Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w działce nr 148, obr.6m.Chojna

 

Chojna, dnia 8.12.2014r.

 

 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz.518 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

oznaczenie nieruchomości

 

Chojna, działka nr 148 o pow. 1,0983ha, obręb 6 m. Chojna,
ul. Pływacka

 

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana. W przeszłości nieruchomość pełniła funkcje basenu kąpielowego. Widoczne pozostałości po obiekcie, teren zakrzewiony i zadrzewiony.

Dostęp do działki z drogi gminnej ul.Pływackiej.

Nr księgi wieczystej

SZ1Y/00036942/2

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem US- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe/sportowe, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy,

w ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako „W,Bi,Bp”- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

cena nieruchomości

320 000zł brutto

Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zmianami

Obciążenia nieruchomości

_____________________________________________

 

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której przysługuje
roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. lub spadkobiercom, pod warunkiem złożenia wniosku
w terminie do 19.01.2015r.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 10-12-2014 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 10-12-2014 11:37