Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Chojna, dnia 08.08.2014 r.

 

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE

STANOWISKO PRACY

 

- 1 –

 

1. Wykształcenie:

     a) wyższe

 

2. Wymagania niezbędne:

     a) obywatelstwo polskie

     b) nieposzlakowana opinia 

     c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

     d) doświadczenie zawodowe kandydata:

       - posiada co najmniej dwuletni staż pracy.

    e)  predyspozycje osobościowe:

      - dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, 

      - odpowiedzialność

    f)  posiada wiedzę z zakresu:

      - kodeksu pracy

      - ustawy o:

     - samorządzie gminy,

     - pracownikach samorządowych

     - o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

     - własności lokali

     - gospodarka nieruchomościami    

     - zamówieniach publicznych

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

     - kwartalna analiza wody i ścieków

     - nanoszenie zmian w opłatach mieszkaniowych

     - rozliczanie centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez ZGM

     - rozliczanie kosztów godzin robocizny na budynkach

     - prowadzenie teczek remontów budynku

     - przygotowywanie kart pracy i nadgodzin do wypłaty pracowników produkcyjnych

     - wypisywanie i opisywanie faktur

4. Wymagane dokumenty:

      a) list motywacyjny

      b) życiorys (CV)

      c) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy

      d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

      e) oryginał kwestionariusza osobowego

      f) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej

      g) oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 - 2 –

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie pokój nr 3 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie ul. Jagiellońska 12.

W przypadku przesłania pocztą z dopiskiem na kopercie:

„Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.08.2014 r. do godz. 13.00.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni pisemnie do drugiego etapu naboru polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej.

Po wyborze kandydata na stanowisko, zostanie zawarta umowa o pracę.

Dokumenty, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie ul. Jagiellońska 12.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 11-08-2014 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2014 08:15