Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych

                                                             

KIEROWNIK

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                                                                                                        

referent ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych

 

 

1.   Wymagania niezbędne:

-  wykształcenie wyższe;

- znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy Prawo energetyczne w zakresie dodatków energetycznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych;

- obsługa programów Microsoft Office (Word, Exel);

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość obsługi systemów informatycznych (program Sygnity do obsługi dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych);
 • preferowane ukończone szkolenia z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
 • wskazane posiadanie doświadczenia w jednostce administracji publicznej;
 • odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność stosowania  przepisów na zajmowanym stanowisku oraz umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

3 .Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych;
 • kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie dodatków mieszkaniowych;
 • przygotowywanie decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne;
 • prowadzenie rejestru decyzji;
 • przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 • wprowadzanie danych do programów komputerowych do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
 • planowanie potrzeb w zakresie wypłacanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych, kalkulacja środków finansowych oraz ich zaangażowania;
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
 • obsługa korespondencji;
 • współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi, Urzędem Miejskim w Chojnie, pracownikami socjalnymi oraz z administratorami budynków w zakresie dodatków mieszkaniowych.

 

4. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- kserokopie dokumentów poświadczających wyższe wykształcenie

- kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy

- wypełniony kwestionariusz osobowy

- oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych

- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej

- oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie ul. Jagiellońska 2, II piętro pokój nr 15 lub przesłać pocztą. Dokumenty powinny być włożone do koperty wraz ze spisem dokumentów. Kopertę z podanym adresem należy opisać w następujący sposób ,,dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy –  referent ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych”

 

Dokumenty należy składać  w terminie do 25.02.2015 r.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chojnie, ul. Jagiellońska 2, na I piętrze.

Po wyborze kandydata na stanowisko referenta, zostanie zawarta umowa o pracę  na czas określony. Jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania – na czas nieokreślony – bez ogłaszania kolejnego naboru na stanowisko urzędnicze.

Złożonych i przesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458)”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Sylwii Wysockiej, tel. (091) 414 29 71 w. 16.

 

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Horwat-Makowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 05-02-2015 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Horwat-Makowska 05-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2015 11:52