Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2015. 2015-02-04 13:12
dokument UCHWAŁA NR IV/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 stycznia 2015 roku zmiany WPF 2015 - 2022 2015-02-04 13:11
dokument UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na rok 2015. 2015-02-04 13:09
dokument UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok 2015-02-04 13:07
dokument UCHWAŁA Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Chojnie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2015-02-04 13:06
dokument U C H W A Ł A Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2015-02-04 13:05
dokument Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Gminy. 2015-02-04 13:04
dokument UCHWAŁA Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla. 2015-02-04 13:03