Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 1195/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-12-11 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 1194/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2014 rok 2014-12-11 12:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1193/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2014-12-11 12:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1192/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z 20 listopada 2014r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wyznaczenia pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2014-12-11 12:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1191/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2014-11-24 13:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1190/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót. 2014-11-24 13:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1189/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia ceny przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2014-11-24 13:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 1188/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2014 rok. 2014-11-24 13:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1187/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie lokalizacji Muzeum Ziemi Chojeńskiej. 2014-11-24 13:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1186/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-11-24 13:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1185/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-24 13:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1184/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-11-24 13:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1183/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach 2014-11-24 13:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1182/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2014-11-24 13:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1181/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2014-11-24 13:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1180/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2014-11-24 13:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1179/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2014-11-24 13:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1178/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2014-11-24 13:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1177/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2014-11-24 13:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1176/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego. 2014-11-24 13:35
dokument Zarządzenie Nr 1175/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia osób do ochrony lokali wyborczych w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w danym lokalu, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2014-11-24 13:34
dokument Zarządzenie Nr 1174/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 listopada 2014r. sprawie: rozdysponowania środków z dotacji celowej na realizację wypłat w sprawie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. 2014-11-24 13:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1173/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1159/VI/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-24 13:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1172/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego. 2014-11-24 13:30