Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Protokół z XLII sesji 26.06.2014

P R O T O K Ó Ł  Nr XLII/2014

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Do punktu 1, 2, 3.

---------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący K. Komorzycki.

Na początek burmistrz i przewodniczący złożyli gratulacje nowo wybranej sołtys Godkowa

E. Marczewskiej-Piaseckiej oraz podziękowali R. Rymszy dotychczasowemu sołtysowi,  który złożył rezygnację z funkcji sołtysa.

Przewodniczący K. Komorzycki stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecni byli radni: R. Bekier ze względów zdrowotnych, P. Mróz również, N. Oleśków, który uprzedził, że jest na pogrzebie swojej uczennicy.

Na seji obecni byli burmistrz A. fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik A. Górska, sekretarz E. De La Torre, naczelnicy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku orbad w-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – W związku z rozbieżnością zdań w naszej radzie składam wniosek o zniesienie punktu 19 tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Chojna ze stowarzyszenia lokalnej grupy działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (DITOW).

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, przeciwko nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty.

Do protokołu z XL sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 9 głosami za, przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2.

Do protokołu z XLI sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 9 glosami za, przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Do punktu 4.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

17 maja odbyło się otwarcie remizy w Brwicach, oddanej do użytku po remoncie.

W tym samym dniu członkowie dwóch stowarzyszeń – Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy i Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa spotkali się z kandydatem do parlamentu Europejskiego Bogusławem Liberadzkim i jak państwo wiecie zdobył po raz trzeci mandat europosła.

21 maja wybrano nowego sołtysa w Godkowie. 22 maja spotkaliśmy się z przedstawicielami stowarzyszenia EJF w celu podsumowa wspólnych projektów i przedsięwzięć realizowanych w minionym okresie. Jest to nasz partner wiodący w projekcie związanym z rozbudową obiektu po byłej szkole w Krajniku Górnym.

W tym samym dniu po południu odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw na Osiedlu Lotnisko. Jest to inwestycja sfinansowana ze środków budżetu obywatelskiego.

23-25 maja byliśmy z wizytą w mieście Sušice, mieście partnerskim z którym rok temu podpisaliśmy umowę w Chojnie, w tym roku podpisaliśmy w Susicach. Byli partnerzy również z Austrii i Niemiec. To jest miasteczko, które należy do organizacji Douzelage a dodatkowo od wielu lat współpracuje z Chojną, z placówkami oświatowymi w ramach wymiany dzieci i młodzieży, realizują wspólne projekty.

28 maja uczestniczyłem w posiedzeniu rady programowej OHP Komendy Wojewódzkiej Hufca w Szczecinie. Przekazano nam informację, że jest dużo środków zaplanowanych na sfinansowanie dokształcania młodzieży ponadgimnazjalnej, tej młodzieży, która nie zawsze w toku normalnej edukacji osiąg jakieś sukcesy i czasami trzeba wspierać tych, którzy chodzili dłużej niż powinni do szkoły. 29 maja odbyło się posiedzenie rady nadzorczej PUK.

Dzień później Dni Trzcińska-Zdroju.

1 czerwca odbył się gminny Dzień Dziecka zorganizowany m. in. przez Centrum Kultury i dziękuję wszystkim, którzy wsparli Centrum Kultury i strażakom i wszystkim innym służbom. W dniach 2 – 3 czerwca w Kołobrzegu odbyło się forum samorządowe, na którym Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wręczał nagrody różnym samorządom za różne osiągnięcia związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych i nie tylko i była to okazja do wymiany wielu doświadczeń samorządowców.

6 i 7 czerwca odbyły się Dni Chojny, dziękuję tym, którzy współorganizowali i dziękuję również państwu za obecność i myślę, że to kolejne Dni Chojny, które można zaliczyć do udanych. 9 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

12 czerwca odbyło się spotkanie z dyrektorem AS i IS i dyrektorami szkół w celu omówienia spraw związanych z zakończeniem roku szkolnego jak również przygotowaniem się do okresu wakacyjnego, remontowego a także przygotowaniem do organizacji roku szkolnego 2014-2015. 13 czerwca stowarzyszenie „Jesteśmy” jak również ŚDS oraz Centrum Kultury zorganizował jak charytatywną na rzecz poszkodowanego mieszkańca Narostu. Zebrano ok. 4 tysięcy złotych na pomoc w rehabilitacji.

W tym samym dniu odbyło się zgromadzenie wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Przedsiębiorstwo od wielu lat funkcjonuje bardzo dobrze. Ja oceniam subiektywnie, mieszkańcy obiektywnie, ale zadania, które realizuje PUK niekoniecznie muszą być zadaniami, które przynoszą milionowe dochody tak jak prywatnej firmie, bo to jest spółka komunalna i jej głównym celem jest realizowanie zadań na rzecz gminy.

14 czerwca odbyły się międzynarodowe ćwiczenia strażackie w ramach projektu i środków pozyskanych przez powiat Uckermark i powiat Gryfiński z INTERREG 4A. Państwowa Straż Pożarna w Gryfinie zakupiła w tamtym roku łódź patrolową, w tym roku specjalistyczny pojazd i mieliśmy okazję zobaczyć jak w ramach polsko-niemieckiej współpracy strażacy zbierają substancje ropopochodne z Odry. Oczywiście nikt ropy nie wylewał tylko trociny.

W tym samym dniu odbyły się targi przedsiębiorców z Polski i Niemiec Incontakt w Schwedt.

W tym roku on ok. 280 wystawców czterdziestu kilku to byli przedsiębiorcy z Polski.

15 czerwca mieliśmy uroczystości kościelne w kościele pw. Świętej Trójcy. W uroczystościach wprowadzenia relikwii Jana Pawła II uczestniczyło dwóch arcybiskupów – arcybiskup Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, który był przez 10 lat sekretarzem Jana Pawła II i nasz arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga.

16 czerwca odbyło się Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry. Po analizie wszystkich zebranych informacji związanych z ilością odpadów produkowanych przez przedsiębiorców i kosztami, które do tej pory ponosiły firmy odbierające odpady Zgromadzenie podjęło uchwałę o pozostawieniu na wolnym rynku przedsiębiorców do końca 2017 roku, czyli teraz przygotowujemy się do przetargu na trzy lata i nadal będą zbierane odpady z nieruchomości zamieszkałych. Do końca jeszcze nie wiemy, bo to jest też poddane analizie jak rozwiązać problem jednoosobowych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania. Być może będzie to symboliczna opłata dodatkowa, być może nie będzie żadnej opłaty. Ale tak czy inaczej są przedsiębiorcy, którzy jako jednoosobowe firmy pewną ilość odpadów produkują.

17 czerwca i 24 czerwca spotkaliśmy się z przedstawicielami spółki DUON, dawniej KRI, która administruje m. in. kotłownię przy ul. Różanej i z uwagi na to, że wygasa umowa na dzierżawę tej kotłowni prowadzimy rozmowy i negocjacje związane z dalszą eksploatacją. Najpierw spółka chciała gminie kotłownię oddać, te wszystkie urządzenia, które zostały tam zainstalowane nie zamortyzowały się do końca, więc musielibyśmy ponad 100 tysięcy spółce zapłacić. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania umowy i chcemy, żeby spółka nadal przez okres minimum 10 lat administrowała kotłownią z uwagi na to, że musielibyśmy przejąć na siebie ogromny ciężar wydatków związanych z modernizacją kotłowni. Wiemy od pracownika Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, który nadzoruje funkcjonowanie kotłowni, że ostatnio awaryjność tej kotłowni wzrosła, było dużo przypadków zakłócenia pracy, ciągłych napraw palników. Tam są palniki na gaz i na olej, ale okazuje się, że to nie takie proste i nie takie tanie przełączanie z jednego paliwa na drugie paliwo. Chcemy, żeby to nie przełożyło się finalnie na podniesienie opłat za ciepło. Spółka już zakłada, że jeśli ma zainwestować ok. 600 tysięcy, bo taki byłby koszt modernizacji kotłowni przy ul. Różanej to musi to jakoś sobie „odbić” w kosztach. Dlatego staramy się, żeby te podwyżki będą były minimalne, 1 – 2% rocznie a nie np. 10 – 15%.

20 czerwca odbyło się posiedzenie Fundacji Kościół Mariacki związane ze sprawami bieżącymi, remontami, możliwością pozyskania funduszy unijnych, zwłaszcza na wymianę pokrycia dachowego a także omówiono sprawy związane z obchodami Dni Integracji.

21 czerwca odbyły się zawody strażackie, których głównym organizatorem był urząd w Pinnow i z tego co wiadomo nasza jednostka zdobyła drugie miejsce.

W dniach 20 – 22 czerwca odbyły się Dni Cedynii, odbyła się konferencja historyczna i inscenizacji bitwy pod Cedynią. 24 czerwca w Pinnow odbyła się konferencja na temat usieciowienia projektu infrastruktury turystycznej w regionie Doliny Odry. W konferencji uczestniczył m. in. naczelnik M. Hadrzyński, J. Sieradzki. My chcielibyśmy, mając na uwadze rozwój infrastruktury turystycznej wykonać wiele zadań, ale dwa ja nazywam sztandarowymi. Mamy koncepcję zagospodarowania jeziora Jeleńskiego, które jest zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli. Korzystają z tego jeziora i mieszkańcy okolic i przyjeżdżający z z dalszych stron. Mamy zrewitalizowany piękny park Dolinę Miłości. Marzeniem a w marzenia trzeba wierzyć i je realizować  byłoby wykonanie ścieżki rowerowej pomiędzy Zatonią a Jeleninem i wykonanie w Jeleninie tego czego tam brakuje czyli porządnej plaży z zapleczem, sprzętem pływającym, dobrym pomostem dodatkowym z jakąś zjeżdżalnią, przynajmniej tak jest w koncepcji, nowymi domkami kempingowymi, zapleczem sanitarnym, miejscem rekreacji i sportu. Pani naczelnik Witek ma koncepcję zagospodarowania, ale od koncepcji do finału jest droga bardzo długa, czasami kręta a najlepiej wiedzą ci, którzy czekają na dokumentację np. na remizy strażackie w Lisim Polu i Nawodnej. Dlatego myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy przygotowywać dokumentację a w latach 2015 – 2020 sięgnąć po pieniądze z Unii Europejskiej.

24 czerwca odbyło się zakończenie roku przedszkolnego sześciolatków w Przedszkolu Miejskim w Chojnie. Wczoraj otrzymaliśmy potwierdzenie, nasz wniosek został przyjęty i wielu partnerów dostało dofinansowanie, my dostajemy kwotę trzydziestu kilku tysięcy euro na wyposażenie placówki w urządzenia multimedialne jak również plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie.

Dotknąłem tematu remiz i też nad ubolewam, że jakoś mamy pech, najpierw do projektanta a teraz do pani konserwator zabytków, która inaczej widzi koncepcje budowy remizy w Nawodnej. Odwołujemy się do głównego konserwatora, żeby poparł nas a jak się to finalnie zakończy nie wiemy. Natomiast to przedłuża tylko cały proces przygotowania dokumentacji i zapewne realizacji inwestycji. Podobnie jest w Lisim Polu, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła uwagę, że mimo, że nie jest to droga krajowa, z której byłby wjazd do remizy to jednak może to stanowić duże zagrożenie dla ruchu pojazdów, które droga krajową będą się poruszały. Są czasami takie dziwne rzeczy bo remizy są w różnych miejscach zlokalizowane i wystarczy dobra sygnalizacja, dobre znaki i każdy wie, że jak wyjeżdża wóz strażacki na sygnale to ustępuje mu pierwszeństwa. Ale ten zakręt zawsze był problematyczny w Lisim Polu, bo jak nie wjechał ktoś w płot to w znak.

