Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. 2014-12-04 08:06
dokument U C H W A Ł A NR XLV/396/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 2014-12-04 08:06
dokument Uchwała Nr XLV/395/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji Projektu pod nazwą ?Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chojna? oraz przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX ? Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 ? Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej(PGN) (Konkurs nr 2/PO liŚ/9.3/2013) 2014-12-04 08:05
dokument UCHWAŁA Nr XLV/394/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii 2014-12-04 08:05
dokument Uchwała Nr XLV/393/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 2014-12-04 08:04
dokument Uchwała Nr XLV/392/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 2014-12-04 08:04
dokument UCHWAŁA NR XLV/391/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących programu dla rodzin wielodzietnych 2014-12-04 08:02
dokument Uchwała Nr XLV/390/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 2001 w obrębie 2 miasta Chojna, w gminie Chojna 2014-12-04 08:01
dokument UCHWAŁA Nr XLV/389/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 września 2014 roku - zmiany WPF 2014-12-04 08:00
dokument UCHWAŁA Nr XLV/388/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 2014-12-04 07:58
dokument UCHWAŁA Nr XLV/387/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2014 rok 2014-12-04 07:57