Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 1001/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-04-24 08:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1000/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-04-24 08:35
dokument Zarządzenie Nr 999/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2013 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. 2014-04-24 08:34
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 998 /VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2014 rok do Uchwały NR XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-04-24 08:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 997/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 marca 2014r. w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Chojna. 2014-04-09 08:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 996/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2014-04-09 08:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 995/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-04-09 08:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 994/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego. 2014-04-09 08:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 993/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-04-09 08:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 992/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2014-04-09 08:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 991/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2014-04-09 08:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 990/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 marca 2014r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli gminy Chojna na 2014rok. 2014-04-09 08:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 989/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2014-04-09 08:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 988/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2014-04-09 08:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 987/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko kierownika projektu "Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowaniego ze środków Unii Europejskiej w ramach Euroejskiego Funduszu Społecznego. 2014-04-09 08:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 986/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-04-24 09:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 985/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2014-04-09 08:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 984/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2014-04-09 08:20