Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 378/14 o pow. 0,0199 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chojna.

 

 

 

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00041848/1

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 378/14 położona w obrębie 3 miasta Chojna.

Powierzchnia nieruchomości

0,0199 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 3 miasta Chojna w II linii zabudowy. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa usługowa, mieszkaniowa. Działka zagospodarowana, ogrodzona, uzbrojona w urządzenia komunalne. Działka obciążona umową dzierżawy. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek Bp.

Działka zlokalizowana jest na obszarze Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej oraz stanowi zaplecze dla nieruchomości zlokalizowanej w działce nr 378/5.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki nie toczy się żadna procedura planistyczna, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako zabudowa usługowa.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

 

28 570 zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

 

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 378/14 została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVI/400/2014 z dnia 30.10.2014 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 21 stycznia 2015 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

                                                                                                                                                                                  Burmistrz

Chojna, dnia 10 grudnia 2014 r.                                                                                                                       mgr Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 10-12-2014 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 10-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 10-12-2014 09:35