Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zawiadomienie o zamieszczeniu informacji dotyczących zmiany studium

Chojna, dnia 31 października 2014 r.

BPI.6720.1.12.2013.AK

ZAWIADOMIENIE

z dnia 31 października 2014r.Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

Zawiadamiam

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone dane dotyczące:

- zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna

dla terenów położonych w obrębach Czartoryja, Barnkowo, Jelenin celem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania i z infrastrukturą towarzyszącą, dla terenów położonych w obrębach Grzybno i Kamienny Jaz celem wyznaczenia strefy oddziaływania od elektrowni wiatrowych planowanych w rejonie miejscowości Strzeszów, Gm. Trzcińsko-Zdrój,

dla terenów położonych w obrębie Grzybno celem przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na lokalizację boiska sportowego i cmentarza,

opracowywanej w oparciu o uchwałę nr XLIII/376/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 sierpnia 2014 r.,

- prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany Studium,

- opracowania ekofizjograficznego dla obszaru dla terenów położonych w obrębach Czartoryja, Barnkowo, Jelenin celem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania i z infrastrukturą towarzyszącą, dla terenów położonych w obrębach Grzybno i Kamienny Jaz celem wyznaczenia strefy oddziaływania od elektrowni wiatrowych planowanych w rejonie miejscowości Strzeszów, Gm. Trzcińsko-Zdrój,

dla terenów położonych w obrębie Grzybno celem przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na lokalizację boiska sportowego i cmentarza,

 

 

z up. Burmistrza

Naczelnik Anna Witek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 03-11-2014 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Kalita 31-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2014 08:05