Kończymy remont sali gimnastycznej na lotnisku i chcielibyśmy z uwagi na wniosek marszałka, który zaproponował skorzystanie z oferty i złożenie wniosku na modernizację infrastruktury sportowej wykonać przy Szkole Podstawowej Nr 2 na boisku asfaltowym boisko z nawierzchni sztucznej, poliurydanowej lub podobnej. Wartość przedsięwzięcia, które marszałek dofinansuje nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, dofinansowanie będzie można otrzymać na to zadanie 50%.  Czekamy na dokumentacje na wiele innych inwestycji np. kanalizacja Żółkiewskiego, Dworcowa, uzbrajamy działki na lotnisku. Ustaliliśmy, że w pierwszym etapie uzbroimy ok. 24 działek. Pomiędzy ul. Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską w planie zagospodarowania jest 70 działek. Niestety kosztorys inwestorski, czyli gminy opiewa na 7 milionów złotych. Dzisiaj musielibyśmy wyłożyć 7 milionów złotych zgodnie z tym kosztorysem, żeby uzbroić działki i sprzedać każdą przynajmniej za 100 tysięcy, żeby wyjść na zero, nie zarabiając na tym nic. Dzisiaj gmina Chojna nie ma 7 milionów, które możemy wydać i dlatego musimy to etapować. Pierwszy etap to byłby wydatek ok. 300 – 400 tysięcy złotych na uzbrojenie tej części działek i jak dobrze policzymy to może wydamy ok. półtora miliona na wszystkie działki jeżeli będziemy taką uproszczoną, kuchenną metodą, wykorzystując również nasze przedsiębiorstwo, by to zadanie realizowali. Pierwszy etap to uzbrojenie w kanalizację sanitarną, wodę, ENEA podłączyłaby prąd do tych pierwszych działek w sąsiedztwie budowanego kościoła na lotnisku a potem ze sprzedaży działek mielibyśmy pieniądze na uzbrojenie następnych.

Dziękuję wszystkim za zaproszenia na różne uroczystości i proszę o wybaczenie jeśli nie wszędzie mogliśmy być, bo rzeczywiście w maju, czerwcu dochodziło do kumulacji różnych wydarzeń. Dziękuję tym, którzy się tego podejmują bo to doskonale uaktywnia lokalną społeczność i wzbogaca życie codzienne w dodatkowe atrakcje, bo nie tylko samą praca i nauką żyjemy ale również tym, co potrafimy zorganizować dla dzieci, młodzieży, osób starszych w ramach wypełniania czasu wolnego.

Dalej burmistrz przekazał, że nie odbył się trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem na cele medyczne. W maju spółka EDO złożyła rezygnację z dzierżawy. Chciała przystąpić jako partner czy podmiot niezależny, nie związany z dzierżawą a jednocześnie nie chciała utrudniać innym możliwości zakupu nieruchomości, bo zawsze mogliby skorzystać z prawa pierwokupu a z tym prawem do pierwokupu mamy różne doświadczenia. Zastanawiamy się w tej chwili i państwa poproszę o jakąś podpowiedź, czy ogłaszać czwarty przetarg. Niektórzy mówią, że może rokowania ale mamy też złe doświadczenia z rokowaniami, bo spółka HCP, która kiedyś chciała kupić tę nieruchomość mogła ją kupić za 400 tysięcy i nie kupiła. O godzinie dwunastej poprosiliśmy pana Sebastiana Tomczyka właściciela „Intermarche” o obecność, ponieważ złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy na budowę stacji paliw przy „Intermarche”. Ja kilka lat temu panu Tomczykowi powiedziałem, że ja osobiście tej inwestycji w tym miejscu nie widzę, bo jest to centrum starego miasta, zabudowa wielo lokalowa, sąsiedztwo, plac zabaw itd. i zapewne podobne zdanie będzie miała konserwator zabytków. Ku naszemu zdumieniu pani konserwator zabytków wyraziła na to zgodę obwarowując to różnymi uwagami i pracami, które inwestor powinien wykonać i inwestor w tym kierunku podąża. Ja nie chciałbym, żeby urzędnik czy to będę ja podejmował decyzję zza biurka, wolałbym, żeby to było poddane konsultacjom społecznym, bo to są zawsze korzyści z tytułu podatków, miejsc pracy, ale to sa także uciążliwości z uwagi na to, że stacja paliw nie funkcjonuje od siódmej do piętnastej tylko będzie zapewne całodobową stacją z jakimś sklepem i innym zapleczem. Nie jest to stacja, która będzie miała pięćdziesiąt stanowisk, tak to wynika z projektu, ale jednak będzie w bliskim sąsiedztwie z zabudową wielorodzinną.

            - sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

 

Do punktu 5.

---------------- Przewodniczący rady K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

9 czerwca do biura rady wpłynęło ogłoszenie burmistrza o sprzedaży działek niezabudowanych w Krajniku Dolnym o pow. 0,19 ha i 0,28 ha.

19 maja przewodniczący uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą licealną na temat funkcjonowania samorządności.

23 maja przewodniczący uczestniczył w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka w Gryfinie.

26 maja jako przedstawiciel Chojny przewodniczący brał udział w walnym zgromadzeniu Unii Miasteczek Polskich natomiast 27 maja w Warszawie odbyło się centralne obchody Dnia Samorządowca w ogrodach pałacu prezydenckiego.

11 czerwca odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej obejmującej pracowników oświaty i instytucji samorządowych z terenu gminy Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Moryń, Cedynia, Mieszkowice.

17 czerwca odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Oddziału ZNP w Chojnie, gdzie wybrano nowych członków zarządu oddziału.

9 czerwca wpłynęła skarga grupy mieszkańców Nawodnej na sołtysa oraz organizowanie imprez. Zastanawiałem się jak to zakwalifikować czy jako wniosek czy prośbę i ostatecznie po konsultacji z radcą uznano, że to jest skarga w związku z tym sprawą ma się zająć rada stąd propozycja, żeby tym zajęła się komisja rewizyjna.

27 maja burmistrz złożył sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

2 czerwca do wiadomości rady wpłynęło pismo generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. 10 czerwca przewodniczący komisji rewizyjnej złożył wniosek w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w tym samym dniu został przesłany do RIO i 23 czerwca wpłynęła uchwała RIO w sprawie wydania opinii o wniosku komisji rewizyjnej.

11 czerwca wpłynęły trzy zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczące uchwał z dnia 15 maja: w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (§ 10 ust. 2 i 3, § 11 ust. 4), w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku (odpowiedzialność właścicieli za zachowanie zwierząt), w sprawie korzystania ze świetlic (dotyczy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieletnich).

13 czerwca wpłynęło pismo Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie Elektrowni Dolna Odra.

 

Do punktu 6.

---------------- Interpelacje i zapytania radnych.

            Radny J. Babiarz – Panie burmistrzu. Czy przewiduje pan i kiedy postawienie znaków informacyjnych odnośnie nazw ulic, które zostały nowoutworzone?

Wykonawca prac w wąwozie, prac oczyszczających wąwóz w swoich zadaniach miał m. in. usunięcie i utylizację wyciętych krzaków. Z informacji, które uzyskałem w urzędzie doszło tam do jakichś propozycji sprzedaży tych gałęzi innemu przedsiębiorcy, który miałby to przerobić. Ci przedsiębiorcy jedna się nie podjęli tego zadania, więc krzaki dalej zalegają. Czy w związku z tym, bo terminy wykonania tych prac minęły przedsiębiorca, który wykonywał prace w wąwozie usunie i będzie utylizował te krzaki, czy zostanie odebrana część wynagrodzenia? Bo jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone w całości a obejmowało również usunięcie i utylizację tych krzaków to niewłaściwie zostało wypłacone.

Następne pytanie dotyczy ul. Kolejowej. Kilka lat temu mieszkańcy zwracali się parokrotnie do pana burmistrza z prośbą o wycięcie żywopłotu znajdującego się wzdłuż ogrodzenia naprzeciwko elewatora. Ze względu na to, że jest tam dość wąsko, jest to w zasadzie pieszo jezdnia a od dłuższego czasu jeżdżą ta ulicą samochody ciężarowe dowożące opał do firmy pana Wiatrowskiego więc możliwość mijania się jest tam ograniczona a wycięcie tego żywopłotu poszerzyłoby tą pieszo jezdnię i byłoby bardziej bezpiecznie dla mieszkańców tej ulicy. Druga prośba dotycząca tej ulicy to czy byłaby możliwość uruchomienia wyłączenia drogi z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, drogi równoległej do ulicy Kolejowej, bo kiedyś kiedy były wybory do samorządu to bardzo chętnie ta ulica była udostępniona i wykorzystana. Skończyły się wybory i droga została zamknięta. A chodzi o to, że pojazdy ciężarowe, które dostarczają m. in. opał do firmy pana Wiatrowskiego nie byłyby tak uciążliwe jak są w tej chwili na ul. Kolejowej. Ponadto wydzielenie tej drogi a zarazem części terenu znajdującego się przy tej drodze umożliwiłoby odpowiednie zagospodarowanie tego terenu znajdującego się przy drodze, bo on jest przez przedsiębiorstwo i tak niewykorzystywany.

            Radna E. Nowicka – Sprawa projektu na remizę w Lisim Polu, doprowadzenie wody na kolonię Lisie Pola jak również projekt na świetlicę w Granicznej.

Wspomniał pan burmistrz o spółce EDO, że się wycofała, czy zalega z czynszem.

            Radny J. Babiarz – Panie burmistrzu. W związku z tym, że w maju były opracowywane arkusze organizacyjne szkół, czy planowane są jakieś zmiany organizacyjne  w szkolnictwie.

            Radny R. Stec – Mam pytanie odnośnie Krajnika Dolnego. Rozmawialiśmy pewnego czasu o rozszerzeniu dokumentacji remizy. Czy ta dokumentacja jest rozszerzona, czy nie?

Na jakim etapie jest dokumentacja oczyszczalni w Krajniku Dolnym?

Czy w Chojnie jest wyznaczone miejsce parkingowe dla samochodów ciężarowych?

Czy coś będzie poczynione w sprawie, którą kiedyś zgłaszałem, czyli w sprawie parkingu przed „Kokosem”, który jest bardzo zniszczony.

            Radny J. Babiarz – W związku z tym, że przedwczoraj w biurze rady był przedstawiciel handlujących na targowisku w Krajniku Dolnym, czy wiadomo panu o nieporozumieniach w kwestii dzierżawy stanowisk na targowisku, w kwestii wydzielania miejsc, płatności i w ogóle o sytuacji, jaka panuje na targowisku. Czy w końcu planujemy z tym targowiskiem zrobić to co się powinno, czyli oddać je w inne ręce, czy dalej będziemy administrować jako gmina. Z danych, które znajdują się w dokumentach wynika, że gmina cały czas dopłaca do tego targowiska.

            Radny R. Stec – Czy coś wiadomo na temat lokalizacji marketu „Biedronka” w Krajniku Dolnym i na jakim etapie jest projektowanie hali sportowej przy gimnazjum.

 

Do punktu 7.

---------------- Przewodniczący K. Komorzycki przypomniał, że nieobecny jest przewodniczący komisji finansowej radny P. Mróz i w imieniu komisji będzie wypowiadał się radny Drapaluk.  Komisje nie zgłosiły wniosków.

 

Do punktu 8.

---------------- Przewodniczący K. Komorzycki przypomniał, że pan burmistrz zapowiedział w swojej informacji przybycie na sesję przedstawicieli „Intermarche” i udzielił głosu Sebastianowi Tomczykowi, prezesowi „Intermarche” w Chojnie, który powiedział: „Zwróciliśmy się z prośbą do gminy o wydzierżawienie nam części działki 169. W związku z rozbudową obiektu chcieliśmy prosić o zgodę na ww. inwestycję. Chcemy zwiększyć powierzchnię parkingu na działce 169. Ona się kończy placem zabaw i chcieliśmy prosić o to abyśmy mogli przenieść ten plac zabaw na nasz koszt na działkę obok a na tym placu zabaw wybudować większy parking. Jako „Intermarche” stawiamy place zabaw w całej Polsce, więc chcieliśmy zwiększyć ten plac zabaw, dodać od siebie kilka obiektów. Jeżeli będzie na to zgoda radnych to taką inwestycję chcielibyśmy przeprowadzić. Zwracamy się również z prośbą o to, aby radni wyrazili zgodę na zlokalizowanie małej przymarketowej stacji paliw, co pozwoli nam stworzyć kilkanaście miejsc pracy oraz zapewnić gminie wpływy z podatków.

