Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 6/4 o pow. 0,32 ha, położonej w obrębie Grabowo.


Chojna, dnia 2 czerwca 2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Grabowo gmina Chojna:

- działka nr 6/4 o pow. 0,32 ha, KW SZ1Y/00067477/7.

Nieruchomość położona jest w odległości około 2 km od granicy Niemiec, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu i gruntów rolnych, częściowo zadrzewiona, oddalona około 400 m od istniejącej zabudowy. Urządzenia komunalne w dalszym zasięgu. Dostęp do drogi publicznej drogą gruntową. Dla ww. nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przewidziano pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą. Działka posiada użytki RIVa, RV, S-RIVa.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 32 000,00 zł, WADIUM - 3 200,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 320,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22 maja 2014 r. ze skutkiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

PRZETARG odbędzie się dnia 17 lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1040.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 lipca 2014 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie oraz w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.monitorurzedowy.pl. Z up. Burmistrza

mgr Wojciech Długoborski

Zastępca Burmistrza

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 03-06-2014 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 03-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 03-06-2014 08:15