Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 1171/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 października 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-11-24 14:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 1170/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2014 rok do Uchwały NR XLVI/398/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-11-24 13:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1169/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. 2014-11-24 13:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1168/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego. 2014-11-24 13:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1167/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2014 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2014-11-24 13:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1166/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-11-24 13:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1165/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2014 w sprawie powołania Komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) dla uczniów i słuchaczy kolegiów na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2014/2015. 2014-11-05 13:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1164/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie 2014-11-05 13:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1163/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-05 13:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1162/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-11-05 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 1161/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 października 2014 roku w sprawie: ustalenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2014-11-05 13:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1160/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: powołania Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2014-11-05 13:02
dokument Zarządzenie Nr 1159/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-05 13:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1158/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie" w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2014-11-05 12:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1157/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2014-11-05 12:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1156/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do Koordynacyjnego ds. projektów finansowanych z programu INTERREG Va. 2014-11-05 12:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1155/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert. 2014-11-05 12:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1154/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót. 2014-11-05 12:46
dokument Zarządzenie Nr 1153/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 października 2014r. w sprawie: przyznania nagród Burmistrza Gminy Chojna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 2014-11-05 12:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1152/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-11-05 12:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1151/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-05 12:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1150/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka Chojnie. 2014-10-15 12:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1149/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsulatcji dotyczacych projektu "Program Wspołpracy Gminy chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialaność pożytku publicznego na rok 2015" 2014-10-15 12:05
dokument Zarządzenie Nr 1148/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie i koordynatora gminnego. 2014-10-15 11:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1147/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2014-10-15 09:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1146/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót polegających na wymianie pokrycia dachu na budynku filii Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Sikorskiego 25. 2014-10-15 09:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1145/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym obejmującym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 2014-10-15 09:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1144/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin hodowli trzody chlewnej. 2014-10-15 09:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1143/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-10-15 09:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1142/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-10-15 09:54