            Radny R. Stec – Jeżeli chodzi o plac zabaw dla dzieci to jak najbardziej bo przy „Intermarche” jest tyle miejsca, że można spokojnie go rozbudować z pożytkiem dla mieszkańców i z korzyścią dla „Intermarche”. Jeśli chodzi o stację paliw to ile dystrybutorów będzie na tej stacji paliw i czy tam będzie dodatkowo całodobowy sklep, czy stacja będzie czynna tylko w godzinach otwarcia „Intermarche”.

            Prezes S. Tomczyk – Tak, jak każda stacja paliw w Polsce jest otwarta całą dobę i jest sklepik przystacyjny, mały sześdziesięcio metrowy sklep przy stacji.

            Projektant – Zakres inwestycyjny przedsięwzięcia będzie obejmował zamontowanie jednego zbiornika dwu płaszczowego podziemnego na paliwa o pojemności 80 metrów, jednego zbiornika podziemnego na gaz o pojemności 10 metrów. Zbiornik paliwa będzie wyposażony w osprzęt do hermetyzacji procesów nalewu w układzie cysterna-zbiornik.  Będzie projektowana instalacja paliwowa wyposażona w urządzenia do pomiaru monitoringu stanu magazynowanego produktu w urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych, urządzeń zabezpieczających przed emisją produktów naftowych do powietrza. W procesach zasilania zbiorników magazynowych zainstalowane zostanie dwa dystrybutory paliw ośmiowężowych. Jeden dystrybutor będzie miał z jednej strony cztery węże i z drugiej strony cztery węże na cztery rodzaje paliwa.  

            Prezes S. Tomczyk- Przede wszystkim każda stacja przymarketowa powoduje obniżkę cen paliw, to jest nasz główny cel. Tu nie chodzi o marżę tylko o przyciągnięcie klienta. Są najnowsze technologie ochrony środowiska i teren nie może być zlokalizowany w odpowiednim metrażu, więc naniesiemy ja tak, żeby absolutnie nie kolidowała, bo inaczej nie dostaniemy zgód. Tutaj wymogi muszą być spełnione. Na ww. inwestycję po dwóch latach mamy zgodę pani konserwator zabytków, więc to też nie był prosty proces.

            Radny J. Babiarz – Czy przy ewentualnej stacji benzynowej, która miałaby powstać istnieje szansa ograniczenia obsługi tylko do samochodów osobowych i dostawczych z wyłączeniem ciężarowych?

            Prezes S. Tomczyk – Tam nie ma absolutnie szans na tiry, nie ma wjazdu. Stacje przymarketowe są w większości tylko dla samochodów osobowych. Ciężarowych na pewno nie będzie.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – W którym miejscu byłby ten plac zabaw?

            Prezes S. Tomczyk – Przesunęlibyśmy na działkę 172/1, niżej stacji paliw.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – Na planie jest zaznaczona myjnia, czyli byłaby to samoobsługowa?

            Prezes S. Tomczyk – Tak. Dwa stanowiska, bezdotykowa.

            Radny J. Przygoda – Moje zdanie, jeżeli mamy wyrazić zgodę to u mnie są same atuty za jesli chodzi o dodatkowe stanowiska pracy. Jeśli chodzi o plac zabaw to na pewno wszystko musi być zgodnie z normami i wszystkimi zezwoleniami tak, że myślę, że nie będzie żadnego problemu. Jeżeli chodzi o stację paliw to jak najlepiej dla mieszkańców, bo podejrzewam, że będą konkurencyjne ceny. Mieszkańcy powinni być zadowoleni, jeżeli chodzi o sklep, który będzie się znajdował na stacji również jest to jakaś kwestia wygody. Mój głos jest za.

            Projektant – Wasza zgoda jest tylko jednym z elementów uzyskania pozwolenia na budowę tej stacji, bo tutaj jest szereg działań, zgód, na które rękę będzie trzymać gmina z uwagi na to, że musimy w pierwszym rzędzie uzyskać decyzję środowiskową, oddziaływanie nie może przekraczać granic działki tak, że mieszkańcy zamieszkujący obok nie będą odczuwać oddziaływania tej stacji paliw. Zostanie wprowadzone szereg zabezpieczeń przed hałasem, zostanie nasadzona zieleń, która też będzie blokować ten hałas. Najgłówniejszym elementem jest hałas, który zminimalizujemy, że nie będzie odczuwalny przez mieszkańców.

            Prezes S. Tomczyk – To był wymóg pani konserwator. Zieleń, która odetnie, zminimalizuje nam całkowicie nawet widok na tą stację paliw.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski- Czy czas pracy tej stacji paliw będzie ograniczony, czy całodobowy.

            Prezes S. Tomczyk – Jak wszystkie stacje pracy całodobowy. Klient kreuje godziny otwarcia. Jeżeli nie będzie nikogo to skrócimy.

            Radny R. Stec – Ile w tej chwili jest dzierżawionego parkingu przy „Intermarche”od gminy i jakie to są wpływy do gminy, bo z tego co nas informowano będzie zakup działki i będą jednorazowe wpływy do budżetu gminy.

            Prezes S. Tomczyk – Zwróciliśmy się z prośba o wydzierżawienie lub zakup, to zależy od władz, czy są zainteresowani sprzedażą czy wieloletnią dzierżawą. Jesteśmy tutaj elastyczni.

            Radny R. Stec – Widzę na tym planie, że będzie jeszcze myjnia.

            Prezes S. Tomczyk – Myjnia jest minimalna. To są dwa stanowiska z wiatą, więc ona nie generuje jakiegoś dużego obszaru. To jest 8 – 10 metrów kwadratowych.   

            Radny R. Stec – Ja w przeciwieństwie do pana Przygody muszę z przykrością powiedzieć, że jestem zdecydowanie przeciwny takiej inwestycji w takim miejscu. Naprawdę to będzie duża uciążliwość dla mieszkańców i tego chyba pan jest świadomy. Poza tym sklep całodobowy, o którym pan Przygoda mówi, że duże korzyści z tego będą to są sprawy dyskusyjne, różnie jest to w nocy odbierane, bo rozumiem, że tam będzie alkohol i może dochodzić do różnych ekscesów.

            Radny W. Skrzypczyk – Proszę panów, czy wy robiliście jakiś sondaż wśród tych mieszkańców, którzy najbliżej mieszkają waszej planowanej inwestycji. Gdybym ja tam mieszkał w jakimkolwiek bloku od razu byłbym przeciwny temu. Jest to specyficzna działalność, nawet uciążliwa działalność, która raczej powinna być usytuowana gdzieś na zewnątrz miasta, w miejscu gdzie nie ma uciążliwości dla mieszkańców. Oczywiście ja będę się kierował tylko i wyłącznie w podejmowaniu decyzji, jeśli dojdzie do tego opinią mieszkańców. Na dzień dzisiejszy ja byłbym przeciw. Jeśli opinia mieszkańców będzie pozytywna wówczas też będę pozytywnie oceniał tą inwestycję.

            Projektant – Chciałbym tu wskazać rozporządzenie prezesa rady ministrów z 2010 roku o tym przedsięwzięciu, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko i jest dopuszczalne wyłącznie po stwierdzeniu przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko. Te wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane w trakcie procedury oddziaływania na środowisko.

            Prezes S. Tomczyk – W trakcie zbierania dokumentacji będziemy robić badania hałasu więc na pewno mieszkańcy zostaną poinformowani. Gdyby normy zostały przekroczone to nie dostaniemy ani jednej zgody. Przeprowadza się serię badań, które mówią czy oddziałuje, czy jest to hałas czy nie. Odnośnie obaw pana radnego o alkohol to na każdej stacji paliw Orlen jak i innej mamy alkohol i nie ma z tego tytułu ekstra ekscesów aczkolwiek chcę zapewnić, że na stacjach „Intermarche” jest całodobowa ochrona tak, że w nocy jest ochroniarz.

            Radny J. Przygoda – Przychodzi do nas inwestor, który chce zainwestować pieniądze, będą wpływy z podatków, dodatkowe miejsca pracy. Ja jeżdżę po całym świecie, całą Polskę zwiedziłem i takie stacje się buduje. Ja też się zgadzam, że można zrobić sondaż wśród mieszkańców, ale zdania będą podzielone. Starsi ludzie powiedzą, że nie, ale młodsi, że tak. Nie możemy pod takim kontem sugerować się. Jesteśmy w Unii Europejskiej to będą wszystkie wymagania i ja podziwiam, że inwestor w ogóle podjął się takiej decyzji i w takim miejscu to chce robić. Trzeba to przemyśleć. Ja jestem za a alkohol to dla mnie nie jest jakąś wymówką. Miejsce, lokalizacja, plac zabaw, myjnia, wszystko pod nosem. To nie będzie jakiś moloch. Wszędzie się teraz tak buduje i prosiłbym, żeby państwo to przemyśleli, bo dla mnie to jest z korzyścią dla miasta i dla mieszkańców.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Jest kuszące to, że będą stanowiska pracy, że prawdopodobnie wpłynie to na rachunek ekonomiczny tego przedsiębiorstwa. Mój wniosek jest taki, żeby przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w okolicy tj. ul. Klasztorna, Mieszka I, Łużycka, Różana. To musi być przeprowadzone.

            Projektant – Lokalizowaliśmy takie stacje paliw w Dzierżoniowie, w Barlinku, Myśliborzu w okolicy budownictwa wielorodzinnego. Tutaj oddziaływanie tej stacji paliw będzie się mieściło w granicach tej działki. Nie będzie żadnego przekroczenia hałasu, emisji zanieczyszczeń, bo to są najgłówniejsze przyczyny a strony będą powiadomione na etapie procedury oddziaływania na środowisko i warunków zabudowy. Na tym etapie te wszystkie strony będą brały udział, będą mogły wnosić. Tu już jest rola gminy, bo gmina będzie powiadamiać te strony zgodnie z kodeksem administracyjnym. Takie konsultacje to jest tylko przedłużenie czasu.

            Radny J. Przygoda – Czy państwu zależy na czasie czy jest na to czas, żeby się mieszkańców zapytać, czy to jest sprawa na już?

            Prezes S. Tomczyk – Generalnie jesteśmy zainteresowani jak najszybszym realizowaniem inwestycji. Mieszkańcy zawsze w Polsce przy nowych zmianach są przeciwni. Trzeba ich przekonać. Nie uzyskamy zgody środowiskowej, jeżeli będą normy przekroczone. To są proste badania, które się wykonuje na granicy działki. Jeżeli będzie za głośno to nie ma zgody, więc pytanie mieszkańca, który mieszka 20 metrów dalej w bloku jest kontrowersyjne.

Ja rozumiem, że pan radny się obawia zlokalizowania tego, ale muszę pana uspokoić, że to ja byłem pana orędownikiem u pani konserwator, która najchętniej by zburzyła pana sklep, widziałaby tu popiół i swoja katedrę. To nie są proste rzeczy. My jesteśmy od tego, żeby dostarczać nowych miejsc pracy i podatków dla gminy.

            Radny R. Stec – Swego czasu pani konserwator chciała zburzyć pański sklep. Dla pana informacji nie jest to mój sklep, ja jestem tylko dzierżawcą. Chciałbym się dowiedzieć od pana, czy jeżeli pan zdobędzie takie zaświadczenia, badania przeprowadzi, że mieścicie się w normach ogólnopolskich to rozumiem, że mieszkańcy sąsiednich bloków nie będą mieli żadnego wpływu na to czy to powstanie, czy nie powstanie.

            Prezes S. Tomczyk – Oczywiście, że będą mieli, bo będą przeprowadzane konsultacje. Żeby uzyskać warunki środowiskowe przeprowadza się konsultacje. Gmina pyta strony, czy wnoszą jakieś uwagi. To jest normalna procedura. Jeżeli ustalą, że nie, bo nie to inwestycja nie powstanie.

