Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sesja XXXVIII


P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2014

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 20 marca 2014 r.

Do punktu 1, 2, 3.

--------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady K. Komorzycki.

Powitał wszystkich serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji nieobecni byli radni: M. Burak, E. Nowicka, J. Przygoda.

Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik A. Górska, naczelnicy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej. Do porządku obrad nie wniesiono zmian.

Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół Nr XXXVII/2014 został przyjęty jednogłośnie.

- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

- lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

- porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do punktu 4.

---------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

31 stycznia spotkaliśmy się z konserwator zabytków w sprawie kilku tematów m. in. przyszłości kaplicy, która prywatny inwestor chciałby zagospodarować, odkupić od gminy i zrobić w niej dom przedpogrzebowy.

Drugi temat to temat murów obronnych i zadań, które należy wykonać zgodnie z nadzorem konserwatorskim. Trzeci temat to lokalizacja hali widowiskowo-sportowej na terenie obiektów gimnazjum, czyli przy tzw. małej sali.

4 lutego spotkaliśmy się w gimnazjum w celu przedstawienia koncepcji, dokumentacji, sposobu zagospodarowania obiektów i poznania wstępnego kosztorysu inwestorskiego. Remont całego budynku gimnazjum, wymiana instalacji, remont klatki schodowej, budowa windy, zagospodarowanie poddasza. Jest to kosztowne przedsięwzięcie, ale finalnie obiekt będzie służył przez przynajmniej kilkadziesiąt kolejnych lat następnym pokoleniom.

7 lutego stowarzyszenie Amazonki zorganizowało spotkanie noworoczne w Sali widowiskowej Centrum Kultury z udziałem takich stowarzyszeń z Gryfina i z Niemiec.

9 lutego odbyła się inscenizacja walk związanych z wyzwoleniem Chojny.

11 lutego odbyło się spotkanie organizowane przez wojewodę zachodniopomorskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, gdzie omawiane były problemy opieki na zwierzętami bezdomnymi. To jest bardzo trudny temat, bo dochodzi do kuriozalnych precedensów, gdzie te same psy są wielokrotnie wyłapywane i gminy ponoszą wielokrotnie koszty za wywiezienie tego samego psa, ale są firmy, które sprytnie próbują na tym zarobić. Najpierw ten sam pies pojawia się w gminie „a” następnego dnia w gminie „b”, trzeciego w gminie „c” i wreszcie, kiedy trafia lub nie trafia do jakiegoś schroniska czy hotelu okazuje się, że kilka gmin po drodze musi za wyłapanie jednego psa zapłacić. Stąd też gmina Chojna podjęła decyzję o czipowaniu psów, więc każdy pies będzie łatwy do zidentyfikowania. W związku z powyższym nie będzie przypadków, że jakiś pies z gminy Chojna trafi do innej gminy a potem wróci do gminy Chojna.

Pierwszy krok, jaki chcemy uczynić to podjęliśmy decyzje o zakupie boksów i na terenie przy zamkniętym składowisku odpadów komunalnych usytuować. Jest to dobre, bezpieczne, oddalone od osiedli miejsce gdzie ewentualnie będziemy mieli małe przytulisko, zalążek ewentualnie przyszłego schroniska dla zwierząt, bo najbliższe schronisko jest w Trzciance, Golczewie, Szczecinku, czyli bardzo daleko od Chojny.

14 lutego odbyła się gminna olimpiada przedszkolaków, międzynarodowa z udziałem przedszkolaków z Niemiec.

20 lutego w Gryfinie podpisana został umowa z marszałkiem na dofinansowanie remontu drogi tzw. Kaliska, czyli Chojna -Lotnisko - Godków. Wartość dofinansowania prawie pół miliona złotych. Troszkę mniejsza niż w tamtym roku natomiast kosztorys inwestorski trochę wyższy, bo półtora miliona złotych, ponieważ tak jest technologia.

21 lutego odbyło się wspólne biesiadowanie z inicjatywy zespołu Emeranto.

22 lutego odbył się koncert charytatywny w Centrum Kultury na rzecz państwa Leśniak.

24 lutego odbyła się rada nadzorcza PUK, gdzie zapoznano się z obecna sytuacją przedsiębiorstwa, która jest bardzo przyzwoita. Przedsiębiorstwo odetchnęło nie mając na utrzymaniu składowiska, nie ponosząc niepotrzebnych kosztów odprowadzania odcieków ponieważ już jest kanalizacja. Jak również odetchnęło bo na śmieciach zaczęło wreszcie zarabiać a nie dokładać do segregacji odpadów. Są podwykonawcą konsorcjum Remondis-Jumar i jak na razie wszystko jest dobrze.

28 lutego w Krajniku Górnym odbyła się odprawa i szkolenie strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i ochotników jak również spotkanie z wójtami i burmistrzami w celu omówienia kalendarza wydarzeń na ten rok oraz zakupu niezbędnego sprzętu, wyposażenia potrzebnego do szkolenia nowych strażaków.

28 lutego Rodzinne Ogrody Działkowe odbyły walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. 3 marca odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości muzeum. Wspólnie z miastem Schwedt chcemy sięgnąć po fundusze unijne, ale chcemy również, żeby do tego partnerstwa dołączyły inne gminy, które widzą taką potrzebę. My widzimy taką ewentualność, żeby część budynku po straży granicznej, jedną z kondygnacji przeznaczyć na potrzeby muzeum i dzięki temu sięgnąć po fundusze unijne, które pozwolą nam rozpoczęcie remontu obiektu.

7 marca odbyło się walne zebranie członków komisji wspólnej Samorządu Polska - Ukraina.

8 marca w Centrum Kultury odbył się Dzień Kobiet.

11 marca spotkaliśmy się w Instytucie Rozwoju Regionalnego, ponieważ Instytutowi powierzyliśmy koordynowanie przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem umowy partnerskiej w celu podpisania tej umowy i złożenia wniosku w ramach tzw. kontraktów samorządowych. Zarząd województwa zachodniopomorskiego przeznaczył na nowy okres programowy pewną pulę środków, które będą możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w ramach tzw. kontraktów samorządowych. Mamy trzy obszary na terenie naszego województwa tzw. szczeciński obszar i oprócz Szczecina, Gryfina, Starego Czarnowa i jeszcze kilka innych gmina na północy. Mamy drugi obszar tzw. ? Koszalin, Kołobrzeg i Bialogard i reszta województwa. A reszta województwa to są wszystkie inne gminy, które albo razem będą współpracować albo samodzielnie na pewne zadania nie będą mogły pozyskać funduszy unijnych. Stąd zdecydowaliśmy, że siedem pozostałych poza Gryfinem i Starym Czarnowem gmin naszego powiatu stworzy układ partnerski. Zrobiliśmy inwentaryzację naszych potrzeb zadań, które chcemy realizować. One są bardzo zróżnicowane w zależności od tego, jakie są nasze potrzeby i potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców, którzy widzą sens rozwoju wszystkich obszarów naszego życia publicznego.

