Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o trzecim przetragu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 36/152 o pow. 0,3209 ha, nr 36/153 o pow. 0,5043 ha, nr 36/162 o pow. 0,5371 ha, położonych w obrębie 8 miasta Chojna.


Chojna, dnia 21 lipca 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 miasta Chojna:

 • działka nr 36/152 o pow. 3209m2, KW SZ1Y/00049719/4

 • działka nr 36/153 o pow. 5043m2, KW SZ1Y/00038654/0

 • działka nr 36/162 o pow.5371m2, KW SZ1Y/00049725/9

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna nieruchomości oznaczone są jako teren byłego lotniska
w Chojnie, zorganizowana działalność inwestycyjna, obszar rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych. Zgodnie
z ewidencją gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako Bp.

 • cena wywoławcza - (dz.36/152) - 40 000,00zł wadium 4 000,00zł

minimalne postąpienie 400,00zł

 • cena wywoławcza- (dz.36/153) - 65 000,00zł wadium 6 500,00zł

minimalne postąpienie 650,00zł

 • cena wywoławcza- (dz. 36/162) - 70 000,00zł wadium 7 000,00zł

minimalne postąpienie 700,00zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku
od towarów i usług.

Przetargi odbędą się w dniu 4 września 2014 r. od godz. 1000 co 10 minut w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 1.09.2014r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

- Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 9.05.2014 r., drugie przetargi w dniu 3.07.2014 r. ze skutkiem

negatywnym.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

 • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu
  z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

 • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.monitorurzedowy.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie
do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zastępca Burmistrza

mgr Wojciech Długoborski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 22-07-2014 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 22-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2014 10:18