Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 6/4 o pow. 0,32 ha, położonej w obrębie Grabowo.


Chojna, dnia 24 lipca 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Grabowo gmina Chojna:

- działka nr 6/4 o pow. 0,32 ha, KW SZ1Y/00067477/7.

Nieruchomość położona jest w odległości około 2 km od granicy Niemiec, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu i gruntów rolnych, częściowo zadrzewiona, oddalona około 400 m od istniejącej zabudowy. Urządzenia komunalne w dalszym zasięgu. Dostęp do drogi publicznej drogą gruntową. Dla ww. nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przewidziano pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą. Działka posiada użytki RIVa, RV, S-RIVa.

CENA WYWOŁAWCZA - 30 000,00 zł, WADIUM - 3 000,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

PRZETARG odbędzie się dnia 4 września 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1040.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 1 września 2014 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.05.2014 r., drugi przetarg w dniu 17.07.2014 r. ze skutkiem negatywnym.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie oraz w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.monitorurzedowy.pl.

Zastępca Burmistrza

mgr Wojciech Długoborski

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 25-07-2014 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 25-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2014 12:58