Priorytetem ma być ochrona zdrowia, ponieważ na to urząd marszałkowski chce przeznaczać najwięcej pieniędzy a więc wszystkie związane z formami poprawy naszej kondycji zdrowotnej, formy rekreacji, turystyka i wszystkie przedsięwzięcia związane z infrastrukturą, wszystko co uda się ładnie wpisać na pozyskanie wspólnie razem pieniądze. A więc to będą łączące gminy ścieżki rowerowe, to będą przedsięwzięcia związane z przede wszystkim z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Również spotkaliśmy się z prezesem spółki POL-DANOL, która u nas na Barach chce wybudować biogazownię na potrzeby tej firmy.

12 marca odbył się turniej wiedzy pożarniczej. 13 marca odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola w celu omówienia wszystkich bieżących spraw a także przygotowania się do nowego roku szkolnego i przygotowania arkuszy organizacyjnych.

14 marca spotkaliśmy się z projektantami i przedsiębiorcą w związku z planowana zmianą studium zagospodarowania przestrzennego Rurka, Strzelczyn. Przedsiębiorca jest właścicielem terenu, na którym są kruszywa i chciałby w przyszłości zająć się eksploatacją tych kruszyw.

19 marca spotkaliśmy się w Gryfinie z inicjatywy prezydenta Krzystka w związku z rozpoczętą już wcześniej kampanią na rzecz ochrony miejsc pracy w elektrowni Dolna Odra.

1678 pracowników jest na dzień dzisiejszy tam zatrudnionych. Jest to znaczący pracodawca, pracują tam mieszkańcy wielu gmin. A jak patrzymy na mapę inwestycji zgodnie z priorytetami PGE to widzimy, że zachodniopomorskie jest troszeczkę pomijane. Być może apel, list intencyjny, który podpisało wielu samorządowców, w zasadzie wszyscy wójtowie i burmistrzowie powiatu, związkowcy, pracownicy i będą podpisywać mieszkańcy regionu, być może ten apel spowoduje jakieś zainteresowanie przyszłością Dolnej Odry.

19 marca odbyło się spotkanie w Schwedt w sprawie In Kontakt, czyli targi dla przedsiębiorców polskich i niemieckich.

Kilka słów o inwestycjach. Za chwilę ogłosimy przetarg i mam nadzieję, że wyłonimy wykonawcę na Kaliską. Również za moment ogłosimy przetarg na remont ulicy Warszawskiej, który będzie pierwszym etapem remontu ulic na osiedlu „pierwsza kolonia”.

Kosztorys inwestorski jest bez mała 2.800.000 zł na remont wszystkich ciągów komunikacyjnych czyli dróg i chodników na całym osiedlu.

Dziś albo jutro wchodzi geodeta i wykonawca na wąwóz, czyli wykonanie schodów. Jest to pierwszy etap dużej inwestycji w tym miejscu. Jest oczyszczany teren w sąsiedztwie wąwozu. Docelowo za kilka lat będzie tam piękne miejsce do rekreacji dla mieszkańców osiedla Lotnisko. W opracowaniu jest dokumentacja na budowę kanalizacji do Jelenina.

Również spotkaliśmy się z projektantką w sprawie określenia zadań i rozpoczęcia pierwszego etapu remontu murów obronnych, bo jeśli nie dostaliśmy pieniędzy z programów norweskich to chcemy wykorzystać własne a potem także sięgać po kolejne, jeśli się uda.

Ten pierwszy etap to będzie fragment pomiędzy Bramą Barnkowską a ul. Dworcową tam gdzie są zniszczone przypory, tam gdzie nie ma murów w kilku miejscach gdzie ewentualnie odtworzymy w jakiejś minimalnej wysokości i zabezpieczymy te fragmenty, które są najbardziej niebezpieczne.

Kilka słów o problemach śmieciowych. Przy okazji inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenów na lotnisku większość mieszkańców jak również my doszliśmy do wniosku, że suszenie bielizny we wszystkich miejscach lotniska nie tylko nie do końca jest estetyczne ale także praktyczne. Są miejsca gdzie przy śmietniku są suszone koszule i firma, która przyjeżdża ma problem, czy ten śmietnik opróżnić czy nie opróżnić.

Podjęliśmy decyzję o uporządkowaniu terenów zielonych, bo chcemy żeby były ładne z jakimiś miejscami do odpoczynku. Również zinwentaryzowaliśmy tereny, na których są pojemniki do segregacji odpadów jak również pojemniki na odpady zmieszane, bo doszliśmy do wniosku, że podwykonawca nie wywiązał się z zadania, bo przy jednej wspólnocie jest jeden pojemnik przy innej cztery pojemniki do tego samego rodzaju odpadów np. plastików. Mimo, że wykonujemy miejsca, utwardzamy jakoś tak te pojemniki są dziwnie przenoszone i to nie przez firmę, nie przez wiatr tylko przez tych, którym czasami jest za daleko do pojemnika. Chcemy zobowiązać właścicieli i zarządców terenów, żeby...? Płoną pojemniki, społeczne koszty ponosimy, nie ma winnego, nie ma tych, którzy za te pojemniki powinni zapłacić. Najlepiej Związek Gmin. Tyko, że zakupem pojemników obciążyliśmy konsorcjum, podwykonawców. Oni ponieśli koszty. Taki pojemnik tysiąc litrów kosztuje ok. 800 zł a ostatnio spłonęły trzy i nie wszyscy jesteśmy przekonani, że z powodu temperatury popiołu. Chcemy żeby to było uporządkowane, spotykamy się z przedstawicielem firmy, która być może przedstawi ciekawą propozycję ogrodzenia tych terenów czy wykonania boksów. Wszystko będzie zależało od tego jakimi środkami będziemy dysponowali. A powiem jakimi dysponujemy bo już krążą legendy jak to strasznie Związek bogaci się na opłatach śmieciowych. Z informacji, którą otrzymałem wynika, że dochody z tytułu opłaty śmieciowej za okres od 1 stycznia do końca roku 2013, które wpłynęły na konto to 4.231.000 zł. Natomiast wykonane wydatki 3.874.000 zł. Jak szybko policzyć mamy tutaj ok. 400 tysięcy na plusie, ale mamy długie terminy płatności i tak naprawdę wychodzimy na zero. A jeśli konsorcjum każdego miesiąca wystawia fakturę na poziomie ok. 600 tysięcy to jesteśmy na minusie. Pilnujemy bardzo mocno tego, żeby konsorcjum wystawiało faktury na podstawie rzeczywiście rzetelnych prac, które wykonało. Nie ma miesiąca żebyśmy nie obciążali ich karą. Mają podwykonawcę firmę Ekomyśl, która niestety jest taką piętą achillesową, bo nie do końca się wywiązują z tego zadania i prawdopodobnie niezależnie od tego kto wygra przetarg na kolejny okres nie wiem czy będą chcieli z Ekomyślem współpracować, bo prosimy ich pół roku żeby postawili pojemniki a oni twierdzą że wszystko jest ok. Dopiero jak wysyłamy pracowników, robią zdjęcia i wysyłają te zdjęcia wtedy musimy zastosować karę umowną. Ale jestem przekonany, że będzie coraz lepiej. Dziękuję sołtysom i tym wszystkim, którzy pomogli nam w dystrybucji kalendarzy odbioru odpadów komunalnych.

