Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców - pod uprawę warzyw, pod garaże, na cele składowe, na cele rekreacyjne, na cele rolne, położone na terenie miasta i gminy Chojna.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 20
14 r., poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00053719/5

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki
291/20 (część), położona w obrębie Godków gm. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

1400 m2 (4 umowy).

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym
Godków gm. Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek RIIIa.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 291/20 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość przeznaczona jest pod uprawę warzyw - cele rolne.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

4 x 26,80 zł, bez podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 291/20 (część) została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa
mi.

___________________________

Chojna, dnia 07 stycznia 2015 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 20
14 r., poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - 38296

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki
717/5 (część), położona w obrębie Lisie Pole gm. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

690 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym
Lisie Pole gm. Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek RIIIa.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 717/5 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość przeznaczona jest pod uprawę warzyw.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

26,80 zł + 23 % podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 717/5 (część) została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 07 stycznia 2015 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 20
14 r., poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - 49700

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 38/92 położona w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego i ul. Narciarska

Powierzchnia nieruchomości

130 m2

200 m2

90 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym
8 miasta
Chojna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bp.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 38/92 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W założeniach do planu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

65,00 zł + 23 % podatku VAT

100,00 zł + 23 % podatku VAT

45,00 zł + 23 % podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 38/92 (część) została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 07 stycznia 2015 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 20
14 r., poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - 38673

Nieruchomość oznaczona numerem działki 36/28 (część)

położona w obrębie 8 m. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

645 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym
8 miasta Chojna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bp.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 36/28 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

322,50 zł + 23 % podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 36/28 (część) została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 07 stycznia 2015 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 20
14 r., poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

1) KW - SZ1Y/00053719/5 - cz. działki nr 291/20 w obrębie Godków,

2) KW - SZ1Y/00053719/5 - cz. działki nr 291/20 w obrębie Godków,

3) KW - SZ1Y/00065282/9 - cz. działki nr 191/18 w obrębie 6 m. Chojna,

4) KW - SZ1Y/00042752/8 - cz. działki nr 195/11 w obrębie 6 m. Chojna.

Powierzchnia nieruchomości

 1. 30 m2

 2. 7 m2

 3. 15 m2

 4. 12 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomości niezabudowane położone w obrębach ewidencyjnych
6 m. Chojna i Godków gm. Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiadają użytek RIIIa i Bp.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomoś
ci przeznaczone na cele składowe - pod budynki gospodarcze.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

 1. 234,00 zł + 23 % podatku VAT

 2. 54,60 zł + 23 % podatku VAT

 3. 117,00 zł + 23 % podatku VAT

 4. 93,60 zł + 23 % podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 07 stycznia 2015 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 20
14 r., poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

1) KW - 49700 - cz. działki nr 38/92 w obrębie 8 m. Chojna,

2) KW - 49700 - cz. działki nr 38/92 w obrębie 8 m. Chojna,

3) KW - 49700 - cz. działki nr 38/92 w obrębie 8 m. Chojna,

4) KW - 12963 - cz. działki nr 230 w obrębie 7 m. Chojna,

5) KW - 30593 - cz. działki nr 175 w obrębie 2 m. Chojna,

6) KW - 30593 - cz. działki nr 160 w obrębie 4 m. Chojna,

7) KW - 30673 - cz. działki nr 337 w obrębie 3 m. Chojna,

8) KW - 38476 - cz. działki nr 376/10 w obrębie 6 m. Chojna,

9) KW - SZ1Y/00066139/9/9 - cz. działki nr 20/10 w obrębie 6 m. Chojna.

Powierzchnia nieruchomości

 1. 306 m2,

 2. 300 m2,

 3. 300 m2,

 4. 440 m2,

 5. 78 m2,

 6. 546 m2,

 7. 315 m2,

 8. 189 m2,

 9. 145 m2.

Opis nieruchomości

Nieruchomości niezabudowane położone w obrębach ewidencyjnych
8, 7, 2, 4, 3 i 6 m. Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiadają użytek Bp.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomości przeznaczone są
pod uprawę warzyw - pod ogródki warzywne.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

 1. 42,84 zł + 23 % podatku VAT

 2. 42,00 zł + 23 % podatku VAT

 3. 42,00 zł + 23 % podatku VAT

 4. 63,25 zł + 23 % podatku VAT

 5. 10,92 zł + 23 % podatku VAT

 6. 76,44 zł + 23 % podatku VAT

 7. 44,10 zł + 23 % podatku VAT

 8. 26,46 zł + 23 % podatku VAT

 9. 20,30 zł + 23 % podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 07 stycznia 2015 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 20
14 r., poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

