Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 353/10 o pow. 0,2468 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chojna.

 

                                                                                                                                                                                             Chojna, dnia 9 grudnia 2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, przy ul. Mieszka I:

- działka nr 353/10 o pow. 0,2468 ha, KW SZ1Y/00040962/9.

 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek Bp. Działka zlokalizowana jest w strefie centralnej miasta, w pierwszej linii zabudowy, z bezpośrednim dostępem do powiatowej drogi publicznej oraz do urządzeń komunalnych (woda, kanalizacja, energia elektryczna). W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, usługowa, gospodarcza, garażowa, kościół.

Dla ww. nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze w zabudowie zwartej.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 250 000,00 zł, WADIUM - 25 000,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 2 500,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 22 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1015.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 stycznia 2015 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 3.10.2014 r. drugi w dniu 27.11.2014 r. ze skutkiem negatywnym.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

 

Nabywca dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie oraz w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.

 

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 13. 08. 2014 r.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, pokój nr 8 i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl.

                                                                                                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                                                                                           mgr Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 10-12-2014 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 10-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 10-12-2014 10:08