Dalej burmistrz powiedział, że Związek na tym nie zarabia. Związek wykonuje zadania powierzone przez gminy. Z jednej strony staramy się nie tracić płynności finansowej a z drugiej nikt nie ma zamiaru zarabiać na śmieciach, ponieważ ustawa na to nie pozwala.

Wszystkie dochody z tytułu opłaty są związane z obsługą całego systemu a jeżeli będzie jakaś nadwyżka to będzie jakaś wykorzystana na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Chcemy, żeby na początek takie były cztery, w Chojnie, Dolicach, Lipianach i być może w Bielicach. Zwiększamy częstotliwość wywozu odpadów tzw. wielkogabarytowych.

- sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4

Do punktu 5.

---------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

Ogłoszenia - 14 lutego i 3 marca wpłynęły informacje od burmistrza o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w Chojnie przy ul. Przemysłowej jedna działka, Kusocińskiego dwie działki oraz w Grabowie jedna działka.

Wnioski, zapytania, interpelacje - Radny W. Skrzypczyk wystąpił z zapytaniem i prośbą o informację na temat ubezpieczenia i pomocy strażakowi OSP w Chojnie, który uległ wypadkowi.

Spotkania i uroczystości - 7 lutego spotkanie burmistrzów i przewodniczących rad w Starostwie w związku z Elektrownią Dolna Odra.

16 lutego spotkanie z Sybirakami. 24 lutego zarząd gminny OSP. 27 lutego galeria plastyczna dzieci o tematyce feryjnej. Cały marzec cykl zebrań OSP w gminie. 10 marca spotkanie z wychowawcami świetlic. 17 marca wpłynęła prośba od dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o potwierdzeniu współpracy z radą.

Komisja komunalna spotkała się w okresie międzysesyjnym spotkała się pięciokrotnie.

Pisma, sprawy - 6 lutego do wiadomości rady wpłynęła prośba o obniżenie podatków od przedsiębiorstwa Chojna_BETON.

Eli đrednia wartođ? dyiaki28 lutego pan radny W. Skrzypczyk jako przewodniczący komisji rewizyjnej wystąpił z prośbą o przeprowadzenie kontroli w sprawie ewentualnego braku pomocy przez urząd gminy poszkodowanemu w wypadku strażakowi OSP.

5 marca wpłynęło pismo przedstawicieli Inicjatywy Samorządowej o zmniejszeni opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 14 marca wpłynęło zarządzenie wojewody zachodniopomorskiego z dnia 4 marca br. o ustaleniu liczby radnych do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

11 lutego wpłynął wniosek komisji komunalnej o przeznaczenie łącznika przy ul. Orląt na mieszkania socjalne i ujęcie tego w wieloletniej prognozie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.

Burmistrz A. Fedorowicz - Chciałem uzupełnić informację, ponieważ mi umknęła. Na temat bardzo istotnych spotkań OSP jednostek z gminy. Chciałem podziękować i strażakom, wszystkim prezesom i naczelnikom jak również panom Będzakom Janowi i Andrzejowi a także panu przewodniczącemu, który rzeczywiście był niezmordowany, bo był na wszystkich zebraniach. 28 lutego z rąk komendanta Państwowej Straży Pożarnej i zastępcy komendanta wojewódzkiego jednostka OSP z Krajnika Dolnego otrzymała certyfikat i została wpisana do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. To wynika z uwarunkowań i geograficznych i potrzeb związanych z niesieniem pomocy wszystkim potrzebującym a więc pogorzelcom jak i uczestnikom wypadków drogowych. Jest to rzeczywiście młoda, ambitna jednostka, ambitni strażacy. Nie wszędzie jest taki potencjał i i nie wszyscy są tacy aktywni jak w niektórych jednostkach. Mamy bardzo dużo potrzeb inwestycyjnych, jest potrzeba wyremontowania obiekty w Chojnie, adaptacji części, która była sklepem a obecnie będzie docelowo garażem, częścią kompleksu dla OSP. Jest w opracowaniu dokumentacja modernizacji i rozbudowy remizy w Nawodnej i budowy remizy w Lisim Polu gdzie bardzo często dochodzi do wypadków drogowych.

Przewodniczący K. Komorzycki przekazał, że w międzyczasie przybyli na sesję radny Oleśków i radny Babiarz.

Jeżeli chodzi o bycie na zebraniach bardzo proszę wszystkich radnych, jesteśmy radnymi z całej gminy. Jest to najlepsze źródło informacji, czego żądają nasi mieszkańcy, nasi wyborcy.

Same sesje to jest tylko miejsce i czas, gdzie się podejmuje decyzje o charakterze prawnym.

Do punktu 6.

---------------- Interpelacje i zapytania radnych.

Radny P. Mróz - Na jakim etapie jest proces przejęcia dworca, czy są jakieś plany inwestycyjne co do tego obiektu.

Czy coś zostało uczynione w kwestii gospodarowania słupami ogłoszeniowymi.

Radny J. Babiarz - Na komisji pan radny Stefański przypomniał problem parkingu przy gimnazjum. W ubiegłym roku takie zapytanie pokazując sposoby rozwiązania. Chodzi o bezpieczeństwo osób, szczególnie dzieci. Jest tam pozostałość po starym ogrodzeniu i po odpowiednim zdemontowaniu, nie jest to wielki koszt można by było poprawić manewrowość tego placu i byłoby bardziej bezpiecznie jeśli chodzi o przemieszczanie się tam pojazdów, tym bardziej, że do czasu kiedy tam będzie cokolwiek robione w kwestii budowy hali to dobrze byłoby ten teren odpowiednio zabezpieczyć.

Zostały zgłoszone do wspólnot mieszkaniowych na Osiedlu Lotnisko pisma na temat usunięcia różnego rodzaju składów, wieszaków itd. znajdujących się na terenie nie dzierżawionym. Pytanie moje dotyczy, co z kwestią terenów dzierżawionych, bo rozmawiałem z niektórymi dzierżawcami terenów, fakt, że dzierżawią jako teren rekreacyjny, ale w części na tym terenie rekreacyjnym mają złożone również drewno i twierdzą, że ich to pismo, czyli żądanie władz miasta nie dotyczy gdyż było skierowane do wspólnot mieszkaniowych i z terenów, które nie są dzierżawione. I dlatego oni nawet nie myślą, żeby usunąć drewno, bo oni nie składują drewna na terenie nie dzierżawionym. Czy nie wskazane eli byłoby ewentualnie że jeżeli nie ma opcji, że mieli by tam możliwość składowania drewna, żeby wystąpić do tych dzierżawców z pismami indywidualnie.

