Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 968 / VI / 2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2014 r. 2014-03-13 14:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 967/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-03-13 14:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 966/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. 2014-03-13 14:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 965/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2014-03-13 14:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 964/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2014-03-13 14:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 963/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2014-03-13 14:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 962/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert cenowych. 2014-03-13 14:09
dokument Zarządzenie nr 961 / VI / 2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury 2014-03-13 14:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 960/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 892/VI/2013 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych w 2014 r. 2014-03-13 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 959 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie na 2014 rok. 2014-03-13 14:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 958 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2014 rok. 2014-03-13 14:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 957 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na 2014 rok. 2014-03-13 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 956 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Przedszkola Miejskiego w Chojnie na 2014 rok. 2014-03-13 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 955 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Przedszkola Miejskiego na 2014 rok. 2014-03-13 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 954 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Gimnazjum w Chojnie na 2014 rok. 2014-03-13 13:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 953 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Gimnazjum w Chojnie na 2014 rok. 2014-03-13 13:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 952 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie na 2014 rok. 2014-03-13 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 951 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie na 2014 rok. 2014-03-13 13:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 950 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Szkoły Podstawowej w Krzymowie na 2014 rok. 2014-03-13 13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 949 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Szkoły Podstawowej w Krzymowie na 2014 rok. 2014-03-13 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 948 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Szkoły Podstawowej w Nawodnej na 2014 rok. 2014-03-13 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 947 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Szkoły Podstawowej w Nawodnej na 2014 rok. 2014-03-13 13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 946 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Szkoły Podstawowej w Grzybnie na 2014 rok. 2014-03-13 13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 945 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Szkoły Podstawowej w Grzybnie na 2014 rok. 2014-03-13 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 944 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Szkoły Podstawowej w Brwicach na 2014 rok. 2014-03-13 13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 943 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Jednostki Budżetowej ? Szkoły Podstawowej w Brwicach na 2014 rok. 2014-03-13 13:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 942/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego. 2014-03-13 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 941/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu procedur wyłonienia wykonawcy przy udzieleniu zamówień publicznych w ramach projektu: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chojna, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14.000 euro. 2014-03-13 13:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 940/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uzgodnienia wysokości stawki żywieniowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2014-02-12 08:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 939/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 937/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-02-12 08:54
dokument Zarządzenie Nr 938/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 461/VI/2012Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie: dokumentacji zasad ( polityki ) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego - Gmina Chojna i jednostce budżetowej - Urząd Miejski w Chojnie. 2014-02-12 08:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 937/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-01-29 09:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 936/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie targowiska gminnego w Krajniku Dolnym 2014-01-29 09:33
dokument Zarządzenie nr 935/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2014 r. 2014-01-29 09:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 934/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego plan pracy oraz planu imprez kulturalno-rekreacyjnych na rok 2014 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie. 2014-01-29 09:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 933/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do technicznego odbioru robót. 2014-01-29 08:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 932/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-01-29 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 931/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2014 rok do Uchwały NR XXXVI/319/2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2014. 2014-01-29 08:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 930/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert. 2014-01-29 08:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 929/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-01-29 08:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 928/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej. 2014-01-29 08:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 927/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2014-01-29 08:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 926/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwiach. 2014-01-29 08:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 925/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2014-01-29 08:44
dokument Zarządzenie Nr 924/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2014 do Uchwały Nr XXXVI/319/2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2014. 2014-01-29 08:40