herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 46/5, 94, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Chojna".

Chojna, dnia 17 grudnia 2014 r.

BPI.6733.26.2014.AA

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianą) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami),  

ZAWIADAMIAM

o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

 

„Budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 46/5, 94, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Chojna”.
 

Jednocześnie informuję, że wystąpiono do właściwych instytucji o uzgodnienie w/w decyzji.

 

Inwestor: Państwo Klaudia i Tomasz Kukurowscy.

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 9, 74-500 Chojna, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

                  

 

Burmistrz Gminy Chojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Andreatto 17-12-2014 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Andreatto 17-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Andreatto 17-12-2014 14:43