Sprawa ulicy Ogrodowej. Czy ewentualnie pan burmistrz nie byłby skłonny wstrzymać sprzedaż tego terenu. Z odpowiedzi na moje zapytania udzielonej w imieniu pana przez pana zastępcę burmistrza jasno wynika, że reprezentujecie stronę dzierżawcy a nie gminy w swoich działaniach. A swoich wypowiedziach zawsze pan burmistrz podkreśla, iż mieszkańcy gminy chcieliby, żeby ten teren był przeznaczony na cele medyczne. Ja starałem się rozmawiać w wieloma mieszkańcami i słyszę inne zdania, że oni uważają, że ten teren powinno się tak zagospodarować, aby przyniósł jak największe korzyści mieszkańcom, czyli albo rozparcelować, jeżeli jest taka potrzeba i byłoby lepiej sprzedać a nie sprzedawać za bezcen. A jeżeli już, jest dzierżawca to i tak są w umowie określone jakieś...? chyba, że dzierżawca zrezygnuje. A jeżeli dzierżawca chce rzeczywiście kupić to niech kupi za stawkę, jaką my ustalamy i bądźmy sztywni. Jeżeli obiekt został wyceniony na 2,5 miliona to sprzedajemy i powiedzmy dzierżawcy, że tej ceny nie obniżymy. Jesteś zainteresowany, kup. Jesteś zainteresowany dzierżawą a jeżeli nie to zrezygnuj z dzierżawy a my postąpimy odpowiednio, czyli sprzedamy to np. podzielone na wolnym rynku wcale nie pod działalność medyczną. Ale żeby rozwiązać tę kwestię moja propozycja jest taka, żeby pan burmistrz ewentualnie rozważył, zbliżają się wybory do europarlamentu, można przy tej okazji również dać zapytanie do mieszkańców, czy popierają takie działania, sprzedaż tego terenu i obiektu wyłącznie na cele medyczne czy ewentualnie na inne cele. Mielibyśmy wtedy jasną deklarację społeczności. Dlatego prośba, żeby pan burmistrz mógł rozważyć taką opcję, czyli wstrzymać przetarg i przy okazji najbliższych wyborów rozpisać referendum czy zapytania w tej kwestii i następnie postąpić zgodnie z wolą społeczności.

Radna R. Bekier - Ja odnoście udziału radnych w zebraniach. Bardzo proszę o harmonogramy.

Burmistrz A. Fedorowicz - Sugerowanie, tak jak pan radny powiedział, „reprezentujecie stronę dzierżawcy” jest mało eleganckie. Reprezentuję interesy 14 tysięcy mieszkańców tej gminy i za to odpowiadam honorem i własnym zdrowiem i nikogo nie reprezentuję tylko mieszkańców tej gminy. Jakiekolwiek ma pan domysły to są po prostu nieeleganckie. Pan słyszy inne zdanie. Ja w tamtej kadencji słyszałem podobne stwierdzenie, że połowa mieszkańców gminy Chojna mówi to a ja słyszę inne zdanie. Połowa mieszkańców gminy Chojna chce, żeby w to miejsce zgodnie z jego historycznym przeznaczeniem było przeznaczone na ochronę zdrowia, żeby tam były miejsca pracy i żeby to było miejsce dla osób starszych, starych, przewlekle chorych i na to, czego nam brakuje. Mamy podstawową opiekę zdrowotną, obsługę medyczną, z której prawie wszyscy korzystamy, natomiast nie mamy tego, czego w tej części regionu nam brakuje. Mamy opiekę pariatywną gdzieś w Choszcznie, zakład opiekuńczo leczniczy, ale to nie jest taka opieka pariatywna jak w Kołobrzegu, gdzie mamy kilka łóżek. Tu planowana jest inwestycja z większym rozmachem. Dzisiaj nikt z państwa nie da gwarancji tak jak nikt nie jest pewien, że za 50 lat Kościół Mariacki będzie wyremontowany, czy tam powstaną takie obiekty, jakie w założeniu mają powstać. Natomiast ja odpowiem panu na inne pytanie, co jest korzystniejsze. Kilka lat temu ta nieruchomość przeżyła kilka przetargów i nie została sprzedana za 400 tysięcy.

Rozparcelowanie działki o powierzchni 17 tysięcy metrów na działkę o powierzchni standardowej, które najczęściej w Chojnie są sprzedawane, czyli około 1000 metrów to daje 17 działek. Jeżeli średnia wartość działki o tej powierzchni to jest 50, 60 tysięcy to jest około 800, 900 tysięcy do miliona złotych. Gdyby nam się udało tą nieruchomość sprzedać za 1.300.000 czy to nie jest korzystniejsze? I ta niemała inwestycja, która może być uwzględniona w kontrakcie samorządowym. Wczoraj przedstawiciele spółki spotkali się ze stroną niemiecką w celu ewentualnie wspólnych inwestycji, wspólnego pozyskania funduszy unijnych, czyli tylko możemy trzymać kciuki, żeby im to się udało. Kupią, dostaną pozwolenie na budowę i zaczną inwestycję. A dzisiaj naprawdę nikt nie jest pewien tego, co będzie jutro. Tak jak dwadzieścia kilka lat temu żaden z pracowników PGR nie sądził, że kiedyś tych PGR nie będzie. I tak jak rolnicy z kolei nie sądzili, że Unia w zasadzie nie jest zła. Dzisiaj na Unii Europejskiej, na dopłatach unijnych niektórzy zyskali i bardzo mocno stanęli na nogi. Ale to zależy od wielu uwarunkowań i okoliczności. I tutaj podobnie. Jeżeli będzie klimat, jeżeli będą fundusze, jeżeli będzie wiatr w żagle to inwestycja pewno ruszy z kopyta. Natomiast, jeżeli będą rzucać kłody pod nogi niektórzy, tak jak niektórzy nam rzucają przy różnych inwestycjach to będzie to szło jak po grudzie. Ja tego nie życzę spółce EDO i proszę mi wierzyć żadnego z przedstawicieli tej spółki nie znałem, osobiście nie znam i nie mam zamiaru z żadnym się zaprzyjaźniać. Jeżeli chcą robić biznes w gminie Chojna to niech robią to na warunkach, na jakich robią wszyscy inni przedsiębiorcy. Wszystkich chcę traktować i traktuję jednakowo.

Radny R. Stec - Czy jest możliwość uporządkowania placu parkingowego przy PULS? Do kiedy Generalna Dyrekcja Dróg dała nam czas na uporządkowanie parkingu przy przychodni? I ostatnie pytanie - chodzi o wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych. Czy do rozmów na temat stawek i zasad wywożenia będą zaproszeni przedsiębiorcy?

