Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stnowiącej działkę nr 73 o pow. 0,38 ha, położonej w obrębie Mętno..


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00049935/4

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 73 położona w obrębie Mętno.

Powierzchnia nieruchomości

0,38 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Mętno.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytki - RIVa, RIVb. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się grunty rolne, w dalszej odległości zabudowa siedliskowa, a od strony wschodniej, jezioro Mętno. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej- gminnej, drogą gruntową oraz drogą brukową.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego, nie toczy się procedura planistyczna i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna działka wpisana jako obszar rolnictwa, w części strefy krawędzi i dolinek erozyjno-denduacyjnych, w części w granicach terenów miejscowości rozwojowych, zlokalizowane ważniejsze zadrzewienia alejowe.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

10 000 zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 73 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 10 czerwca 2014 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

Chojna, dnia 28 kwietnia 2014 r.

Z up. Burmistrza

mgr Wojciech Długoborski

Zastępca Burmistrza

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 29-04-2014 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 29-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2014 08:01