Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 334/1 o pow. 0,61 ha, położonej w obrębie Lisie Pole.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00008423/3

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 334/1 położona w obrębie Lisie Pole.

Powierzchnia nieruchomości

0,61 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Lisie Pole.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek - RV. Działka położona jest w znacznym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej bez dostępu urządzeń komunalnych, przy drodze publicznej - krajowej.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki nie toczy się żadna procedura planistyczna, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka wpisana jest jako obszar rolnictwa w strefie W.III - ograniczonej ochrony konserwatorskiej, tereny o unikalnych walorach przyrodniczych. Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

 

50 000 zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

 

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 334/1 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 21 sierpnia 2014 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

Chojna, dnia 10 lipca 2014 r.                                                                                                                                                              Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                                                                         mgr Wojciech Długoborski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 11-07-2014 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 11-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 11-07-2014 10:08