Radny J. Babiarz - Niedosłyszałem odpowiedzi w kwestii ewentualnego referendum, czyli mam rozumieć, że zapytania dla mieszkańców odnośnie tego terenu nie będzie, bo to było w części tego pytania, bo zrozumiałem, że ta odpowiedź wyczerpuje wszystko. Nie wiem, czy nazwiemy to referendum czy konsultacja przy okazji wyborów. Zapytanie po prostu mieszkańców, bo są zdania podzielone, co do tego. Przypomnę tylko, że cały czas chciano sprzedać na jeden określony cel, czyli pod działalność medyczną. A w momencie, gdy pan uwolnił tą możliwość i znaleźli się chętni do kupna to pan wycofał się ze sprzedaży. Dlatego tam nie można osiągnąć określonej ceny a odpowiedzi, której mi udzielono z kontekstu jasno wynika, chyba, że nieprecyzyjnie pan burmistrz Długoborski tam się wypowiedział wynika jasno, że działa w interesie tej spółki. Bo jeżeli ktoś się martwi tym, że spółka nie ma pieniędzy na dalszą działalność itd. i dlatego trzeba im sprzedać i to jeszcze za niższą cenę, dlatego się obniża o 50%, żeby ta spółka mogła to kupić to jest działanie w interesie tej spółki a nie w interesie gminy, bo w interesie gminy to chcę to sprzedać w jak najwyższej cenie. Czyli nie obniżam ceny, bo skoro mam chętnego i mam dzierżawcę, który ma dać ileś milionów w ciągu iluś lat i on nie będzie właścicielem tego terenu to sprzedawanie za 1.300.000, który pan uważa jako wielką kwotę, którą można z tego terenu uzyskać i może pomnik panu za to pobudują to niestety chyba nie tak. Bo ja uważam, że dzierżawy można więcej osiągnąć a jeżeli nie to ze sprzedaży na wolnym rynku dużo więcej i wcale nie musi być rozparcelowane.

Burmistrz A. Fedorowicz - Panie przewodniczący. Bardzo proszę przejść do porządku obrad. Nie będę polemizował z bezczelnością pana radnego. Ten obiekt stał ćwierć wieku i wszyscy poprzednicy przede mną mówili „oddamy to za darmo”, weźcie to za złotówkę, zróbcie coś z tym. Nikt nie chciał sprzedać na słuszne cele a pan uważa, że to działanie na niekorzyść gminy. Pan ostatnio cały czas idzie pod prąd. Gratuluję.

Do punktu 7.

--------------- Komisje nie formułowały wniosków.

Do punktu 8.

--------------- Do informacji z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. na 2013 rok nie wniesiono pytań.

- informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Do punktu 9.

---------------- Do sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie za 2013 rok nie wniesiono pytań.

- sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu

Do punktu 11.

----------------- Do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie za 2013 rok nie wniesiono pytań.

- sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu

Do punktu12.

---------------- Do sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie za 2013 rok nie wniesiono pytań.

- sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Do punktu13.

---------------- Do sprawozdania z prac Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Chojna w 2013 roku nie wniesiono pytań.

- sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Do punktu 14.

----------------- Do sprawozdania Straży Miejskiej w Chojnie z działalności za 2013 rok nie wniesiono pytań.

- sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu

Do punktu 15.

----------------- Do sprawozdania z rocznego Programu Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok nie wniesiono pytań.

- sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu

Do punktu 16.

----------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił sprawozdanie z prac Rady Miejskiej w Chojnie za 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Skrzypczyk przedstawił sprawozdanie z prac komisji za 2013 rok oraz sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej...

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej... P. Mróz przedstawił sprawozdanie z prac komisji za 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty... P. Szczapa przedstawił sprawozdanie z prac komisji za 2013 rok.

- sprawozdania stanowią załączniki 12, 13, 14, 15, 16 do protokołu

Do punktu 17.

----------------- Do sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Chojna za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w-ce przewodniczący rady N. Oleśków zapytał w sprawie punktu 11 sprawozdania - zakup sprzętu RTV dla świetlic i lornetka dla policji. Co to za lornetka dla policji?

Przewodnicząca Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi B. Pawełczak odpowiedziała, że jest to noktowizor.

- sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do protokołu

Do punktu18.

---------------- Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 przedstawiła B. Pawełczak.

Na podstawie tego programu prowadzona jest działalność profilaktyczna i edukacyjna w świetlicach środowiskowych, szkołach, lecznictwo odwykowe, terapie dla osób uzależnionych oraz inna działalność dotycząca problemów alkoholowych.

Stanowiska komisji były pozytywny, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVIII/339/2014 została podjęta 11 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Do punktu 19.

----------------- Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej.

Do proponowanych planów pracy komisji nie było uwag.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji rady Miejskiej w Chojnie na rok 2014.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVIII/340/2014 została podjęta 11 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Do punktu 20.

----------------- Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych przedstawiła skarbnik A. Górska.

Projekt uchwały dotyczy emisji obligacji komunalnych na kwotę 5.670.000 zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Chojna oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Komisja finansowa 1 za, 4 wstrzymało się od głosu.

Komisja komunalna i oświatowa za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem głosowało 6 radnych, przeciwko 1, 5 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

W związku z tym, że uchwała musiała być podjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej polowy ustawowego składu rady - na sesji obecnych było 12 radnych głosów „za” powinno być przynajmniej 7- uchwała nie została podjęta.

- projekt uchwały stanowi załącznik 20 do protokołu

Do punktu 21.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok przedstawiła skarbnik A. Górska.

Zmiany w budżecie z autopoprawkami. Proponuje się dokonać zmniejszeń i zwiększeń po stronie dochodów jak i wydatków. Kwota wydatków ogółem ulega zwiększeniu o 348 354 zł.

Zmianie ulega również załącznik dotyczący dochodów i wydatków oświatowych. Autopoprawka dotyczy wprowadzenia środków w kwocie 66 750 zł z tytułu kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych. Dotyczy to wypłacenia odszkodowania na rzecz poszkodowanego strażaka, który uległ wypadkowi w dniu 20 października 2010 r.

Inne zmiany to wprowadzenie m. in. dotacji z Powiatu Gryfińskiego na pomoc pogorzelcom w kwocie 6 000 zł. W zakresie wydatków majątkowych dokonujemy zmiany w zadaniu przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Godków-Kaliska-Lotnisko gdzie zmniejszmy o 111 910 zł w związku z podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVIII/341/2014 została podjęta 12 głosami za, przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Do punktu 22.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2014-2021 przedstawiła skarbnik A. Górska.

Jest to uaktualnienie poziomu dochodów i wydatków budżetu gminy Chojna oraz uaktualnienie przedsięwzięć.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVIII/342/2014 została podjęta 10 głosami za, przeciwnych nie było, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Do punktu 23.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Kontynuujemy nasze prace związane z funduszem sołeckim już pod rządami nowej ustawy, która weszła w życie. Nie mniej taka uchwała jest niezbędna i ona już będzie już służyła w kolejnych latach o ile wysoka rada nie zdecyduje, żeby wycofać się z tego rozwiązania. Ale nasze doświadczenia wskazują na to, żeby to przedsięwzięcie kontynuować.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania uchwała Nr XXXVIII/343/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Do punktu 24.

----------------- Projekt uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Krupin) przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

W związku ze zmianą administracyjną miasta Chojna zostały przygotowane dwa projekty uchwał dotyczące nadania nazw ulicom. Dla jednej działki drogowej nazwa ulicy Krupin dla drugiej działki drogowej nazwa ulica Szczecińska.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Radny J. Babiarz - Czy jest możliwość zrekompensowania mieszkańcom mieszkającym przy tych ulicach koszty wyrobienia nowych dokumentów. Wiem, że dowód osobisty jest za darmo, ale dowód rejestracyjny, prawo jazdy może być odpłatnie. Ten rejon przechodził kilkanaście lat temu opcje reorganizacji i wtedy mieszkańcy musieli zapłacić za wszystkie dokumenty ze względu na to, że przestali być mieszkańcami Chojny a zostali mieszkańcami m. Krupin. Teraz jest powrót i czy ewentualnie istnieje taka szansa, żeby tymi kosztami zmiany dokumentów obciążyć gminę, czy to prawnie jest niemożliwe.

Naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn - Jeśli chodzi o koszty wymiany dowodu osobistego to bezkosztowo. Jeśli chodzi o koszty wymiany prawa jazdy wystąpiliśmy z zapytaniem do starostwa do wydziału komunikacji.

Radny J. Babiarz - Jeżeli okaże się, że jest odpłatność to czy ewentualnie gmina może za tych mieszkańców ponieść koszty?

Radca prawny urzędu K. Judek - Przepisy takiej możliwości nie przewidują i nie znam takiego przypadku, aby gmina pokrywała koszty wymiany dokumentów w związku ze zmiana nazwy ulicy.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVIII/344/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Do punktu 25.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Szczecińska) stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVIII/345/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Do punktu 26.

---------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną (ZGM - ul. Jagiellońska 12 w Chojnie) przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały związany jest z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości użytkowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W związku z tym, że zostały tam sprzedane udziały w nieruchomości zaistniała potrzeba przekazania części nieruchomości w udziale dla ZGM i naliczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

Ustawodawca przewiduje bonifikatę w tej opłacie stąd został przygotowany projekt uchwały udzielający bonifikaty 99%.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVIII/346/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Do punktu 27.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Rogozińskiego 28/2 na rzecz najemcy przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty dla osoby, która nie posiada wymaganego stażu najemcy.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania uchwała Nr XXXVIII/347/2014 została podjęta 8 glosami za, przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 3 radnych i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Do punktu 28.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chojna przedstawił naczelnik wydziału BGK J. Będzak.

Uchwała ma na celu doprowadzenie do tego, aby ułatwić prace dla komisji mieszkaniowej, która boryka się z problemami, ponieważ dotychczasowa uchwała przewiduje wielokrotną odmowę przyjęcia lokalu. Zmiany ograniczające wnioskodawcę, co do wyboru mieszkania pozwolą na płynne przyznawanie lokali komunalnych. Chcemy to usprawnić i po dwukrotnym odmówieniu przyjęcia mieszkania wnioskodawca będzie skreślony z listy. Bywają osoby, które czekają na mieszkania, które im będą pasowały.

Stanowiska komisji finansowej i oświatowej były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja komunalna nie głosowała nad projektem uchwały.

W trakcie dyskusji radca prawny K. Judek zaproponował poprawkę stylistyczną w zapisie ostatniego zdania w paragrafie pierwszym: „wniosek złożony w ciągu roku od dnia skreślenia z listy będzie rozpatrzony odmownie”.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką stylistyczną w paragrafie pierwszym.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVIII/348/2014 została podjęta 10 głosami za, przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Do punktu 29.

----------------- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (ul. Krupin) przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Jest to następstwem w wcześniejszą uchwałą dotyczącą nadania nazwy ulicy, którą trzeba włączyć do określonego okręgu. Do tej pory miejscowość Krupin była przynależna do okręgu wyborczego w Nawodnej. Było to dosyć karkołomne rozwiązanie a teraz będzie przynależne do okręgu w Chojnie.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku glosowania uchwała NR XXXVIII/349/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Do punktu 30.

----------------- Do projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna (ul. Krupin) były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVIII/350/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Do punktu 31.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Słoneczne Wzgórza” przedstawił Paweł Ruciński reprezentujący Klub Przyrodników. Plan ochrony dla „Słonecznych Wzgórz” napisaliśmy w ramach projektu Life murawy. Plan ochrony obejmuje murawy kserotermiczne, które w gminie Chojna bardzo licznie występują. Jest to obręb Radunia i Zatoni Dolnej. Opinia rady jest wymagana prawnie, chociaż są tam grunty wyłącznie Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Chojna. Jest tam dużo pracy zaplanowanej, gdyż słusznie w minionych czasach wszystkie tzw. nieużytki leśnicy zmuszeni byli zalesiać co ani ekonomicznie ani ekologicznie nie miało sensu większego. Natomiast po konsultacjach z Nadleśnictwem jedyne zadanie jakie im zostało jest utrzymanie dróg gdyż mają działalność gospodarczą, żeby drewno pozyskiwać.. Natomiast wszystkie pozostałe obowiązki z tym związane w tym obciążenia finansowe ponosi konserwator przyrody.

Stanowisko komisji finansowej - nie głosowała projektu uchwały.

Stanowisko komisji komunalnej - nie glosowała projektu uchwały.

Stanowisko komisji oświatowej - za przyjęciem projektu uchwały.

Radny L. Stefański zwrócił się z prośbą by pan P. Ruciński powiedział coś więcej na ten temat.

P. Ruciński - `Projekt kończymy 31 marca. Koniec dużego projektu jest ogromna sprawozdawczość, ogromnie dużo pracy i jest to wszystko opiniowane na ostatnią chwilę. Po rozmowach z panem zastępcą nadleśniczego wszystko ustaliliśmy i ogólnie to akceptują. Natomiast pismo obiecali, że mi do 21 wyślą, gdyż regionalny dyrektor musi się do tych uwag odnieść zanim to skierowane zostanie do monitora. Natomiast a propos tego rezerwatu uważam, że pod względem roślinności ciepłolubnej, kserotermicznej jest...?. Są tam cztery działki geodezyjne miedzy miejscowością Zatoń a miejscowością Raduń. Powierzchnia została mocno okrojona przez Nadleśnictwo, na co się zgodziliśmy, więc jest to powierzchnia kompromisowa. Występuje tam puchacz, bielik, trawy stepowe pierzaste. Ustalaliśmy walory w jakiś bezpieczny sposób i mogę państwa w imieniu Klubu Przyrodników i Nadleśnictwa zaprosić na ścieżkę, która tam jest stworzona na wzgórzu, które było dawniej klasztorem żeńskim. Jest tam ścieżka ze schodami, jest tam punkt widokowy skąd jest bardzo atrakcyjny widok. Osobnym zarządzeniem generalnego dyrektora będzie udostępnienie turystyczne. Jest tam szlak turystyczny zielony.

Radny R. Stec - Jakie będą skutki gdy zaopiniujemy negatywnie?

P. Ruciński - Opinia rady nie jest wiążąca dla Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z prawem regionalny dyrektor może odpowiedzieć na państwa uwagi natomiast nie musi brać ich pod uwagę. Natomiast dotychczasowa praktyka wygląda tak, że cokolwiek się robi to się społeczność lokalną pyta i uważam, że to jest zdrowa praktyka w świecie demokracji.

Radna R. Bekier - Ja rozumiem jak to wygląda i jak to jest organizowane. O zamiarze powołania to rozumiem to ja rozumiem nasze stanowisko, ale skoro mleko się wylało czy nam się podoba czy nie obligatoryjnie trudno to potwierdzić lub nie. Ja bym była zaszczycona gdybym się mogła wypowiedzieć przed utworzenie rezerwatu.

