Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLII/ /2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2013 r 2014-06-23 08:53
UCHWAŁA NR XLII/ /2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-06-23 08:53
UCHWAŁA NR XLII/?/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2014 rok 2014-06-23 08:52
U C H W A Ł A Nr XLII/ /2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetagową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Chojna 2014-06-23 08:52
U C H W A Ł A Nr XLII/ /2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Garnowo gmina Chojna 2014-06-23 08:51
U C H W A Ł A Nr XLII/ /2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie 3 miasta Chojna przy ulicy Mieszka I 2014-06-23 08:51
U C H W A Ł A Nr XLII/ /2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności i prawa użytkowania 2014-06-23 08:51
U C H W A Ł A Nr XLII/ /2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 2014-06-23 08:50
U C H W A Ł A Nr XLII/ /2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej pokoju na poddaszu, położonego na terenie gminy Chojna. 2014-06-23 08:49
U C H W A Ł A Nr XLII/??/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/363/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chojna na lata 2014-2018 2014-06-23 08:49
Uchwała nr XLII/??/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wystąpienia Gminy Chojna ze stowarzyszenia lokalnej grupy działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (DIROW). 2014-06-23 08:49
UCHWAŁA NR XLII/??/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu ,,Aglomeracji Chojna? 2014-06-23 08:48
UCHWAŁA NR XLII/??/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000- PLH 320037 Dolna Odra 2014-06-23 08:46
UCHWAŁA Nr XLII/ /2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu przez Gminę Chojna 2014-06-23 08:45