Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 36/92 o pow. 0,4816 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y00044156/4

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 36/92 położona w obrębie 8 miasta Chojna

Powierzchnia nieruchomości

0,4816 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego nagaru samolotowego, położona w obrębie 8 miasta Chojna, przy ul. Władysława Andersa, na terenie byłego lotniska. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa usługowa, tereny inwestycyjne. Obiekt byłego hangaru samolotowego - jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wolnostojący o pow. zabudowy 242,73 m2, wyposażony w instalację elektryczną. Dostęp do działki drogą gminną.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek - Bi.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie toczy się żadna procedura planistyczna, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna - działka oznaczona jest jako teren byłego lotniska, zorganizowana działalność inwestycyjna, obszar rozwoju funkcji produkcyjna-usługowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

 

80 000 zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

 

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 36/92 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 21 sierpnia 2014 r.

 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz z usunięciem
z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

 

Chojna, dnia 10 lipca 2014 r.                                                                                                                                                Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                                                            mgr Wojciech Długoborski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 11-07-2014 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 11-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 11-07-2014 10:11