            Radny J. Babiarz – Panie radny Stec. Konsultacje w naszej gminie są mało popularne i nie wiadomo jak dużo osób bierze w nich udział. Mieliśmy przykład restauracji „Rycerska”, mieliśmy przykład murów obronnych. A nawet, jeżeli w wyniku konsultacji, w których bierze nie kilkaset, nie kilka tysięcy tylko kilkadziesiąt osób i większość jest zdecydowana za określonym działaniem to i tak, co będzie się działo to decyzje podejmuje burmistrz. Tak było m. in. z restauracją „Rycerska”. Decyzje z konsultacji wynikały inne. Uznano, że konsultacje były konsultacjami i podjęto decyzję inną. Tak samo tutaj. Wiadomym jest, że część ludzi będzie przeciwna, część będzie za. Ale czy to powinno być elementem decydującym? Popatrzmy, biedna gmina potrzebuje. Ledwo zaczęliśmy ten rok, brakowało katastrofy finansowej. Na lotnisku nie powstaje strefa przedsiębiorców ze względu na to, że tam nie ma inwestorów. Przecież nie wygonimy tej stacji benzynowej na lotnisko, jest ona tutaj wskazana, żeby była. Jeżeli okaże się, że nie jest uciążliwa daje szanse dla mieszkańców, że będą mieli więcej miejsc pracy. Do tego zyskamy ładny plac zabaw na terenie, który w tej chwili nie jest zagospodarowany i naprawdę straszy a jest on między sklepem, który dzierżawi pan Stec a istniejącym w tej chwili placem zabaw, więc teren zostanie odpowiednio zagospodarowany. Są same korzyści tylko. Uważam, że powinniśmy być za tego typu inwestycją.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałbym odnieść się na gruncie obowiązującego prawa do tego, co powiedział pan radny Babiarz. Temat muzeum i dzierżawy nieruchomości, w której obecnie jest restauracja „Kupiecka” to jest całkiem odrębny temat nie mający związku z wydawaniem tzw. decyzji środowiskowej. Nikt, żaden wójt, burmistrz, prezydent nie wyda takiej decyzji, jeżeli ona będzie naruszała interesy stron postępowania. I tu musimy wystąpić i właściciele nieruchomości zgodnie z orzecznictwem, na które oddziaływać będzie inwestycja, każda inwestycja tego typu jako strony postępowania mają prawo się zgodzić lub nie zgodzić.

Więc jeżeli mieszkańcy się nie zgodzą to ja nie podpiszę się pod decyzją sprzeczną z ich stanowiskiem. To wynika z przepisów a nie z widzimisię urzędnika.

            Mieszkaniec Chojny S. Nowopolski – Czy w gminie Chojna ostatniej kadencji, bądź poprzedniej kadencji ktoś pamięta, żeby był specjalnie budowany dodatkowy schodek, który ma pokonać inwestor? Czy te wszystkie inwestycje, które państwo jako radni zaakceptowaliście i przegłosowaliście obwarowane były dodatkowym jakimś schodkiem, elementem, wymogiem? Jakie konsultacje społeczne? To państwo jako radni jesteście przedstawicielami tego społeczeństwa i to wy wyrażacie wolę tego społeczeństwa. Po co chcecie się odwoływać do jakichś konsultacji? Inwestycja jak najbardziej potrzebna dla miasta, tworząca stanowiska pracy, nie będąca uciążliwa, spełnią normy, które są wymagane. Obiecują to, bo nie dostaną pozwolenia bez spełnienia tych norm. To po co ten dodatkowy schodek? Dla kogo on jest potrzebny?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Jest prawo, które nas obowiązuje a więc proszę nie mówić, że nie są potrzebne konsultacje społeczne. Przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji, która wymaga dokumentu, który nazywa się decyzja środowiskowa, inwestycja oddziaływania na środowisko potrzebna jest opinia sąsiadów. A jak mają wyrazić opinię mieszkańcy? W formie konsultacji społecznych. Natomiast my możemy się zgadzać, tak jak w przypadku konsultacji w innych sprawach lub nie zgadzać. To są wymogi formalno-prawne, które trzeba spełnić.

            Radny L. Stefański – Czy panowie interesowali się placem po przeciwnej stronie ulicy? Czy rozmawialiście z prywatnym właścicielem tej nieruchomości?

            Prezes S. Tomczyk – Tak. Rozmawialiśmy z właścicielem tej posesji jak otwieraliśmy nasz sklep i za zgodę na przeciągnięcie 20 metrów kabla właściciel tej posesji zażądał od nas 300 tysięcy złotych. Myślę, że rozmowy z tym panem uważam za niepotrzebne dla swojego zdrowia psychicznego.

            Radny W. Skrzypczyk – Konsultacje jest to element demokracji. Nie wolno pozbawiać kogokolwiek możliwości dochodzenia do podejmowania decyzji. Kiedyś pewna firma wystąpiła o możliwość wybudowania biogazowni i gdybym nie był na miejscu, gdzie te biogazownie funkcjonują to byłbym przeciwko takiej biogazowni. Natomiast, kiedy ta firma zorganizowała wyjazd, pokazała jak to funkcjonuje, jakie są tam odczucia mieszkańców wówczas podjąłem decyzję pozytywną. I tutaj panowie, jeśli wam zależy, żeby to było bez konfliktów to tych, którzy byliby przeciwni temu należałoby przewieźć w miejsce, w którym taka stacja jest wybudowana i pokazać im jak to działa.

            Prezes S. Tomczak – Panie radny. Jak mamy się troszeczkę zareklamować to chciałbym powiedzieć, że od 5 lat zatrudniamy w Chojnie ok. 40 osób, mają pracę ich rodziny i myślę, że to jest jakaś nasza wizytówka. Jesteśmy tutaj, płacimy tu podatki, zdejmujemy w urzędu pracy bezrobotnych, więc cóż więcej możemy powiedzieć na swój temat.

            Radny S. Drapaluk – jestem zadowolony z tego, że pan burmistrz potrafił doprowadzić do tego, że ci panowie dzisiaj przyszli na naszą sesję i wspólnie rozmawiamy na temat tej inwestycji. W związku z tym, że są pewne uwarunkowania, aby takie pozwolenie otrzymać moim zdaniem należałoby zgodzić się, żeby panowie zaczęli procedurę, aby mogło tam coś powstać. Nie ma co przeciągać bo to i tak niczemu nie służy. Skoro będziecie mogli te warunki spełnić i taką inwestycję postawić a mieszkańcy, którzy tam są zaakceptują to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań.

            Projektant – W postępowaniu o uzyskanie to najgłówniejszym dokumentem to jest decyzja środowiskowa i oprócz stron tj. mieszkańców sąsiednich nieruchomości wydaje opinię w tej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Powiatowy Inspektor Sanitarny. To nie jest tylko taka rozgrywka pomiędzy inwestorem a gminą, ale biorą też udział specjaliści.

            Radny J. Babiarz – Nie jestem i nie byłem przeciwnikiem jakichkolwiek konsultacji tylko powiedziałem, że efekty ostatnich naszych konsultacji są takie, że nic nie dają, bo inne są wyniki konsultacji a inne są decyzje i dlatego tu uważam, że decyzja powinna być określona. A wiadomym jest, że przedsiębiorcy, żeby mieć tą pewność, że nie wydają pieniędzy na marne na wszelkiego rodzaju badania, starania to muszą wiedzieć, jaka jest wola gminy. Bo jeżeli oni załatwią wszystkie pozwolenia, będą wszystko mieli a my powiemy, że nam się to nie podoba to, po co ich wydane pieniądze?  Dlatego trzeba otworzyć ścieżkę albo od razu zamknąć. Decyzja powinna być jasno określona.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Odnośnie konsultacji społecznych. Wczoraj odbyły się konsultacje społeczne odnośnie planu zagospodarowania obrębu Czartoryja w związku z tym, że inwestor planuje lokalizację 12 siłowni wiatrowych zachowując wszystkie wymogi prawne, przed ostatecznymi zmianami i uzyskaniu decyzji środowiskowej, taki jest wymóg formalny i zainteresowany był tylko inwestor, projektant i pracownicy urzędu. Czyli albo to nikomu nie przeszkadza albo się obudzą wtedy, kiedy już wiatraki będą się kręciły.

Prosiłem państwa o opinię, ponieważ nie chcę jednoosobowo, zza biurka podejmować decyzji w tej sprawie.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – Sądzę, że każda celowość postawienia takiej stacji paliw w mieście Chojna, każde miejsce będzie dobre albo będzie złe. Jednemu będzie przeszkadzało drugiemu nie. Natomiast mam uwagę, bliskość myjni przy placu zabaw jak również samo posadowienie tej myjni w tym miejscu. Wiem, jaki jest szum od takiej myjni, jakie jest zawilgocenie obok, do kilkudziesięciu metrów. Wiem, co oznacza taka myjnia w centrum miasta.

            Prezes S. Tomczyk – To ma myć myjnia bezobsługowa, nie przejazdowa. Myjnia bezobsługowa generuje pewien hałas i jeżeli nie będzie zlokalizowana w odpowiedniej odległości od granicy działki to nie dostaniemy na nią zgody. Nic tutaj nie uzgodnimy, co jest niezgodne z literą prawa, bo nikt się nam pod tym nie podpisze. A więc panowie radni dywagujecie za instytucje, które są do tego powołane i się podpisują, że nie dadzą zgody jeżeli coś będzie niezgodne z literą prawa. A same badania środowiskowe kosztują jakieś tam pieniążki i na końcu znajdzie się pięciu sąsiadów, którzy powiedzą nie, bo nie. Władza decyduje, bo jest wybrana przez mieszkańców, czy inwestycją jest zainteresowana czy nie.

Wybudowaliśmy w Polsce 44 stacje paliw, wszystkie chodzą, nikt na żadną nie narzekał. To jest kwestia dokumentacji. A jeżeli o każdą rzecz będziemy się pytać mieszkańców to musicie sobie zadać pytanie, czy inwestor tu będzie przychodził czy raczej będzie stąd zmykał.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – Nie chodzi mi o stację benzynową tylko o samą myjnię. Jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje do myjni proszę, aby się przeprowadził i zamieszkał przynajmniej miesiąc czasu przy myjni 20 – 30 metrów. Gwarantuję, że po miesiącu się wyprowadzi i nie będzie miał nigdy nic wspólnego z myjnią, bo będzie wiedział, jaki to jest hałas przez całą dobę.

            Prezes S. Tomczyk – To jest myjnia nie przejazdowa i ona będzie z trzech stron zabezpieczona.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – Mieszka koło myjni, która też jest nie przejazdowa, zakryta i mieszkam ok. 30 – 40 metrów i wiem, co to jest za szkoda.

            Redaktor naczelny Gazety Chojeńskiej R. Ryss – Ta inwestycja ma tyle elementów, że trzeba zwrócić uwagę na poszczególne jej składniki. Mnie jako mieszkańca najbardziej niepokoi ten całonocny sklep z alkoholem, dlatego, że prawie dokładnie w tym samym miejscu, gdzieś 150 metrów od planowanej inwestycji funkcjonował niedawno całonocny sklep z alkoholem i... Mam nadzieję, że panowie burmistrzowie choć trochę wiedzą ile w tym czasie było interwencji policji w okresie letnim. Jeżeli gmina nie potrafiła zapewnić porządku wtedy... Sprawa rozwiązała wtedy, kiedy ten sklep przestał istnieć, więc chciałbym, żeby to wziąć pod uwagę. W krajach cywilizowanych bardziej niż Polska alkoholu nie sprzedaje się nigdzie w nocy. W Wielkiej Brytanii można kupić alkohol do 23 godziny. Wiadomo, że tego alkoholu młodzież nie będzie piła bezpośrednio pod tym sklepem, pójdą na plac zabaw albo tam gdzie będzie kawałek ławeczki. Chciałbym, żeby państwo też przy rozpatrywaniu ostatecznej decyzji poprosili policję o informację ile było interwencji policyjnych wtedy, kiedy funkcjonował całodobowy sklep z alkoholem w samym środku miasta. A to, że alkohol można kupić całą dobę na Orlenie to jednak jest różnica między takim sklepem na obrzeżach centrum a sklepem w samym środku miasta.

