Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1095/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-08-26 08:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1094/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektów o których dofinansowanie będzie starała się Gmina Chojna w ramach Koncepcji Kontraktu Samorządowego, zlokalizowanych w obszarze gminy Chojna. 2014-08-26 08:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1093/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. 2014-08-26 08:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1092/VI/2014 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2014-08-26 08:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1091/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie: zwolnienia w roku szkolnym 2014/2015 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2014-08-26 08:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1090/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2014-08-26 08:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1089/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 lipca 2014r. sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, ul. Szkolna 15. 2014-08-26 08:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1088/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opiekunów sołectw oraz określenia zakresów ich obowiązków. 2014-08-26 08:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1087/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-08-26 08:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1086/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-08-26 08:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1085/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie : powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-26 08:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1084/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie : powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-26 08:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1083/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie : powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-26 08:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1082/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie : powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-26 08:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1081/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego. 2014-08-26 08:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1080/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2014-07-29 14:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1079/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-29 14:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1078/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ustalenie cen nieruchomości. 2014-07-29 14:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1077/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2014-07-29 14:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1076/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego. 2014-07-29 14:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1075/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat cześci wydatków Budżetu Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-07-29 14:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1074/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia spraw związanych z umową partnerską na rzecz realizacji projektu Kontrakt Samorządowy. 2014-07-29 13:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1073/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie cofnięcia upoważnień udzielonych Elżbiecie Podniesińskiej ? Kierownikowi Sekcji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie. 2014-07-29 13:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1072/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-29 13:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1071/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2014-07-29 13:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1070/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 09 lipca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. 2014-07-29 13:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1069/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zamiany zarządzenia Nr 936/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie targowiska gminnego w Krajniku Dolnym. 2014-07-29 13:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1068/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-29 13:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1067/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-29 13:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1066/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-07-29 13:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1065/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-29 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 1064/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie: przyjęcia procedury windykacji należności, do których stosuje się przepisy ustawy ? Ordynacja podatkowa. 2014-07-29 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 1063/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie: przyjęcia procedury windykacji należności Gminy. 2014-07-29 13:39