Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.20.2014.AA z dnia 14 sierpnia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 573/4, 573/5, 599/2, 599/3, 625, 626, 627/3, 628/1, 628/2, 629/6, 630/2, 631/2, 631/3, 691/2, 691/3, 712/23, 712/25, 712/27, 712/28, 727, 728, 730, 742, 749, obr. Barnkowo"

 Chojna, dnia 26 sierpnia 2014 r.

BPI.6733.18.2014.AA                     

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami),  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 26 sierpnia 2014r. została  wydana decyzja Nr BPI.6733.18.2014.AA o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

 

„Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez: budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 712/28, przebudowę napowietrznej linii 15 kV, budowę linii kablowej 15 kV, budowę linii kablowej 0,4 kV, na terenie działek nr: 573/4, 573/5, 599/2, 599/3, 625, 626, 627/3, 628/1, 628/2, 629/6, 630/2, 631/2, 631/3, 691/2, 691/3, 712/23, 712/25, 712/27, 712/28, 727, 728, 730, 742, 749, położonych w obrębie Barnkowo, gm. Chojna”.

 

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o. o , ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

 

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

 

 

Burmistrz Gminy Chojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Andreatto 26-08-2014 07:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Andreatto 26-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2014 07:32