herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie sieci elektroenergetycznej poprzez: budowę linii kablowej 0,4kV oraz budowę złącz kablowych w celu zasilenia w energię elektryczną działek budowlanych, na terenie działek nr 691/1, 691/2, 625, 712/18, 712/19, 719/1, 858/1, 858/2, 858/3, położonych w obrębie Barnkowo, gm. Chojna".