Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.1.2014 z dnia 17 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej na terenie działki nr 130, położonej w obrębie 4 miasta Chojna".

 Chojna, dnia 17 marca 2014 r.

BPI.6733.1.2014                   

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami),  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17 marca 2014 r. została  wydana decyzja Nr BPI.6733.1.2014 o ustaleniu  lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

"Budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV na długości ok. 350 m oraz posadowieniu stanowiska słupowego SN na terenie działki nr 130, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Chojna”.

 

Inwestor: Państwo Elżbieta i Janusz Nazimek.

 

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

 

 

Burmistrz Gminy Chojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Andreatto 17-03-2014 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Andreatto 17-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Andreatto 17-03-2014 10:37