P. Ruciński - Rzeczywiście jest tak, że jest tak, że rezerwat jest powoływany bez konsultacji. Natomiast on sam sobie jeżeli istnieje to jeszcze nie wpływa na życie lokalnej społeczności. Dopiero jak się jakieś przedsięwzięcia na jego terenie planuje wtedy ten wpływ jest odczuwalny. Nie nazwałbym rozlanym mlekiem. To jest piękny obiekt, warto go zobaczyć i warto go wykorzystać w jakiejś lokalnej strategii rozwoju turystyki.

Przewodniczący K. Komorzycki - Czy planujecie jakąś publikację dodatkowo?

P. Ruciński - Jest planowana publikacja natomiast są też poszukiwane środki na to, bo wiadomo tam są ludzie z tytułami naukowymi, którzy napracowali się tam i nie chcą swojej pracy oddać za darmo do szerokiego użytku. Na naszej stronie projektu wszystkie działania, które wykonywaliśmy także w gminie Chojna są szeroko opisywane. Zapraszam na tę stronę. Wystarczy wejść na stronę Klubu Przyrodników. Na pewno na koniec projektu będę chciał w lokalnej prasie jakoś też przybliżyć co myśmy przez te cztery lata zrobili, ile pieniędzy wydali, ile lokalne podmioty tych pieniędzy wykorzystały.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXXVIII/351/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Do punktu 32.

---------------- Burmistrz A. Fedorowicz udzielił odpowiedzi na pytania radnych zadane w punkcie 6 porządku sesji.

Odnośnie przejęcia budynku dworca to jesteśmy cały czas w trakcie wymiany dokumentów, informacji, ponieważ PLK, które zawiaduje torem zażyczyło sobie specjalnego uregulowania tytułu do parkingu. Najpierw nie chcieli się zgodzić na sprzedaż dworca z parkingiem a nam sam dworzec do szczęścia z parkingiem byłby bardziej potrzebny. Chcemy, żeby ten dworzec wyglądał na miarę dwudziestego pierwszego wieku a nie osiemnastego. Ważne jest, żeby on był miejscem, na który można spojrzeć a nie odwracać głowę Co do formy i sposobu zagospodarowania to myślę, że będzie to forma dzierżawy, przetarg nieograniczony z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. A jeśli macie państwo inne propozycje to bardzo chętnie wysłuchamy tych propozycji.

Nie ustaliliśmy żadnych zasad gospodarowania słupami ogłoszeniowymi. Inne ważniejsze problemy spowodowały, że ten temat został z boku, pozostawiony samemu sobie. Ale myślę, że wiosna to jest taki dobry moment na robienie porządków, inwentaryzacji. Jednego słupa nie ma chyba z uwagi na bezpieczeństwo u zbiegu ul. Bałtyckiej i Szkolnej. Myślę, że trzeba się zastanowić, co z tymi pozostałymi, czy może zastosować inną formę reklamy, zamiast słupa, tablice ogłoszeń aczkolwiek te słupy są czasami dla niektórych potrzebne.

Odnośnie parkingu przy gimnazjum, likwidacji murku. Mamy dokumentację, z której wynika, że również część terenu wewnątrz nieruchomości, na której jest budynek gimnazjum, za bramą po lewej stronie ma być przeznaczony na parking dla nauczycieli i to jest pierwszy krok, który należałoby uczynić, żeby niepotrzebnie nie marnować pieniędzy z budżetu. Ponieważ zburzenie tych cegiełek nie spowoduje, że nauczyciele zaczną parkować tak jak my chcemy tylko tak jak z przyzwyczajenia parkują, czyli ten murek jest jakby granicą, parkują z obu stron, autobus podjeżdża pod bramę, uczniowie wysiadają, cofa i wraca. A więc co to dzisiaj da, że my zlikwidujemy murek? Nadal tam będą parkować nauczyciele i ewentualnie rodzice, którzy na kilka minut chcą podjechać. Aczkolwiek rodzice najczęściej zawracają i jadą. Docelowo idealnie będzie jeżeli ze Szkolnej zrobimy ulicę jednokierunkową, ale wymaga to inwestycji czyli mostku na Rurzycy.

Pismo do wspólnot Osiedla Lotnisko. Naszym zamiarem było przede wszystkim, żeby zostały z tych terenów nie dzierżawionych zostały zabrane różne „anteny” na odzież, żeby te tereny uporządkować. Wystąpimy do tych ewentualnie zmusimy, żeby dokonać analizy, kto na terenie dzierżawionym składuje opał a kto na nie dzierżawionym. Natomiast nie mamy zamiaru tu nikogo pozbawiać tytułu do dzierżawy, czy też samej istoty dzierżawienia, bo każdy robi to, na co umowa mu pozwala.

Pan radny Stec zadał pytanie dotyczące parkingu przy PULS i ul. Kościuszki. Pierwotnie planowaliśmy sprzedać nieruchomość o pow. ponad 4 tysiące metrów kwadratowych wraz z parkingiem, czyli dawny pawilon, w którym był PULS i parking. Salus złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy i chciałby samodzielnie wybudować przychodnię w tym miejscu, w którym ona miała pierwotnie powstać, na który gmina dokumentację przygotowała. Natomiast nie są tak do końca zainteresowani całym terenem tylko terenem, który byłby niezbędny do obsługi ich obiektu i tej chwili trwają rozmowy, co jest niezbędne w świetle prawa budowlanego, bo muszą zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

Myślę, że lada dzień nastąpi ten dzień, kiedy zdecydujemy, że jednak to co im zbędne dla nas jest niezbędne i zrobimy remont parkingu, tym bardziej, że PULS złożył wniosek o partycypację w kosztach remontu parkingu. Chcemy to wykorzystać i wspólnie razem zrobić przynajmniej ileś metrów dojazdu po równej drodze a nie po dziurawej.

Co do parkingu przy ul. Kościuszki w tej chwili Generalna Dyrekcja czeka na ostateczne zaopiniowanie dokumentacji, na decyzję środowiskową Ja nie przypominam sobie żebyśmy mieli nakaz wykonania parkingu. Oni zaplanowali tam parking vis-a-vis ul. Kościuszki. Myślę, że sprawa się unormuje kiedy EDO zacznie budować swój parking i wtedy będziemy mieli kłopot z głowy, bo ten parking ma być zgodnie z ich deklaracją ogólnodostępny.

Odnośnie śmieci - Jutro jest posiedzenie zarządu, za tydzień walne zgromadzenie, będzie przedstawiony projekt regulaminu i w tym regulaminie będą sprawy normatywów. Tak jak rok temu tak i teraz pewno niektóre zapisy będą budziły emocje. Chcemy, żeby to wynikało z pewnej logiki i realnych faktycznych kosztów, które przedsiębiorcy ponoszą. Myślę, że w tym roku to będzie bardzo mocno poprawione i w miarę korzystnie. Tutaj trzeba znaleźć jakąś formułę żeby nie traktować wszystkich jednakowo tym bardziej, że przedsiębiorcy prowadzą różne rodzaje działalności.

Do punktu 33.

----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Przewodniczący K. Komorzycki, jak już wcześniej informował, powiedział, że wpłynął wniosek od przewodniczącego komisji rewizyjnej o zbadanie sprawy związanej ze strażakiem, który uległ wypadkowi, szczegółowe zbadanie sprawy.

