Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym hangarem samolotowym o pow. zabudowy 242,73m2, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Władysława Andersa, działka nr 36/92 o pow. 4816m2, KW SZ1Y/00044156/4.

 

Chojna, dnia 15.01.2015r.

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym hangarem samolotowym o pow. zabudowy 242,73m2, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Władysława Andersa, działka nr 36/92 o pow. 4816m2, KW SZ1Y/00044156/4.

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jako teren byłego lotniska w Chojnie, zorganizowana działalność inwestycyjna, obszar rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi.

Nieruchomość obciążona umową dzierżawy na czas nieoznaczony.

 

cena wywoławcza wynosi 45 000,00zł zaliczka: 4.500,00zł

 

Cena proponowana przez oferentów nie może być niższa od podanej w ogłoszeniu ceny wywoławczej.

 

Rokowania odbędą się w dniu 26 lutego 2015r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 8).

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia części ustnej, dodatkowych ustnych rokowań. Do części ustnej rokowań (części niejawnej) mogą przystąpić oferenci zakwalifikowani do części jawnej.

 

Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 w terminie do dnia 23 lutego 2015r. - za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu na nasze konto.

Rokowania uważa się za zakończone z chwilą podpisania protokołu.

 

Osoby, które chcą wziąć udział w rokowaniach winny złożyć pisemne zgłoszenie wraz z kopią wpłaty zaliczki w wysokości jw. w zamkniętej kopercie z napisem ”Rokowania - obręb 8m.Chojna” w terminie do dnia 23 lutego 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 12).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej się lub firmę i jej siedzibę

  • datę sporządzenia zgłoszenia,

  • oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  • proponowany sposób realizacji zamierzonej inwestycji

 

Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku wygrania rokowań i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, których oferty nie zostaną przyjęte wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 3.10.2014r., drugi w dniu 14.11.2014r., trzeci w dniu 9.01.2015r.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter).

 

Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok.8) tel. 91 4141035 wew.61.

                                                                                                                                 Burmistrz

                                                                                                                          Adam Fedorowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 16-01-2015 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 16-01-2015 08:15