Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym hangarem samolotowym o pow. zabudowy 242,73m2, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Władysława Andersa, działka nr 36/92 o pow. 4816m2, KW SZ1Y/00044156/4.


Chojna, dnia 9.10.2014r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym hangarem samolotowym o pow. zabudowy 242,73m2, położonej w obrębie 8m. Chojna,
ul. Władysława Andersa, działka nr 36/92 o pow. 4816m
2, KW SZ1Y/00044156/4.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jako teren byłego lotniska
w Chojnie, zorganizowana działalność inwestycyjna, obszar rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych.
Zgodnie ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi.

Nieruchomość obciążona umową dzierżawy na czas określony.

cena wywoławcza 60.000,00zł wadium 6.000,00zł

minimalne postąpienie 600,00zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 7.11.2014r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku
jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie
nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu
    z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz monitorurzedowy.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie
do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 10-10-2014 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2014 08:53