Przewodniczący K. Komorzycki podziękował gościom za przybycie i ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Do punktu 9.

--------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2013 rok przedstawiła skarbnik A. Górska.

Dochody zostały wykonane na poziomie 41.793.000 zł co stanowi 88,53% wykonania planu.

Wydatki zostały wykonane na poziomie 45.191.821 zł co stanowi 87,79% planu.

W roku 2013 wykonano m. in. takie inwestycje jak remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie, łącznie dwa zadania opiewały na kwotę 900 tysięcy zł. Realizowaliśmy inwestycję w Krajniku Górnym gdzie wydatkowaliśmy kwotę 2.088.000 zł. Dokonaliśmy zakupu samochodu pożarniczego w kwocie 647 tysięcy zł z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 290 tysięcy zł, 100 tysięcy dotacji również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 100 tysięcy zł dotacji z Zarządu Państwowej Straży Pożarnej. W 2013 roku również udzieliliśmy pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu na zadanie przebudowa ulic Słowiańskiej i Jagiellońskiej i zasililiśmy powiat kwotą 617 tysięcy.

Chciałam zwrócić uwagę państwa na fakt, że w 2013 roku gmina posiadała środki w postaci lokaty bankowej ze sprzedaży majątku w 2012 roku w kwocie 4 mln zł i weszła na początek roku z kwotą 2,5 mln na rachunku bieżącym. To pozwoliło realizować budżet w 2013 roku bez udziału środków zewnętrznych na inwestycje i bez posiłkowania się kredytem, pożyczką czy emisją obligacji na pokrycie deficytu w danym roku jak również nie korzystaliśmy z kredytu na przejściowy deficyt. Czyli zrealizowaliśmy cały budżet w ramach własnych środków. Jedynym środkiem zewnętrznym była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast patrząc w lata wstecz każdego roku korzystaliśmy z przejściowego deficytu i braliśmy na to kredyt w rachunku bieżącym jak również posiłkowaliśmy się środkami z kredytów i pożyczek.

            Przewodniczący komisji rewizyjnej W. Skrzypczyk odczytał uchwałę RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chojna za rok 2013. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane – załącznik nr 5 do protokołu.

            Radny J. Babiarz – Bardzo ładny dokument, naprawdę pozytywna działalność pani skarbnik, że bardzo ładny dokument jest wyprodukowany. Tylko szkoda, że treść merytoryczna jest taka, jaka jest. Chciałbym wskazać jedną rzecz. Jest dołączone sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury. Jak się uchwala budżety tam się daje tyle pieniędzy na ile gminę stać a Centrum Kultury powinno wypracowywać we własnym zakresie te środki. Efekt jest taki 2013 roku, że Centrum Kultury, mimo, że dostało tak potężne środki finansowe skończyło z długiem 140 tysięcy, które oczywiście na ten rok już w budżecie dostają i sobie będą tak dalej robić jak robią. To jest 140 tysięcy zobowiązań.

Odnośnie sprawozdania w oświacie wyszło, że ponad półtora miliona trzeba było dołożyć.

Czy konstrukcja budżetu jest robiona tak jak właściwie powinna być robiona? Ja w to wątpię, gdyż jak przeanalizujemy sprawozdanie finansowe porównując z planem budżetowym, z zadaniami, które były zaplanowane to zwróćcie państwo uwagę, że mnóstwo zadań zostało wyciętych i to w niektórych działach naprawdę na grube tysiące, czy nawet miliony ze względu na to, żeby rok zamknąć właściwie. Przy tym, z analizy tych dokumentów wynika również, że część zadań była, jeżeli chodzi o płatność przełożona na bieżący rok. Samo sprawozdanie jest fajnie zrobione, ale efekt jest taki, że pieniążki właściwie nie zostały wykorzystane.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2013 rok.

Za przyjęciem głosowało 11 radnych, przeciwko 1. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

            - uchwała Nr XLII/364/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu

 

Do punktu 10.

----------------- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

            Przewodniczący komisji rewizyjnej W. Skrzypczyk – Kilka razy zwracałem się do wysokiej rady o zaproponowanie tematyki kontroli do absolutorium. Nikt nie zgłosił żadnych uwag w związku z powyższym komisja dokonała kontroli wykonania budżetu za 2013 rok wg tego, co uznała.

Następnie W. Skrzypczyk odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2013. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2013 rok.

W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski odczytał uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna za 2013 rok. RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z uwagą dotyczącą nie rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu w wykonania budżetu za 2013 rok, co jest wymagane przepisem art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

            Radny J. Babiarz – Proponowałbym, aby w opinii komisji rewizyjnej dokonać poprawek.  Nie ma takiej instytucji jak krajowy rejestr dłużników, bo jest to krajowy rejestr długów. Przyglądałem się dofinansowaniu przez gminę oświaty i nie wiem, czy komisja licząc, wpisując narobiła błędów, czy nieprawdziwe jest sprawozdanie przedstawione przez burmistrza. Porównując kwoty wpisane w sprawozdaniu i te, które są w tym wniosku so są różnice. Bo jeżeli w sprawozdaniu burmistrza, jeżeli chodzi o wykonanie w dziale 801, czyli oświata istnieje kwota 15,274,266 zł a tutaj jest 15,087,911 to jest różnica.

Nawet w subwencji jest różnica, bo jest 8,230,327 zł a w sprawozdaniu jest 8,126.000. Dopłata gminy to nie 6,646,997 zł tylko 7,147,000 i to są rozbieżności, które w tej chwili wychwyciłem porównując kwoty, jakie są w opinii. Albo jest to dokument niewiarygodny albo sprawozdanie jest niewłaściwe. Ale ja przyjmuję, że sprawozdanie zostało właściwie wykonane, więc tutaj co do tego dokumentu mam wątpliwości.

Analizując to, co się wydarzyło w budżecie w ubiegłym roku, co jest zauważalne?

Jeżeli chodzi o dział handel mamy stałą dopłatę gminy do działalności targowiska i to ok. 40 tysięcy, czyli to, co kiedyś było monitowane, żeby w końcu przynajmniej na zero było nie ma, czyli dalej w tym zakresie topimy pieniądze. W oświacie dodajemy następne pieniądze, które nie wiem skąd się wzięły, bo ich w budżecie nie było zaplanowane. 1.600 000 zostało puszczone dodatkowo a tak prawdę mówiąc efektów porywających, jeśli chodzi o działalność naszej oświaty nie ma, bo wcale nie jesteśmy jako szkoły przodownikami. Wyczytałem w czasopismach, że są gminy, które na subwencji jeszcze zarabiają a przy tym mają bardzo wysokie efekty nauczania. 1.600.000 zł dodatkowo oprócz tego co zostało wcześniej zaplanowane. Zakładam, że była to kwota przewidywana wcześniej tak jak to jest w budżecie tegorocznym, w którym wykazałem, że brakuje środków, o których wiadomo, że są niezbędne przy tym planowaniu, przy takich arkuszach organizacyjnych, jakie zostały zatwierdzone na ten rok, który się skończył, jeżeli chodzi o szkolnictwo, więc tutaj źle zaplanowane środki musiały skądś się znaleźć. Dlatego zlikwidowano wiele zadań m. in. dotyczących remontów świetlic ok. 700 tysięcy. Mieliśmy mieć koło młyńskie koło platana, też go nie ma, bo zostało wycięte i wiele innych zadań po to, aby ratować budżet. Czyli wykonanie budżetu było na zasadzie... za przyzwoleniem państwa, bo jako radni podejmowaliście decyzje co do zmian budżetowych. Pozwoliłem sobie zajrzeć do innych gmin, do najbliższej dużej gminy, czyli Gryfina i tam takich zmian budżetowych tak często nie ma jak tutaj. Tutaj to oczywiście zmiany powodowane nie wiem czym, bo chyba dlatego żeby znaleźć środki na to, co było wiadomo wcześniej, że brakuje. Czyli wiadomym było, że na oświatę brakuje pieniędzy, nie wpisano tego celowo do budżetu, więc trzeba było znaleźć inne środki. Te środki oczywiście znaleziono wycinając zadania w ciągu całego roku. Dlatego jest to moim zdaniem działalność niewłaściwa i przez wielu mieszkańców, nie tylko przeze mnie również postrzegana negatywnie. Co do dochodów planuje się tak jak dotychczas czyli dochody ze sprzedaży majątku są przewartościowane i później m. in. są trudności w realizacji budżetu. Zapaść finansowa, która miała miejsce w tym roku jest również efektem działań podjętych i przeprowadzonych w ubiegłym roku w ramach zadań, które były wykonywane i niepłacenia na bieżąco, czy przenoszenia płatności na rok 2014, żeby ratować budżet 2013. Moim zdaniem realizacja budżetu była niewłaściwa.

            Przewodniczący komisji rewizyjnej W. Skrzypczyk – Pan Babiarz wziął te cyfry i te niezgodności ze sprawozdania z wykonania budżetu, w którym są jeszcze inne środki. Natomiast komisja opierała się nie tylko na budżecie ale na szczegółowych danych i ta tabela jest zawarta w dokumencie o który wystąpiłem do pana Gołąba i tu nie ma żadnej pomyłki. Tu nie ma środków na dowożenie uczniów, remonty czy na inne rzeczy. Są to środki przeznaczone wyłącznie na finansowanie pojedynczego ucznia w każdej szkole i stąd być może są rozbieżności. To jest zgodne z dokumentem przedstawionym przez dyrektora Gołąba i nie ma tu żadnej pomyłki ani żadnej nieprawidłowości.

Dalej przewodniczący K. Komorzycki przypomniał, że ustawa o samorządzie gminnym reguluje, że glosuje się tylko nad wnioskiem komisji rewizyjnej, za lub przeciw i uchwała za i przeciw zgodnie z art. 28a ust. 2 bezwzględną większością ustawowego składu rady. Taką większością naszej rady jest liczba 8.

            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Skrzypczyk przedstawił wniosek komisji z dnia 10 czerwca 2014 r. o udzielenie absolutorium burmistrzowi Adamowi Fedorowiczowi za 2013 rok.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Za przyjęciem głosowało 11 radnych, przeciwko 1.

Przewodniczący stwierdził, że zapadła uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Gminy Chojna.

            - uchwała Nr XLII/365/2014 stanowi załącznik nr       do protokołu

 

Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały z autopoprawkami w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponuje się, aby kwota dochodów uległa zwiększeniu o 53,134 zł.  Natomiast kwota wydatków uległaby zmniejszeniu o 750,359 zł. Proponuje się zmianę załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chojna jak również załącznika dotyczącego planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych. Ze szczególnych zmian to wprowadzenie pomocy finansowej dla Powiatu na zadania realizowane przez Powiat. Jest to przebudowa chodnika w ul. Łąkowej, przebudowa chodnika w ul. Wilsona oraz modernizacja odcinków dróg Chojna-Nawodna, Chojna-Brwice. Łączna pomoc opiewałaby na kwotę 300 tysięcy zł.

Stanowisko komisji finansowej – 3 za, 3 wstrzymało się od głosu.

Stanowisko komisji komunalnej – za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący komisji oświatowej P. Szczapa – W autopoprawce w rozdziale dodatki mieszkaniowe jest zmniejszenie planu o 6 tysięcy a w wersji pierwotnej jest zwiększenie planu o 74,007 zł czyli rozumiem, że w tej chwili będzie zwiększenie planu o 68,007 zł.

            Skarbnik A. Górska – Dokładnie tak. Przychody plus dochody z wolnych środków muszą dawać wydatki bieżące i ta zasada musi być zachowana, dlatego te 6 tysięcy zostało przerzucone.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XLII/366/2014 została podjęta 11 głosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 12.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2014-2021 przedstawiła skarbnik A. Górska.

