Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O B W I E S Z C Z E N I E o podjęciu na żądanie strony oraz umorzoniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek o nr: 575/1, 691/1, 691/2, 691/3, 727, 749, 573/4, 575/2, 599/2, 631/2, 630/2, 628/2, 629/6, 629/4, 712/28, 712/27, 712/25, 712/23, 712/21, 719/1, 626, 599/1 obręb Barnkowo, gm. Chojna".

 Chojna, dnia 14 lipca 2014r.

BPI.6733.10.2011          

     

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14 lipca 2014 r. zostało podjęte na żądanie strony oraz umorzone postępowanie administracyjne w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na:

 

”Rozbudowie sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowie napowietrznej linii 15kV, kablowej linii 15 kV oraz linii kablowej 0,4 kV, w celu zasilania w energię elektryczną działek budowlanych o nr: 575/1, 691/1, 691/2, 691/3, 727, 749, 573/4, 575/2, 599/2, 631/2, 630/2, 628/2, 629/6, 629/4, 712/28, 712/27, 712/25, 712/23, 712/21, 719/1, 626, 599/1 obręb Barnkowo, gm. Chojna”.

 

 

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o. o , ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

 

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

 

                                                        Burmistrz Gminy Chojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Andreatto 14-07-2014 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Andreatto 14-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Andreatto 14-07-2014 12:32