Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. użytkowej 154,50m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191/20 o pow. 1102m2, położonej w obrębie nr 6 miasta Chojna, ul. Kościuszki (centrum miasta).


                                                                                                                                                                                                                                                                                            Chojna, dnia 26.03.2014r.

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIĄTY
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. użytkowej 154,50m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191/20 o pow. 1102m2, położonej w obrębie nr 6 miasta Chojna, ul. Kościuszki (centrum miasta).

 

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - tereny budowlane. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”- inne tereny zabudowane.

Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości zabudowane o funkcji usługowej, supermarket, pasaż handlowy, stacja paliw.

 

Dojazd do nieruchomości zapewniony będzie poprzez ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na działce nr 191/19 stanowiącej własność Gminy Chojna. Ponadto teren, na którym znajduje się niniejsza działka wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 78 „Stare Miasto” i podlega nadzorowi konserwatorskiemu.

 

cena wywoławcza wynosi 175.000,00zł wadium: 17.500,00zł

minimalne postąpienie 1.750,00zł

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535z 2004r.ze zmianami).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 5.05.2014r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
    w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 18.10.2013r. a drugi przetarg w dniu 3.12.2013r, trzeci przetarg w dniu 16.01.2014r, czwarty przetarg w dniu 6.03.2014r.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.monitorurzedowy.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

                                                                                                                                                                                                                               Burmistrz   Adam Fedorowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 26-03-2014 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 26-03-2014 08:44