o pow. 64,5476ha, KW SZ1Y/00049758/9.

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Zapis w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - nieruchomość oznaczona jako teren byłego lotniska, zorganizowana działalność inwestycyjna, obszar rozwoju funkcji produkcyjno-usługowej. Zgodnie ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi - inne tereny zabudowane.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

cena wywoławcza 6.000.000,00zł wadium 600.000,00zł

minimalne postąpienie 60.000,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2014r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 (parter).

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 24.03.2014r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
    w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl i www.monitorurzedowy.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 16-01-2014 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 16-01-2014 12:03