Przewodniczący komisji rewizyjnej W. Skrzypczyk - Może ja uzasadnię. W związku z tym, że tv Polsat ukazał się reportaż dotyczący pana Jeremicza i w zasadzie zarzuty, które się pojawiły wobec gminy zmusiły mnie do tego, że powinniśmy jako rada zająć się tą sprawą i potwierdzić, czy rzeczywiście są to zarzuty zasadne czy niezasadne. Były zarzuty, że dla pana Jeremicza gmina nie wypłaciła odszkodowania, nie interesuje się panem Jeremiczem, burmistrz też się nie interesuje, strażacy zostawili go samego. Należności, które miał otrzymać, czyli rekompensatę za utratę zdrowia również nie otrzymał. W związku z powyższym uważam, jeśli to jest prawda co było w reportażu, że gmina nie stanęła na wysokości zadania w związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy rzeczywiście nie stanęła na wysokości zadania i z jakich powodów. A jeśli stanęła to dlaczego ten reportaż w ten sposób został przedstawiony. Wcześniej złożyłem interpelację w tej sprawie i dostałem plik materiałów i to jak gdyby będzie podstawą do przeprowadzenia tej kontroli, ale jest jeszcze potrzebne coś takiego jak rozmowa z panem Jeremiczem jak i z panem naczelnikiem wydziału Będzakiem komendantem straży jak również z panem burmistrzem czy zastępcą.

Burmistrz A. Fedorowicz - Reportaż telewizyjny był bardzo tendencyjny. W zasadzie byli zbulwersowani wszyscy, którzy udzielili głosu poczynając od komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Jacka Rudzińskiego podczas narady 28 lutego. Sytuacja wygląda całkiem inaczej. W ramach zadość uczynienia, rekompensaty proponowaliśmy panu Jeremiczowi kilka różnych lokali i nieruchomości, nieruchomości samodzielnej, budynek po dawnej szkole w Strzelczynie informując o tym, że ze środków, którymi dysponuje z tzw. jednego procenta straż pożarna będzie obiekt dostosowany do jego niepełnosprawności i żadnych tych propozycji nie przyjął. To trochę trwało, bo każda propozycja wymagała czasu. Ostatnia z propozycji to było pół domy przy ul. Paderewskiego. Też odmówił. Mieszka w podobnym, ale może lepsza lokalizacja. Specjalnie na tę okoliczność przygotowaliśmy obfitą dokumentację poczynając od ubezpieczenia grupowego strażaków od roku 2007, pan Jeremicz od roku 2009 był ochotnikiem. Nieszczęście stało się w 2010. Z uwagi na to, że nie przyjął tych propozycji teraz zgodnie z prawem wypłacamy 68 tysięcy odszkodowania, które mu się należy. Natomiast oczekiwania pana Jeremicza były większe, bo oczekiwał i mieszkania i rekompensaty finansowej z tytułu uszczerbku na zdrowiu i pozwał nas do sądu, zażądał 180 tysięcy. Jak się to skończy nie wiemy, bo jak jest sprawa w sądzie to trzeba czekać na wyrok albo też na polubowne rozstrzygnięcie. Zaproponowaliśmy ugodę, ale nie została przyjęta. My wykonujemy swój obowiązek ponieważ przepisy dotyczące i ubezpieczenia i dotyczące zatrudniania pracowników, a niektórzy domyślają się czytając niewłaściwie, że strażak jest jako pracownik, niestety tak nie jest. Ochotnik nie jest pracownikiem gminy. Natomiast mamy kilku kierowców na etatach. Ale oni jakby etatowymi pracownikami. Wielokrotnie byłem w domu u pana Jeremicza z wieloma osobami, które zaniosły mu pieniądze, nie opodatkowane z różnych składek. Różne organizacje pozarządowe jakieś kwoty przekazały na to, żeby w tych pierwszych miesiącach panu Jeremiczowi pomóc. Potem tych pieniędzy było trochę więcej. Przykro mi tylko, że wszyscy, którzy pomogli zostali w tym reportażu pominięci. Było tylko jacy to jesteśmy niedobrzy, jak to odwracamy głowę na ulicy. A prawda jest całkiem inna. Nie tak dawno z panem Jeremiczem rozmawialiśmy, żeby mu pomóc. Uznał, że chciałby mieszkać tam gdzie mieszka, ale to nie jest nasze tylko prywatne i tutaj musiałby się porozumieć z właścicielem. Chyba rok temu z właścicielem rozmawialiśmy ponieważ najpierw nie chciał sprzedać tej nieruchomości, planował ją zatrzymać dla swoich dzieci a potem jednak zdecydował, że skoro nam wszystkim tak na tym zależy to może ewentualnie sprzedać. W tym momencie nie mamy tytułu, żeby kupować nieruchomość, bo wcześniejsze rozmowy związane z propozycją przekazania nieruchomości zakończyły się fiaskiem stąd też na dzień dzisiejszy robimy to, co do nas należy, wypłacamy należność z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Następnie przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie, kto jest za tym, aby upoważnić komisję rewizyjną do zbadania sprawy pana Jeremicza.

W głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli wniosek.

Dalej przewodniczący K. Komorzycki przypomniał, że do końca kwietnia radni mają złożyć oświadczenia majątkowe.

Radny J. Babiarz - Wrócę do przychodni na Kościuszki. Jeżeli tam by miała dalej zostać przychodnia to może by rozważyć opcję parkingu od strony wewnętrznej posesji. Tam jest wjazd z jednej strony posesji i z drugiej, znajdują się ogródki działkowe i przy likwidacji tych ogródków jest plac, na którym mógłby być parking, bezpiecznie z wejściem od wewnątrz.

Burmistrz A. Fedorowicz - Docelowo Salus chciałby się stamtąd wyprowadzić i prowadzić działalność w parterowym obiekcie. Planowali zakupić budynek przychodni tzw. kolejowej, ale, mimo że tam jest winda, obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych to jednak korytarze, pomieszczenia tam są dosyć małe a przestrzeń przy ul. Kościuszki jest większa a przestrzeń w planowanym budynku przy ulicy Jagiellońskiej ma być komfortowa, bo ponad 500 m2. Też to braliśmy pod uwagę tylko tam są inne problemy z garażami, szopkami, które są na naszym gruncie, ale są czyjąś własnością i to wymaga uporządkowania podobnie jak tereny przy ul. Łąkowej w stronę ul. Młyńskiej, tereny przy murach obronnych, gdzie już wypowiedzieliśmy umowy dzierżawy, żeby mieć dostęp do murów i móc je zabezpieczyć.

Radny R. Stec - Co stoi na przeszkodzie, żeby pozostał wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych tak jak do tej pory.

Burmistrz A. Fedorowicz - Ustawa. Ustawa nakazuje, gmina ma obowiązek zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2015 gmina ma obowiązek zająć się wszystkimi odpadami, zarówno wyprodukowanych na terenie nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 13.25. Na tym protokół zakończono.

Protokółowałą

Ewa Wojciechowska

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 11-04-2014 16:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2014 16:36