Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sprawozdanie z konsultacSprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości Rurka, Jelenin, Stoki, Graniczna, Czartoryja i Nawodna

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości Rurka, Jelenin, Stoki, Graniczna, Czartoryja i Nawodna

 

1. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXV/239/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chojna oraz w trybie i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Konsultacji Społecznych, stanowiącym załącznik do ww. Uchwały. Procedura konsultacji społecznych jest rezultatem projektu „Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konsultacje w przedmiotowej sprawie zostały przeprowadzone na wniosek Burmistrza Gminy Chojna.

Zgodnie z § 11, 12 ust. 1, pkt 1 i 2 Rozdziału III Regulaminu Konsultacji Społecznych ze spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu.

Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich przeprowadzenia. Informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

2. Terminy przeprowadzenia konsultacji w poszczególnych miejscowościach:

> Sołectwo Rurka - 14 czerwca 2013 r.

> Sołectwo Jelenin - 17 czerwca 2013 r.

> Sołectwo Stoki - 18 czerwca 2013 r.

> Sołectwo Graniczna - 19 czerwca 2013 r.

> Sołectwo Czartoryja - 22 czerwca 2013 r.

> Sołectwo Nawodna - 21 czerwca 2013 r. / 4 lipca 2013 r.

 

3. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji była aktualizacja Planów Odnowy Miejscowości.


3. Organizacja przedmiotu konsultacji społecznych

Ogłoszenie o terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych zostało zamieszczone dnia 11-17 czerwca 2013 r. w „Gazecie Chojeńskiej” Nr 24(988), na stronie internetowej miasta http://www.chojna.pl/ oraz w dniach 03.06.-08.07.2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Ponadto informacje o terminie konsultacji zostały przesłane do sołtysów poszczególnych miejscowości (z uwzględnieniem 7 dniowego terminu poprzedzającego spotkania).

 

4. Wyniki konsultacji społecznych
Frekwencja :

> Sołectwo Rurka - 3 osoby

> Sołectwo Jelenin - 9 osób

> Sołectwo Stoki - 7 osób

> Sołectwo Graniczna - 19 osób

> Sołectwo Czartoryja - 6 osób

> Sołectwo Nawodna - 26 osoby

 

Plany Odnowy Miejscowości są dokumentami otwartym. Oznacza to możliwość modyfikacji i aktualizacji w zależności od zmieniającej się rzeczywistości społeczno - gospodarczej, potrzeb lokalnej społeczności oraz możliwości finansowych. Oznacza to, że do Planu mogą być wprowadzane nowe zadania lub zmianie ulegać może kolejność realizacji już przyjętych. Stały pozostaje natomiast główny cel Programu, którym jest trwałe dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców.

Społeczność lokalna uczestniczyła w opracowywaniu prezentowanego Planu Odnowy Miejscowości. Wszystkie miejscowości wskazały jako zadanie priorytetowe budowę bądź remont istniejących świetlic wiejskich, a tym samym uznając świetlice jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Wybrane priorytetowe zadania, które mają zostać zrealizowane w ramach poszczególnych programów zostały przyjęte na zebraniach sołeckich Uchwałami tego zebrania.

 

5. Załączniki do sprawozdania

a) Protokoły z poszczególnych konsultacji społecznych.

b) Listy obecności.

c) Informację o wywieszeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń UM w Chojnie.

d) Kopie zwrotek odebranej korespondencji od poszczególnych sołtysów.

e) Kopia informacji zamieszczonej w „Gazecie Chojeńskiej”

 

Protokół sporządził:
Pełnomocnik Burmistrza Gminy Chojna
ds. konsultacji społecznych
J. Wiśniewska

 

Protokół zatwierdził:

Burmistrz Gminy Chojna

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 08-07-2013 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 22-09-2014 08:47