Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 71/5 o pow. 0,5077 ha, położonej w obrębie Krajnik Dolny.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00044562/3

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 71/5 położona w obrębie Krajnik Dolny.

Powierzchnia nieruchomości

0,5077 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Krajnik Dolny.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytki - RIIIb i RIVa. Działka położona jest w strefie przygranicznej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i gruntów rolnych. Dostęp do drogi publicznej - gminną drogą gruntową.

W znacznej części działka zadrzewiona i położona na wzniesieniu. Urządzenia komunalne w dalszej odległości od działki

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki nie toczy się żadna procedura planistyczna, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako obszar rolnictwa, strefy krawędzi i dolinek erozyjno-denduacyjnych, Cedyński Park Krajobrazowy, częściowo Natura 2000 - obszar Specjalnej Ochrony.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

 

50 000 zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

 

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 71/5 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 15 grudnia 2014 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

                                                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                                                        mgr Adam Fedorowicz

Chojna, dnia 3 listopada 2014 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 04-11-2014 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 04-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 04-11-2014 08:50