Jest to uaktualnienie poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Uaktualnieniu podlegają również przedsięwzięcia.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/367/2014 została podjęta 11 głosami za. (nieobecny na sali był radny J. Babiarz)

            - uchwała Nr XLII/367/2014 stanowi załącznik nr      do protokołu

 

Do punktu 13.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Chojna przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy działki, która od wielu lat jest ogrodzona, trwale zagospodarowana i w związku z tym wnioskodawca wystąpił o nabycie jej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków już istniejącej działki. Jednocześnie wnioskodawca zaoferował się, że poniesie wszystkie koszty przygotowania tej nieruchomości do sprzedaży i to uczynił.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/368/2014 została podjęta 11 głosami za. (nieobecny na sali był radny J. Babiarz)

            - uchwała Nr XLII/368/2014 stanowi załącznik nr      do protokołu

 

 

 

 

Do punktu 14

---------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Garnowo gmina Chojna przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały jest podobny do poprzedniego, dotyczy nieruchomości położonej w Garnowie. Jest to działka nr 142 o pow. 100 m2, która również została trwale zagospodarowana przez wnioskodawcę. Panowie radni poprosili mnie o oświadczenie właścicielki sąsiedniej działki i takie oświadczenie mamy, gdzie właścicielka oświadcza, że nie jest zainteresowana kupnej tej działki.

Komisja finansowa nie wypracowała stanowiska na swoim posiedzeniu i przeniosła to na sesję. Stanowiska komisji komunalnej i oświatowej – za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Stec – Czy koszty ustanowienia służebności na gminnej działce nr 141 poniesie gmina czy nabywca działki nr 142?

            Naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn – Służebność będzie ustanowiona przy podpisywaniu umowy sprzedaży i wszelkie koszty ponosi nabywca. Nabywca poniesie koszty umowy notarialnej. Jeżeli chodzi o służebność to będzie nieodpłatna, będzie wpis do księgi wieczystej.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XLII/369/2014 została podjęta 11 głosami za. (nieobecny na sali był radny J. Babiarz)   

            - uchwała Nr XLII/369/2014 stanowi załącznik nr      do protokołu

 

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie 3 miasta Chojna przy ul. Mieszka I przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Są to działki od nr 417/2 do nr 417/7 i od nr 418/1 do nr 418/3. O nabycie tych nieruchomości wystąpili dzierżawcy, którzy dzierżawią te tereny od 92 roku, wybudowali na tym terenie pawilony handlowe zgodnie z pozwoleniem na budowę i z opinią pani konserwator zabytków. Obecnie chcieliby zostać właścicielami tych nieruchomości i przystąpić do remontu obiektów, które tam się znajdują. Panowie radni zobowiązali mnie do wyliczenia kosztów, jakie gmina poniosła przygotowując te nieruchomości do sprzedaży. Koszty gminy wynoszą łącznie z wszystkimi podziałami 18.613 zł, co w rozbiciu na jednego wnioskodawcę wychodzi około 2 tysięcy i tymi kosztami wnioskodawcy będą obciążeni o czym wiedzą. Wynika to ze wszystkich spotkań, z notatek, które posiadamy.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwał Nr XLII/370/2014 została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 16.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności i prawa użytkowania (dworzec PKP w m. Chojna) przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

W związku z wyrażeniem woli przejęcia tej nieruchomości do zasobów mienia gminy należy ustanowić na tej nieruchomości służebności, które zostały wymienione w § 1 w projekcie uchwały. Służebności dotyczą ustanowienia szlaku komunikacyjnego, dostępu do znajdujących się tam przewodów sterowniczych, dostępie do infrastruktury technicznej w celu jej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji uzbrojenia podziemnego w postaci sieci energetycznej, służebność przesyłu na rzecz TK Telekom jak również wyrażenie zgody na użytkowanie pomieszczeń, które tam się znajdują i są zajmowane przez Polskie Linie Kolejowe.

Stanowisko komisji finansowej – 2 za, 4 wstrzymało się.

Komisja komunalna nie opiniowała projektu uchwały, ponieważ miała pewne zastrzeżenia.

Komisja oświatowa pozostawiła projekt uchwały bez rozpatrzenia.

            Radny R. Stec – Czy my coś wiemy na temat kosztów, jakie będziemy ponosić w późniejszym terminie po ewentualnym przejęciu tego obiektu i jakie będziemy mieli dochody do gminy z tytułu wydzierżawienia tych malutkich pomieszczeń, o których jest tutaj mowa?

            Przewodniczący K. Komorzycki – Czy musimy dzisiaj podejmować tę uchwałę mając na uwadze pewne wydatki, które się pojawią? Faktem jest, że ten dworzec i okolice są w jakimś stopniu jakąś wizytówką miasta i ktoś, kto wysiada z pociągu, pierwsze wrażenie nie nasuwa zbyt miłych i estetycznych skojarzeń. Ja bym ewentualnie proponował przenieść decyzję, chyba, że mamy konkretne przeznaczenie, użytkowanie. Ja po prostu waham się.

            Radny J. Babiarz – Panie przewodniczący. O ile się nie mylę to my mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności i prawa użytkowania a nie przejęcia obiektu. My nie podejmujemy decyzji o przejęciu obiektu, bo obiekt będzie przejmował pan burmistrz, nie rada miejska. Chyba, że został już przejęty, bo już mieliśmy taką sytuację z dworcem w Godkowie, że rada wyrażała zgodę, podjęła uchwałę i to zostało zarzucone jako błąd.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Jest to obiekt, który nie jest wizytówką naszej gminy i każdy pasażer wysiadający z pociągu widzi to, czego nie powinien widzieć. Czyli obskurny dworzec, który przed wojną wyglądał pięknie i okazale i był obiektem zabytkowym. Po wojnie został z tego zrobiony mały „kartonik”, który kiedy był pomalowany nie szpecił a teraz wygląda okrutnie, z zamurowanymi oknami i częścią obiektu nie funkcjonującą.  Pomysłów jest kilka. Wzorem innych samorządów, które pozwalają na wykorzystanie obiektu a jednocześnie na pozyskanie funduszy unijnych na jego adaptacje na różne potrzeby np. na potrzeby działalności szeroko pojętej kulturalno-oświatowej z przeznaczeniem np. na świetlicę środowiskową. Kiedyś przed laty, pamiętacie dyskusję na temat świetlicy środowiskowej, która przez moment funkcjonowała w naszym budynku i były takie głosy, że mamy świetlicę środowiskowe na wsiach, teraz mamy świetlicę na lotnisku a miasto nie ma takiego miejsca. To jest miejsce, w którym przebywa bardzo duża liczba uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oczekujących i niekoniecznie oczekujących na odjazd do domu. Przebywają tam, bo bardzo często lubią tam przebywać i myślę, że przy odrobinie dobrej woli z każdej strony mogą poczuć się współodpowiedzialni, mogą poczuć się współgospodarzami tego miejsca i to miejsce po małym liftingu można wykorzystać. Młodzież w ramach warsztatów mogłaby upiększyć ten obiekt, troszeczkę odnowić a więc nie muszą to byc ogromne nakłady. Wspólnie razem moglibyśmy zadbać o przyszłość tego miejsca, pomijając tą część techniczną, która musi służyć obsłudze linii kolejowej. Jest duża powierzchnia do wykorzystania. Czy to będzie forma wydzierżawienia jakiemuś przedsiębiorcy, który będzie miał pomysł na zrobienie tam np. jakiegoś pubu i jednocześnie jakiegoś innego lokalu, czy miejsca spotkań młodzieży, czy inna forma. To wszystko jest do uzgodnienia, do dyskusji. Natomiast od wielu lat najczęściej nasi jako przedstawiciele gminy pytają, media i nie tylko, co z tym dworcem będzie. Kolej się podzieliła na różne spółki i dzisiaj w zasadzie nie ma takiego gospodarza, który by tym się chciał zająć. Jest tam wielu użytkowników. Natomiast jest to obiekt, który znajduje się na terenie miasta Chojna i moje subiektywne zdanie jest w tej sprawie od wielu lat takie samo, że gmina powinna być właścicielem tego obiektu, w którym jest mniej kolei a więcej ewentualnie możliwości zagospodarowania i funkcjonowania obiektu z innym przeznaczeniem. To sąsiedztwo z jednej strony linii kolejowej, z drugiej strony Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych jest zbawienne a z drugiej strony uciążliwe, bo nie wszystko można zrobić w miejscu, które ma być miejscem bardzo bezpiecznym dla pasażerów. Nie wszystko można zrobić w sąsiedztwie dużej szkoły. Nie sądzę, że można zrobić tam pub z alkoholem, bo raczej alkoholu w sąsiedztwie szkoły nikt nie będzie sprzedawał, ale może to być miejsce jakiejś małej gastronomii, czy jakiegoś klubu, miejsca gdzie młodzież zamiast siedzieć na ławkach, marznąć, moknąć mogłaby spędzić czas przy komputerze czy w jakiś inny ciekawy sposób, zorganizowany przez samych siebie lub też inne osoby, które mogłyby w tym pomóc. To jest tylko taka moja opinia w tej sprawie.

            Radny S. Drapaluk – Swego czasu była taka inicjatywa, że ten dworzec malowałem z niedzielę, żeby efektowniej wyglądał. Na dzień dzisiejszy jest taki jest taki jest. Czy nas na dzień dzisiejszy stać jest na to żeby przejmować, bo za chwilę będą związane z tym koszty. Jak do tej pory PKP nie znalazło chętnego i samo nie potrafiło tego wyremontować... Wiadomo, jaka na dzień dzisiejszy jest młodzież. Możesz jej uwagę zwracać a ona robi, co chce i jak chce.

            Radny R. Stec – Ja mam propozycję, żeby przegłosować pana przewodniczącego rady i odłożyć projekt uchwały na późniejszy termin, gdy będziemy mieli większą wiedzę na temat, co z tym poczynić.

            Przewodniczący K. Komorzycki – To nie był wniosek formalny.

            Radny R. Stec – Chciałbym złożyć wniosek, żeby przełożyć ten projekt uchwały na termin późniejszy.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – Dywagujemy nad tym czy podjąć tą uchwałę czy nie. Można na to spojrzeć z innej strony. Jeśli nie teraz przejąć, to kiedy? Za rok, dwa? W tym czasie PKP też nic nie zrobi. Dworzec będzie niszczał, będzie wymagał większego remontu. Można przyjąć, że nic nie robimy albo robimy coś, wydajemy pieniądze albo nie wydajemy pieniędzy. Nie wiem czy w tym roku coś wyłożymy na ten dworzec, czy za rok czy za dwa. Możemy przyjąć, że nie przejmujemy, nie bierzemy odpowiedzialności za służebność, za dworzec. Niech się dzieje, PKP może coś zrobi.

            Radny R. Stec – Nie mówię, żeby odłożyć na kilka lat, ale na kilka miesięcy w tym celu, żeby pani naczelnik mogła nam przedstawić zestawienie finansowe z zysków i poniesionych wydatków. To trzeba skalkulować a my na tą chwilę nie mamy takiej wiedzy, dlatego proponowałbym, żeby to przegłosować i przenieść to np. na następną sesję i wtedy podjąć decyzję zgodnie z wolą radnych.

            Radny W. Skrzypczyk – Obracamy się wokół tematu wizerunku miasta. Jeśli rzeczywiście będziemy czekali zanim kolej zrobi nam wizerunek swoim dworcem to najprawdopodobniej się nigdy nie doczekamy, bo oni tego nie przebudują. To będzie dalej taki płaski dach, taki kolor, jaki jest z zabitymi oknami. Myślę, że wizerunek miasta, gminy wymaga tego żebyśmy przejęli inicjatywę. Uważam, że trzeba przejąć i w następnym budżecie znaleźć środki przynajmniej na częściowy remont i częściowe zagospodarowanie tego obiektu. Bierzemy go nieodpłatnie w związku z tym wizerunek miasta wymaga, żeby zaopiekować się tym obiektem. Ja uważam, że trzeba podjąć uchwałę i wytyczyć kierunek dla burmistrza, co ma zrobić.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Kolej, wiadomo w najbliższym czasie tym się nie zajmie. A z drugiej strony nie stać nas na to żebyśmy się zajęli budynkiem, jeśli na wiele innych rzeczy brakuje.

            Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek radnego Steca, aby przełożyć sprawę na inny termin i przygotować materiały odnośnie kosztów czy projektów zagospodarowania obiektu dworca.

Za odłożeniem projektu uchwały głosowało 6 radnych, przeciwko 5.

Przewodniczący zwrócił się, by przegłosować punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności (parking przy dworcu PKP)

            Radny S. Drapaluk – Komisja finansowa zajmowała się tym parkingiem. W związku z tym, że tam są pewne rozbieżności komisja nie podjęła żadnego stanowiska i wnioskowała, żeby to było wyjaśnione na sesji. Pamiętamy wszyscy o sklepiku, którego na dzień dzisiejszy nie ma, ale z dokumentów, które zostały nam przekazane ten plac został wyłączony, on dalej ma być własnością PKP a tak nie powinno być.

            Naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn – Ja nic nie wyjaśniałam tylko miałam się zorientować jak sprawa wygląda w dyrekcji PKP. Ta działka, która zainteresowała się komisja finansowa o numerze 268/12 tj. działka, która w przeszłości była zabudowana pawilonem handlowym była wyłączona z transakcji przekazywanych nieruchomości przez PKP i teraz gdyby gmina była zainteresowana przyjęciem tej nieruchomości PKP musiałoby uruchomić całą procedurę, która trwa ok. 9 miesięcy, bo tu jest niezbędna zgoda ministra transportu i najprawdopodobniej nie jest to infrastruktura drogowa i musielibyśmy to nabyć w drodze przetargu odpłatnie.

Dalej przewodniczący poddał pod głosowanie przełożenie na inny termin projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności (parking przy dworcu).

Za przełożeniem głosowało 9 radnych, przeciwko 1, wstrzymał się od głosu 1.

(nieobecny na sali radny L. Stefański)  Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.

            - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności i prawa użytkowania (dworzec PKP w m. Chojna) stanowi załącznik nr      do protokołu

            - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności (parking przy dworcu PKP) stanowi załącznik nr      do protokołu

 

Do punktu 17.

----------------- Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej pokoju na poddaszu, położonego w m. Godków Osiedle gmina Chojna przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Sprzedaż pokoju na poddaszu w budynku nr 12 w m. Godków Osiedle nastąpiłaby na rzecz wnioskodawcy p. Raźniewskiego w drodze bezprztetargowej. Zmniejszyłby się w tym przypadku udział gminy, lokalu, którego jesteśmy właścicielem. Państwo radni zobowiązali mnie do oświadczenia osoby, która zajmuje lokal stanowiący własność gminy bezumownie, czy jest zainteresowana w przyszłości nabyciem tego pokoju czy nie. W oświadczeniu użytkownik bezumowny wypowiada się, że nie jest zainteresowany nabycie pokoju na poddaszu.

            Radny S. Drapaluk – Komisja finansowa rozpatrywała ten projekt uchwały i miała wątpliwości, co do wykupu, czy ta osoba, która mieszka obok nie byłaby zainteresowana. W związku z tym komisja przeniosła to na sesję.

            Radny W. Skrzypczyk – Komisja komunalna też wahała się w tej sprawie, dlatego, że nie było wyceny mieszkania. Komisja chciała wiedzieć jaka jest wycena metra kwadratowego mieszkania i jaka jest wycena metra kwadratowego tego pokoju.

            Radny P. szczapa – Komisja oświatowa nie glosowała, bo miała wątpliwości, które teraz wyjaśniła pani naczelnik i pozostawił do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji.

            Naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn – Wyceny lokalu pana Raźniewskiego nie mamy, ponieważ to w 2006 roku sprzedawała PKP, natomiast mam akt notarialny z 15 września 2006 r. z którego wynika, że pan Raźniewski za lokal o pow. 58 m zapłacił 22 tysiące z groszami. Z wyliczeń wynika, że cena jednego metra wynosiła ok. 400 zł. Natomiast tu przy tym pokoju cena jednego metra kwadratowego wynosi 122,50 zł. Trudno nazwać to coś pokojem. Jest to coś wielkie, zrujnowane.

            Radny W. Skrzypczyk – Uważam, że przynajmniej połowa kwoty, która była wcześniej z wartości mieszkania za metr kwadratowy to powinna dotyczyć tego lokalu, bo 1500 zł za lokal o wielkości 8,60 metrów. Powinno to się odnieść do wartości całego mieszkania. To jest moje zdanie.

            W-ce przewodniczący P. Żebrowski – Kto robił tą wycenę? Specjalista, czy ktoś inny?

            Naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn – Specjalista pan Bogusław Czerniawski ze Szczecina, typowy budowlaniec.

            Radny R. Stec – Myślę, że powinniśmy pozytywnie zaopiniować tę uchwałę z tego powodu, że jest to pokój, do którego nie ma dostępu z innego miejsca. Ogólnie wymaga całkowitego remontu i to będzie jedynie uporządkowanie miejsca dookoła tych dwóch lokali.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XLII/371/2014 została podjęta 10 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 18.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/363/3014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 maja 1914 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chojna na lata 2014-2018 przedstawił naczelnik wydziału BGK J. Będzak.

W dniu 21 maja nadzór wojewody rozpatrywał naszą uchwałę i zarzucono nam, że zostały zwarte nieścisłe zapisy albo zbyt szczegółowe dotyczące § 10 ust. 3. Ustęp 3 mówi, że burmistrz może podwyższyć stawkę podstawową czynszu nie częściej niż jeden raz w roku, w ustawie jest powiedziane, że nie częściej niż dwa razy do roku. My chcieliśmy złagodzić to, ale nadzór wojewody stwierdził, że to jest nieprawidłowo, więc należy to wykreślić. Również ust. 3 tego paragrafu mówi, że stawka czynszu od października 2008 r. wynosi 3,88 zł – też był zarzut, że jak się zmieni w czasie programu trwania pięcioletniego to nie będzie wiadomo, którą stawkę brać, czy ta starą czy tą nową i będzie to sporne. Tak samo jest w § 11ust. 4, który mówi o stawce podstawowej za lokal socjalny, który wynosi 1,39 zł i taki sam był zarzut, że nie powinno być to ujęte i należy to wykreślić.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Projekt uchwały został przegłosowany, przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 19.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu Aglomeracji Chojna przedstawiła naczelnik wydziału BPI A. Witek.

Projekt uchwały dotyczy zmniejszenia powierzchni Aglomeracji Chojna. Prosiłabym radnych o poprawienie drobnych błędów pisarskich w części tekstowej. Nastąpiła pomyłka w numeracji paragrafów oraz na stronie 3 w załączniku do projektu aglomeracji w punkcie 6.1 w tabeli pierwszej, w kolumnie szóstej, tam gdzie są turyści w sezonie wypoczynkowym z liczby 44 na 41. Został zauważony tez błąd na stronie 6 pkt  7.2 zmiana ulicy z Młyńskiej 2 na ul. Polną 2. Zmiana aglomeracji wynika z tego, że musimy się dostosować do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Potrzeba wyznaczenia aglomeracji Chojna wynika ze zmniejszenia granic obszaru aglomeracji i zmiany równoważnej liczby mieszkańców. Obejmuje swym zasięgiem system istniejącej kanalizacji zbiorczej miejscowości: Chojna, Kaliska, Godków, Godków Osiedle. Z aglomeracji wyłączone zostały: Jelenin, Brwice, Narost. Projekt planu aglomeracji Chojna został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

            Burmistrz A. Fedorowicz wniósł, aby ze strony 7 wykreślić pierwsze zdanie, ponieważ na oczyszczalnię ścieków nie są dowożone odcieki ze składowiska odpadów tylko te odcieki dopływają na oczyszczalnię.

Stanowiska komisji finansowej i komunalnej były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Komisja oświatowa pozostawiła projekt uchwały bez rozpatrzenia.

            Radny J. Babiarz – W ubiegłym roku poruszałem sprawę sprawdzenia możliwości budowy oczyszczalni kontenerowych w poszczególnych miejscowościach i wyłączenia tego odcinka między wioskami. Ale przekonywano mnie, że do Jelenina ten odcinek jest wskazany, żeby poprowadzić a tu widzę, że Jelenin jest wyłączony.

            Naczelnik wydziału BPI A. Witek – Wyłączamy z aglomeracji, ale przystąpiliśmy do realizacji zadania w postaci budowy kanalizacji. Wyłączamy ze względu na zapis, że liczba mieszkańców na 1 km sieci jest mniejsza niż 120 osób, bo taka jest procedura tworzenia aglomeracji. Nie zarzucamy myśli budowy kanalizacji do Jelenina. Przystąpiliśmy do uzyskiwania zezwolenia i opracowania dokumentacji łącznie z pozwoleniem na budowę. Środki na budowę kanalizacji będziemy mogli uzyskać z PROW.

            Radny J. Babiarz – Będąc w aglomeracji miejscowości takie jak Jelenin, Brwice były wyłączone z możliwości budowy oczyszczalni przydomowych. Teraz nie będą w aglomeracji i mieszkańcy tych miejscowości mogą starać się o budowę przydomowych oczyszczalni. Rozumiem, że będzie konflikt, bo jeżeli będziemy ciągnęli tam kanalizację i nikt się nie podłączy do tej kanalizacji to bez sensu ta inwestycja.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Inwestycja będzie miała sens, ponieważ przed laty sprzedano bardzo dużo działek nad jeziorem i te działki muszą być podłączone do kanalizacji. Do dnia dzisiejszego żaden właściciel nie dostał pozwolenia na budowę, ponieważ wszystkie instytucje odmawiają lokalizacji zbiorników bezodpływowych.

            Radny J. Babiarz – Mam rozumieć, że teraz tym mieszkańcom umożliwimy budowę oczyszczalni przydomowych. Są w Jeleninie tacy, którzy taką oczyszczalnię wybudowali tyle, że nie mogli skorzystać z możliwości dofinansowania takiego jak z innych miejscowości. Dlatego jeżeli są chętni to mogę rozumieć, że zostaną „dopuszczeni” do programu.

            Naczelnik wydziału BPI A. Witek – Ponieważ jest tam jezioro ciężko będzie wszystkim mieszkańcom uzyskać pozwolenie na zlokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ze względu na wysokie wody gruntowe. Każda taka oczyszczalnia jest uwarunkowana poziomem wód gruntowych dlatego podjęliśmy decyzję, że będziemy budować tam kanalizację.  

Po dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu Aglomeracji Chojna w wyniku, czego uchwała Nr XLII/373/2-14 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr

 

Do punktu 20.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000-PLH 320037 Dolna Odra przedstawiła naczelnik wydziału BPI A. Witek.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do nas o zaopiniowanie listy obszarów Natura 2000 tzw. obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, uwzględniającą korektę granic wypracowaną podczas sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla tych obszarów. Jednym z obszarów na liście jest Dolna Odra, częściowo położona na terenie gminy Chojna. Właściciel działki nr 108/1 w Krajniku Dolnym przedłożył burmistrzowi negatywne stanowisko odnośnie tego projektu uzasadniając, że działka uprawiana jest rolniczo. Ponadto działka jest uzbrojona w sieć wodociągową i w przyszłości właściciel działki zamierza ja przeznaczyć pod zabudowę.

Nie chcemy zwiększać obszaru Natura 2000, który koliduje z planem zagospodarowania Krajnika Dolnego. Już poprzednio ustalając granice obszaru Natura 2000 nie uwzględniono zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zmiany granic obszaru Dolnej Odry został zaopiniowany negatywnie.

Stanowiska komisji finansowej i komunalnej były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Komisja oświatowa projekt uchwały pozostawiła bez rozpatrzenia.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XLII/374/2014 została podjęta 9 głosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 21.

----------------- Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu przez gminę Chojna przedstawił naczelnik wydziału BGK J. Będzak.

Zarząd Powiatu w Gryfinie zaproponował Gminie Chojna udzielenie Powiatowi dotacji na realizację zadania na drogach i ulicach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Chojna. Burmistrz proponuje sfinansowanie zadań w proporcjach 70% Powiat, 30% Gmina.

