herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2013 rok 2014-03-20 08:13
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Chojna za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 2014-03-17 10:19
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 2014-03-17 10:19
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie za 2013 rok 2014-03-17 10:17
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie za 2013 rok. 2014-03-17 10:15
Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. za 2013 rok 2014-03-17 07:40
Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w Chojnie za 2013 rok 2014-03-17 07:39
Druk nr 1 Gminny Program PRPA na 2014 r. 2014-03-17 07:37
Druk nr 2 plany pracy 2014-03-17 07:35
Druk nr 3 emisja obligacji komunalnych 2014-03-17 07:35
Druk nr 4 zmiany w budżecie 2014-03-20 08:09
Druk nr 6 fundusz sołecki 2014-03-17 07:30
Druk nr 7 ulica Krupin 2014-03-17 07:28
Druk nr 8 ul. Szczecińska 2014-03-17 07:27
Druk nr 9 trwały zarząd ZGM 2014-03-17 07:26
Druk nr 10 zgoda na sprzedaż 2014-03-17 07:25
Druk nr 11 zmiana zasad wynajmowania lokali 2014-03-17 07:24
Druk nr 12 okręgi wyborcze 2014-03-17 07:23
Druk nr 13 obwody głosowania 2014-03-17 07:21
Druk nr 14 plan ochrony Słoneczne Wzgórza 2014-03-17 07:17