Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie, ul.Kościuszki 21, działka nr 191/19, obręb 6m. przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Chojna, dnia 16.02.2015r.

 

 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz.
518 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

oznaczenie nieruchomości

 

działka nr 191/19 o pow. 7679m2, obręb 6 m. Chojna,Chojna, ul. Kościuszki 21

nieruchomość usytuowana w centrum miasta, przy drodze krajowej ul.Kościuszki

Opis nieruchomości

Działka zabudowana gmachem dawnego urzędu powiatowego i byłym budynkiem Straży Granicznej. Budynek wpisany do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-252 i podlega ochronie konserwatorskiej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami o nr ewidencyjnym nr 304 -inny budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 20,00m2(budynek magazynowy),

nr 314 inny budynek niemieszkalny, 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem i częściowo użytkowym poddaszem o pow. zab.851m2 i pow. netto 2206,34m2 (budynek d.urzędu powiatowego),

nr 317 inny budynek niemieszkalny o pow. zab.29m2 (budynek biura przepustek),

nr 724 inny budynek niemieszkalny (budynek składu opału)

wjazd na teren nieruchomości bramą od ul. Kościuszki i od ul. Łąkowej.
Na dziedzińcu głównego budynku znajduje się plac, parking o nawierzchni utwardzonej.

Uzbrojenie: droga utwardzona, woda, kanalizacja, energia elektryczna

Stan techniczny obiektu- średni, obiekt nie użytkowany

Nr księgi wieczystej

SZ1Y/00049083/6

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, została wydana decyzja nr BPI-7331/60/08 z dnia 9.04.2008r. o warunkach zabudowy dla inwestycji rozbudowy i przebudowy budynku na budynek administracyjno-biurowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego,

w ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako „Bi”- inne tereny zabudowane

cena nieruchomości

5 000 000zł brutto (słownie: pięć milionów złotych)

cena ustalona w przetargu, zgodnie z art. 68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisania jej do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Szczecinie nr L.dz.DZ-4200/1/O/2006 z dn.3.03.2006r.

sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zmianami)

Obciążenia nieruchomości

Służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 191/19 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej w pasie gruntu o szerokości 15m i długości 80m znajdującym się przy zachodniej granicy działki nr 191/15 przylegającym do działki nr 191/12 ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 191/15 i działki nr 191/20

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. lub spadkobiercom, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie do 30.03.2015r.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 18-02-2015 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 18-02-2015 08:42