Byłaby to przebudowa chodnika w ciągu ul. Wilsona 200.000 zł w tym Gmina 60.000 zł, Powiat 140.000 zł.

Przebudowa ul. Łąkowej 250.000 zł w tym Gmina do 75.000 zł, Powiat do 175.000 zł.

Wykonanie nakładki bitumicznej na wybranych odcinkach dróg relacji Chojna-Lisie Pole i Chojna-Białęgi 550.000 zł w tym Gmina do 165.000 zł, Powiat do 385.000 zł.  

W przypadku ulicy Łąkowej po zakończeniu jej modernizacji proponują zmianę kategorii na gminną. Chodzi o rozważenie możliwości przejęcia.

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XLIII/375/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 22.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania zadane w punkcie 6 porządku obrad.

Odpowiadając radnemu Babiarzowi. Odnośnie znaków informacyjnych mamy przygotowanie zlecenie tylko chodzi o to, żeby zachować w czasie zlecanie z zachowaniem równowagi i płynności finansowej.

Przedstawiciele targowiska w Krajniku Dolnym byli dzisiaj i pytali, co dalej. Powiedziałem to, co zostało ustalone. Poprosiłem panią Karasińską – gospodarza targowiska o wdrożenie programu restrukturyzacji a finalnie wprowadzenie oszczędności. Jeden z dozorców odchodzi na emeryturę, w to miejsce pani pozyska osobę z urzędu pracy i będzie to ileś tysięcy w skali roku mniej. Targowisko zostanie okrojone do terenu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przez dwudziestu kilku kupców. Tu już pozostają prawie faktycznie mieszkańca naszej gminy, ci z kraju już dawno uciekli. Faktycznie targowisko nie przynosi dochodów. Zastanawiamy jak sprzedać dobrze nieruchomość o powierzchni kilku hektarów, bo samo targowisko dzisiaj to jest teren niewielki wykorzystany do działalności handlowej i może znajdzie się inwestor, który będzie miał pieniądze i pomysł na to, żeby np. budować hotel i restaurację co by spowodowało uatrakcyjnienie tego miejsca i przyciągnęło kupców. Ale to są tylko takie dywagacje i mogę tylko marzyć. Póki co, targowisko funkcjonuje i myślę, że jeszcze troszkę będzie funkcjonowało. Zobaczymy co będzie na koniec roku jak zbilansujemy dochody i wydatki. Nie wiem czy kupcy zdecydują się na zarządzanie samodzielnie. Nie ma sensu zabezpieczać 5 hektarów, kiedy można to ograniczyć do niezbędnej powierzchni do prowadzenia działalności.

Wąwóz – część wynagrodzenia została wykonawcy wstrzymana z uwagi na to, że nie wszystkie prace zostały zakończone. Ulica Kolejowa – wycięcie żywopłotu.  Nie odnoszę, bo jednym żywopłot przeszkadza innym pomaga bo jest naturalna barierą. Ulica Kolejowa to nie jest pieszo-jezdnia. Są takie propozycje mieszkańców, żeby zrobić z tego pieszo-jezdnię, ale pieszo-jezdnia zgodnie z prawem drogowym to z kolei są uwarunkowania i nie wiem czy tam będzie możliwy ruch tych samochodów, które tą ulicą dzisiaj jeżdżą. Nie ma innej drogi, bo rozważaliśmy kiedyś taką ewentualność, żeby przez PUK ten ruch ciężarówek do pana Wiatrowskiego puścić, ale to wymagałoby nadzorowania przejeżdżających pojazdów. Eksperymentowaliśmy kiedyś i nie koniecznie wyszło to wszystkim na dobre.   

 Pan radny Babiarz pytał o zmiany organizacyjne w szkolnictwie. One są zmianami naturalnymi. Spada liczba dzieci i automatycznie zmniejsza się liczba oddziałów. Każdego roku w gimnazjum mniej więcej o dwa i z tego tytułu nauczyciele mają mniej godzin. Co jakiś czas z uwagi na to, że tych godzin brakuje ktoś traci pracę. W tym roku udało się etaty uratować, ale kosztem zmniejszenia pensum, czyli nie wszyscy mają etat, nie wszyscy mają nadgodziny. Niektórzy mają pół etatu. Natomiast nie będę komentował tego, że efektów porywających w oświacie nie ma jak powiedział pan radny, bo efektów porywających nie ma nigdzie, gdzie nie prowadzimy działalności dochodowej. A oświata, kultura, pomoc społeczna to nie jest biznes, który przynosi pieniądze tylko efekty widać po latach, kiedy wykształcimy, kiedy rzeczywiście wychowamy i mamy takich, jakich mamy. Póki co, analizując wyniki egzaminów ostatnich lat możemy być dumni z tego, że mamy zdolne dzieci, że mamy zdolną młodzież, co przekłada się potem na ich osiągnięcia edukacyjne w szkole ponadgimnazjalnej, na studiach.

Odnośnie remizy w Lisim Polu wczoraj projektant odebrał decyzję o warunkach zabudowy i dzisiaj będzie podpisana decyzja o warunkach zabudowy dla świetlicy w Granicznej.

Co do doprowadzenia wody do kolonii Lisie Pola w budżecie mamy środki na dokumentację i w miarę możliwości trzeba będzie to zlecić i przynajmniej ten pierwszy krok zrobić.

EDO, czy zalega z opłatą – nie wiem czy są na bieżąco. Jeśli zalegają to będą musieli zapłacić.

Pan radny Stec zapytał o remizę w Krajniku Dolnym – jest ustalona lokalizacja przy zjeździe po lewej stronie. Gmina ma tam swoją działkę i jest to najkorzystniejsza lokalizacja i trzeba przystąpić do dalszych prac związanych z opracowaniem dokumentacji.

Kanalizacja i oczyszczalnia – Jest koncepcja wybudowania oczyszczalni w Krajniku Dolnym, skanalizowania miejscowości Grabowo, Krajnik Górny i Krajnik Dolny. Wydaje się to lokalizacja dobra, natomiast jeszcze nie ma ostatecznej decyzji co do finału tego, bo to jest tylko koncepcja.

Miejsca parkingowe – Dzisiaj rozmawiałem z panem Budnikiem na temat problemu, który jego dotyczy i tego pawilonu, który kiedyś był czynny i może w przyszłości będzie czynny. Tam rzeczywiście samochody ciężarowe degradują plac i drogę. Nie mamy miejsca parkingowego dla samochodów ciężarowych, możemy wyznaczyć na lotnisku. Wyznaczyliśmy na wniosek właścicieli autobusów i zgodziliśmy się na to, że mogą parkować przy budynku straży granicznej i tam parkują. Nie mam w tej chwili na gorąco pomysłu gdzie wyznaczyć miejsce dla postoju samochodów ciężarowych. Właściciele firm transportowych mają swoje parkingi i tym się sami zajmują.

Parking przed „Pulsem” wymaga rzeczywiście remontu. Czekaliśmy na rozstrzygnięcia związane ze sprzedażą nieruchomości, nie było nabywców. Salus, który planował tam budowę przychodni szuka innej lokalizacji pod budowę przychodni.

Biedronka w Krajniku Dolnym – Odmówiłem z uwagi na niezgodność lokalizacji inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestor na razie się nie odwołał od tej decyzji.

Hala przy gimnazjum – Podobnie jak z remizą w Lisim Polu mamy problemy z projektantem tak tutaj mamy z projektantami problem, bo okazało się, że zażyczyli sobie większego wynagrodzenia z uwagi na konieczność przeprowadzenia większej liczby odwiertów geologicznych niż w złożeniu planowaliśmy. Każdy odwiert to są jakieś kolejne pieniądze. Prawdopodobnie zapłacimy cząstkę wynagrodzenia za to, co już wykonali i znajdziemy innego projektanta. Chodzi o to, że oni nie chcą podjąć się wykonania pracy, która ich zdaniem nie do końca została w tych zapisach określona. Mamy opinię naszej kancelarii, nie możemy im zapłacić tyle ile chcą, bo wykracza poza możliwości prawa zamówień publicznych. W przetargu byli najtańsi, zażyczyli sobie 40 tysięcy. Chcielibyśmy rozstać się w zgodzie i ewentualnie dostać dokumentację, którą w jakimś stopniu wykonali. Nie mają wszystkich uzgodnień. Tutaj po raz kolejny trzeba powiedzieć o zachowaniu pani konserwator zabytków, która wydaje się bardzo tolerancyjna a jednak, kiedy w luźnych rozmowach mówi, że wszystko jest możliwe po przejściu do konkretów bardzo często neguje pewne propozycje. Mieliśmy problem z tym, że nie pozwoliła nam połączyć istniejącej sali gimnastycznej z projektowaną halą tylko kazała odsunąć się, żeby ten kompleks zabytkowy był widoczny, czyli budynek główny gimnazjum, mała sala gimnastyczna i te zabytkowe szalety. Odsunięcie się obiektu powoduje, że wchodzimy w teren lekko podmokły w sąsiedztwie Rurzycy i to wymaga dodatkowych czynności. Tego wcześniej nikt nie mógł przewidzieć, bo wcześniej była propozycja, że hala będzie w miejscu „a” a nagle okazało się, że o 10 czy 15 metrów musi być przesunięta a grunt w tym miejscu jest akurat inny. Stąd te niespodzianki, na które trafiliśmy. Ale cały czas jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji.

Chciałem na końcu podziękować za udzielenie mi absolutorium, w imieniu pani skarbnik również to mówię, bo wydział finansowy zasłużył sobie także na państwa uznanie. Postaramy się w tym roku wykonać te zadania, które państwo zaplanowaliście w budżecie i postaramy się, żeby rok budżetowy 2014 zamknął się wynikiem jak najkorzystniejszym pod każdym względem. Dzisiaj możemy tylko po cichutku życzyć wszystkim, żeby rzeczywiście sprzedaż nieruchomości była korzystniejsza niż do tej pory, bo ten rok to taki malutki zastój. Nie dość, że inwestor, który planował budowę elektrowni fotowoltaicznej wycofał się w tamtym roku i z tego tytułu nie mamy wpływu rzędu półtora miliona rocznie, nie dość, że inne nieruchomości zaplanowane do sprzedaży nie zostały sprzedane to jeszcze brak płynności w zwrocie funduszy unijnych z tytułu realizowanych inwestycji powoduje dodatkowe perturbacje. My cały czas czekamy, pozostali partnerzy także na zwrot z Krajnika, to jest zwrot ok. 2 mln złotych, bo mamy certyfikat na wszystkie wydatki tzw. kwalifikowane i czekamy drugi rok. Dzisiaj ci, którzy o tym decydują powiedzieli, że jeszcze trochę poczekacie, gdzieś Schwerin zdecydował, że jednak muszą się po raz kolejny nad tymi wszystkimi projektami pochylić, dokonać analizy i dopiero będą wypłacać w kolejności wniosków złożonych o płatność. To są takie sytuacje, które powodują, że nadwyżki pieniędzy w obiegu nie ma.

 

Do punktu 23.

----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Przewodniczący K. Komorzycki powrócił do skargi mieszkańców Nawodnej. Zaproponował, aby skargę skierować do rozpatrzenia do komisji rewizyjnej.

Następnie poddał pod głosowanie, kto jest za tym, żeby sprawa skargi została rozpatrzona przez komisję rewizyjną. Za głosowało 8 radnych, przeciwko 1.

            Burmistrz A. Fedorowicz – W imieniu całych społeczności szkolnych zapraszamy na zakończenie roku szkolnego.

Związek Gmin Dolnej Odry ogłosił konkurs fotograficzny. Niestety bardzo mało wpłynęło prac, ale jury wybrało najciekawsze prace dotyczące segregowania odpadów i jednymi ze zwycięzców są nasi uczniowie z Krzymowa, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum. Nagrodami są aparat fotograficzny, tablety i rowery. Nagrodami pocieszenia są pendrive.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady.

Koniec obrad godz. 15.15. Na tym protokół zakończono.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                Kazimierz Komorzycki

Protokółowała

Ewa Wojciechowska

 

 

 

  

       

 

   

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 04-08-2014 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2014 15:07