Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 341 o pow. 0,06 ha, połozonej w obrębie Nawodna.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00014138/3

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 341 położona w obrębie Nawodna.

Powierzchnia nieruchomości

0,06 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Nawodna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek - RV. Działka zlokalizowana jest w strefie wiejskiej, w pierwszej linii zabudowy, z bezpośrednim dostępem do powiatowej drogi publicznej oraz do urządzeń komunalnych (woda, kanalizacja, energia elektryczna). Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

 

 

Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego, nie toczy się procedura planistyczna i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna działka wpisana jako użytki zielone, w części strefa B pośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicach terenów miejscowości rozwojowych „Natura 2000” -obszary specjalnej ochrony, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

 

15 000 zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

 

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 341 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 13 sierpnia 2014 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

Chojna, dnia 2 lipca 2014 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 03-07-2014 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 03-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 03-07-2014 10:58