1) KW - 38476 - cz. działki nr 376/10 w obrębie 6 m. Chojna,

2) KW - 38476 - cz. działki nr 376/10 w obrębie 6 m. Chojna,

3) KW - 38476 - cz. działki nr 376/10 w obrębie 6 m. Chojna,

4) KW - 38476 - cz. działki nr 376/10 w obrębie 6 m. Chojna,

5) KW - 45417 - cz. działki nr 253/2 w obrębie 3 m. Chojna,

6) KW - 45417 - cz. działki nr 253/2 w obrębie 3 m. Chojna,

7) KW - 45417 - cz. działki nr 253/2 w obrębie 3 m. Chojna,

8) KW - 36891 - cz. działki nr 64/1 w obrębie 3 m. Chojna,

9) KW - 36891 - cz. działki nr 64/1 w obrębie 3 m. Chojna,

10) KW - 36891 - cz. działki nr 64/1 w obrębie 3 m. Chojna,

11) KW - SZ1Y/00048509/2 - cz. działki nr 38/96 w obrębie 8 m. Chojna,

12) KW - SZ1Y/00048509/2 - cz. działki nr 38/96 w obrębie 8 m. Chojna,

13) KW - SZ1Y/00053707/3 - cz. działki nr 180/1 w obrębie 2 m. Chojna, 14) KW - SZ1Y/00053707/3 - cz. działki nr 180/1 w obrębie 2 m. Chojna, 15) KW - 37177 - cz. działki nr 365/11 w obrębie 7 m. Chojna,

16) KW - SZ1Y/00035524/9 - cz. działki nr 19/7 w obrębie 6 m. Chojna,

17) KW - 45252 - cz. działki nr 160 w obrębie 4 m. Chojna,

18) KW - 42910 - cz. działki nr 20/10 w obrębie 6 m. Chojna,

19) KW - SZ1Y/00047668/7 - cz. działki nr 291/4 w obrębie Godków
g
m. Chojna.

Powierzchnia nieruchomości

 1. 18 m2

 2. 18 m2

 3. 18 m2

 4. 18 m2

 5. 18 m2

 6. 18 m2

 7. 18 m2

 8. 18 m2

 9. 15 m2

 10. 18 m2

 11. 18 m2

 12. 18 m2

 13. 18 m2

 14. 18,2 m2

 15. 15 m2

 16. 15 m2

 17. 15 m2

 18. 18 m2

 19. 18 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomości niezabudowane położone w obrębach ewidencyjnych
2, 3, 4, 6, 7 i 8 m. Chojna oraz Godków gm. Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiadają użytek Bp.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomości przeznaczone są pod
garaże.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

 1. 226,80 zł + 23 % podatku VAT

 2. 226,80 zł + 23 % podatku VAT

 3. 226,80 zł + 23 % podatku VAT

 4. 226,80 zł + 23 % podatku VAT

 5. 381,30 zł + 23 % podatku VAT

 6. 381,30 zł + 23 % podatku VAT

 7. 381,30 zł + 23 % podatku VAT

 8. 226,80 zł + 23 % podatku VAT

 9. 189,00 zł + 23 % podatku VAT

 10. 226,80 zł + 23 % podatku VAT

 11. 226,80 zł + 23 % podatku VAT

 12. 226,80 zł + 23 % podatku VAT

 13. 226,80 zł + 23 % podatku VAT

 14. 229,32 zł + 23 % podatku VAT

 15. 189,00 zł + 23 % podatku VAT

 16. 189,00 zł + 23 % podatku VAT

 17. 189,00 zł + 23 % podatku VAT

 18. 226,80 zł + 23 % podatku VAT

 19. 226,80 zł + 23 % podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 07 stycznia 2015 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - 43265

Nieruchomość oznaczona numerami działek 807, 808, 809 i 810 (części) położona w obrębie Nawodna gm. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

1,38 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym
Nawodna gm.
Chojna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów
posiada użytek RIVb i RV.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

Równowartość 1,91 q żyta, liczona zgodnie z wartością
przyjętą do obliczania podatku rolnego.

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerami działek 807, 808, 809 i 810 (części) położona w obrębie Nawodna gm. Chojna, została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 07 stycznia 2015 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od dnia ……………..do dnia………………

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00053812/7

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 197/9 (część) położona w obrębie 6, m. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

0,50 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek ŁIII.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 197/9 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

Równowartość 2,00 q żyta, liczona zgodnie z wartością
przyjętą do obliczania podatku rolnego.

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 197/9 (część) została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 07 stycznia 2015 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od dnia ……………..do dnia………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 09-01-2015 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 09-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2015 10:43