Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1127/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2014-09-16 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 1126/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: powołania zespołu ds. konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat części wydatków Budżetu Gminy Chojna na 2015 rok 2014-09-16 13:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1125/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: zwolnienia w roku szkolnym 2014/2015 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2014-09-16 13:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1124/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie 2014-09-16 13:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1123/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2014-09-16 13:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1122/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury na stanowisko kierownika świetlicy szkolnej w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie 2014-09-16 13:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1121/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: zaopiniowania kandydatur na stanowisko wicedyrektorów Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie 2014-09-16 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 1120/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-09-16 14:00
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1119/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2014 rok do Uchwały NR XLIII/380/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-09-16 13:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1118/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego. 2014-09-16 13:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1117/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2014-09-16 13:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1116/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2014-09-16 12:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1115/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka Chojnie. 2014-09-16 12:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1114/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2014-09-16 12:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1113/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2014-09-16 12:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1112/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. 2014-09-16 12:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1111/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2014-09-16 12:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1110/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1075/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat części wydatków Budżetu Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-09-16 12:27
dokument Zarządzenie Nr 1109/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku. 2014-09-16 12:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1108/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości 2014-09-16 12:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1107/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości 2014-09-16 12:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1106/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-09-16 12:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1105/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2014-09-16 12:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1104/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych, dyrektora Gimnazjum w Chojnie oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2014-09-16 12:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1103/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych, dyrektora Gimnazjum w Chojnie oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2014-09-16 12:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1102/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie 2014-09-16 12:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1101/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2014-08-26 09:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1100/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-08-26 09:34
dokument ZARZĄDZENIE 1099/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie: procedury składania przez dyrektorów szkół na terenie Gminy Chojna dokumentów w sprawie realizacji pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. ? ?Wyprawka szkolna?. 2014-08-26 09:33
dokument ZARZĄDZENIE 1098/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. ? ?Wyprawka szkolna?. 2014-08-26 09:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1097/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. 2014-08-26 09:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1096/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego. 2014-08-26 09:11