Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 1024/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-05-28 12:03
ZARZĄDZENIE Nr 1023/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach 2014-05-28 12:00
ZARZĄDZENIE Nr 1022/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Szkół Podstawowych Gminy Chojna na rok szkolny 2014/2015. 2014-05-28 10:45
ZARZĄDZENIE Nr 1021/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny udziału w nieruchomości zabudowanej. 2014-05-28 10:43
ZARZĄDZENIE Nr 1020/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-05-28 10:42
ZARZĄDZENIE Nr 1019/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-05-28 10:39
ZARZĄDZENIE Nr 1018/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. 2014-05-28 10:34
ZARZĄDZENIE Nr 1017/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego. 2014-05-28 10:32
ZARZĄDZENIE Nr 1016/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnych dla nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie. 2014-05-28 10:31
ZARZĄDZENIE Nr 1015/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie podania informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Chojna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-28 10:29
ZARZĄDZENIE Nr 1014/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2014-05-28 10:19
ZARZĄDZENIE Nr 1013/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2014-05-28 10:17
ZARZĄDZENIE NR 1012/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2014 rok do Uchwały NR XL/354/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-05-28 12:06
Zarządzenie Nr 1011/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2014r. sprawie: rozdysponowania środków z dotacji celowej na realizację wypłat w sprawie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. 2014-04-24 09:26
ZARZĄDZENIE Nr 1010/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-04-24 09:25
Zarządzenie nr 1009/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2014 r. 2014-04-24 09:20
ZARZĄDZENIE Nr 1008/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej. 2014-04-24 08:56
ZARZĄDZENIE Nr 1007/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. 2014-04-24 08:55
ZARZĄDZENIE Nr 1006/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-04-24 08:54
ZARZĄDZENIE Nr 1005/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. 2014-04-24 08:53
ZARZĄDZENIE Nr 1004/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego. 2014-04-24 08:49
ZARZĄDZENIE Nr 1003/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-04-24 08:48
ZARZĄDZENIE Nr 1002/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych. 2014-04-24 08:46