Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.20.2013 z dnia 16 stycznia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie elektroeneretycznej linii kablowej na terenie działki nr 1, obręb 1 m. Chojna."

 Chojna, dnia 16 stycznia 2014 r.

BPI.6733.20.2013                

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U.
z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami),  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16 stycznia 2014 r. została  wydana decyzja Nr BPI.6733.20.2013 o ustaleniu  lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

„Budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV o długości ok. 30,0 m od istniejącego słupa linii napowietrznej do projektowanej typowej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie złącza kablowego 0,4 kV oraz ułożeniu linii kablowej 0,4kV o długości 0,7m do projektowanego złącza kablowego ZKP na terenie działki nr 1 położonej w obrębie ewidencyjnym 1 m. Chojna.”

 

Inwestor:ENEA Operator Sp. z o. o , ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

 

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

 

 

Burmistrz Gminy Chojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Andreatto 17-01-2014 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Andreatto 17-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Andreatto 17-01-2014 08:21