Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zbudowanej, położonej w obrębie Nawodna gm.Chojna, działka nr 433 o pow.0,04ha


Chojna, 24.03.2014r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA TRZECI

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 433
o pow. 0,04ha, położonej w obrębie Nawodna gm. Chojna, nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami o funkcji mieszkalny i inny niemieszkalny,
dla której Sąd Rejonowy
V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie prowadzi Księgę wieczystą Nr SZ1Y/00045561/3.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - tereny zabudowane w strefie
B pośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicach terenów miejscowości rozwojowych.

Nieruchomość sklasyfikowana jest jako Bi-0,04ha.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz.1054 z 2011r.
ze zmianami).

Cena wywoławcza wynosi 9.600,00zł.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 100,00zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojna
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium w wysokości 960,00zł należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 25.04.2014r. Za datę wniesienia wadium uwaza się dzień wpływu na nasze konto.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 12.12.2013r, drugi 20.02.2014r.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości uczestnika, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania ( pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

  • Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Nabywca dokona na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości. Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej w porozumieniu z ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl, oraz www. monitorurzędowy.pl

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414-10-35 wew. 60.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 24-03-2014 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2014 14:17