Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2015 rok 2015-02-20 09:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2015 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2015. 2015-02-20 09:49
dokument Zarządzenie Nr 26/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2015 r. 2015-02-20 09:45
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 25/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2015 rok do Uchwały NR IV/23/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-02-20 09:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 24/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2015-02-20 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2015 rok do Uchwały NR IV/20/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2015. 2015-02-20 09:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia Inspektora Referatu Podatków Lokalnych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2015-02-05 10:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia Inspektora Referatu Podatków Lokalnych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2015-02-05 10:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 20/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia Podinspektora Referatu Podatków Lokalnych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2015-02-05 10:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2015-02-05 10:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 7/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie 2015-02-05 10:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzania Nr 10/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za udostępnianie świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Chojna. 2015-02-05 10:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 6/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2015-02-05 10:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-02-05 10:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 14/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 2015-02-05 10:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 13/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 2015-02-05 10:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 12/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie cofnięcia upoważnień udzielonych Katarzynie Horoch inspektorowi Działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie 2015-02-05 10:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za udostępnianie świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Chojna. 2015-02-05 10:40